[ PHPXref.com ] [ Generated: Sun Jul 20 20:38:18 2008 ] [ Tikiwiki 1.9.2 ]
[ Index ]     [ Variables ]     [ Functions ]     [ Classes ]     [ Constants ]     [ Statistics ]

title

Body

[close]

/lang/sv/ -> language.php (source)

  1 <?php // -*- coding:utf-8 -*-
  2 // parameters:
  3 // lang=xx  : only tranlates language 'xx',
  4 //       if not given all languages are translated
  5 // comments  : generate all comments (equal to close&module)
  6 // close   : look for similar strings that are already translated and
  7 //       generate a comment if a 'match' is made
  8 // module   : generate comments that describe in which .php and/or .tpl
  9 //       module(s) a certain string was found (useful for checking
 10 //       translations in context)
 11 // patch   : looks for the file 'language.patch' in the same directory
 12 //       as the corresponding language.php and overrides any strings
 13 //       in language.php - good if a user does not agree with
 14 //       some translations or if only changes are sent to the maintainer
 15 // spelling  : generates a file 'spellcheck_me.txt' that contains the
 16 //       words used in the translation. It is then easy to check this
 17 //       file for spelling errors (corrections must be done in
 18 //       'language.php, however)
 19 // groupwrite : Sets the generated files permissions to allow the generated
 20 //       language.php also be group writable. This is good for
 21 //       translators if they do not have root access to tiki but
 22 //       are in the same group as the webserver. Please remember
 23 //       to have write access removed when translation is finished
 24 //       for security reasons. (Run script again without this
 25 //       parameter)
 26 // Examples:
 27 // http://www.neonchart.com/get_strings.php?lang=sv
 28 // Will translate langauage 'sv' and (almost) avoiding comment generation
 29 
 30 // http://www.neonchart.com/get_strings.php?lang=sv&comments
 31 // Will translate langauage 'sv' and generate all possible comments.
 32 // This is the most usefull mode when working on a translation.
 33 
 34 // http://www.neonchart.com/get_strings.php?lang=sv&nohelp&nosections
 35 // These options will only provide the minimal amout of comments.
 36 // Usefull mode when preparing a translation for distribution.
 37 
 38 // http://www.neonchart.com/get_strings.php?nohelp&nosections
 39 // Prepare all languages for release 
 40 
 41 
 42 $lang=Array(
 43 // ### Start of unused words
 44 // ### Please remove manually!
 45 // ### N.B. Legitimate strings may be marked// ### as unused!
 46 // ### Please see http://tikiwiki.org/tiki-index.php?page=UnusedWords for further info
 47 "to insert a random tagline" => "infoga ett slumpmässigt valt citat",
 48 "feat" => "bedrift",
 49 "gral" => "div.",
 50 "img gls" => "img glr",
 51 "file gls" => "fil glr",
 52 "frms" => "mallar",
 53 "polls" => "omröstningar",
 54 "trckrs" => "ärendeföljare",
 55 "userfiles" => "användarfiler",
 56 "Users can save pages to notepad" => "Användare kan spara sidor till anteckningsblocket",
 57 "Forum settings" => "Foruminställningar",
 58 "Allow wiki markup" => "Tillåt wiki märkning",
 59 "Describe topics in listing" => "Beskriv ämnen i listan",
 60 "Allow viewing HTML mails" => "Tillåt visning av HTML mejl",
 61 "Unlimited" => "Obegränsad",
 62 "Edit drawings &amp; pictures" => "Redigera teckningar &amp; bilder",
 63 "remove structure" => "ta bort strukturen",
 64 "Options (sepparated by commas used in dropdowns only)" => "Valmöjligheter (separerade av komman - används enbart i nerfallande listor)",
 65 "rotate left" => "vrid till vänser",
 66 "heading2" => "överskrift2",
 67 "heading3" => "överskrift3",
 68 "Edit succesful!" => "Redigering lyckades!",
 69 "The following image was succesfully edited" => "Följande bild redigerades framgångsrikt",
 70 "Availible scales" => "Tillgängliga skalningar",
 71 "No scales availible" => "Inga skalningar tillgängliga",
 72 "Path to where the dumped files are (relative to tiki basedir with trailing slahs ex: dump/)" => "Sökvägen till var de dumpade filerna finns (relativt tikins basmapp med avslutande separator t.ex.: dump/)",
 73 "UseImg" => "AnvändBild",
 74 "suggested" => "föreslagen",
 75 "No indivual permissions global permissions apply" => "Inga individuella rättigheter, globala rättigheter gäller",
 76 "Entire site" => "Hela sajten",
 77 "wiki pages" => "allmänningens sidor",
 78 "Tiki ShoutBox" => "Megafon",
 79 "Upload succesful!" => "Sändningen lyckades!",
 80 "The following file was succesfully uploaded" => "Denna fil skickades framgångsrikt",
 81 "The following image was succesfully uploaded" => "Följande bild skickades framgångsrikt",
 82 "quote" => "citat",
 83 "Click twice if once is not enough !" => "Klicka två gånger om en gång inte räcker !",
 84 "Toggle display of comment zone" => "Ändra visning av komentarzonen",
 85 "Configure" => "Konfigurera",
 86 "Edit css" => "Redigera css",
 87 "Use PHPOpenTracker" => "Använd PHPOpenTracker",
 88 "User watches" => "Användarbevakningar",
 89 "PDF Export" => "PDF Export",
 90 "Edit drawings" => "Redigera teckningar",
 91 "PluginsHelp" => "InsticksmodulHjälp",
 92 "Swicth construct" => "Växelkonstruktion",
 93 "acvtivate" => "aktivera",
 94 "refereces" => "referenser",
 95 "lat chart" => "sista diagram",
 96 "suggest a new item" => "föreslå en ny post",
 97 "Vote tihis item" => "Rösta på denna post",
 98 "wiki quick help" => "wiki snabbhjälp",
 99 "Please login to access full functionnalities" => "Var vänlig att logga in för att få tillgång till all funktionalitet",
 100 "subs" => "subs",
 101 "objs" => "objs",
 102 "Hotwords in new window" => "Nyckelord öppnar nytt fönster",
 103 "User preferences screen" => "Användarförinställningar",
 104 "Users can configure modules" => "Användare kan konfigurera moduler",
 105 "Allow smileys" => "Tillåt gladisar",
 106 "Edit or add category" => "Redigera eller lägg till kategorin",
 107 "Create/edit templates" => "Skapa/redigera mallar",
 108 "Admin content templates" => "Admin. innehållsmallar",
 109 "Create/edit extwiki" => "Skapa/redigera extwiki",
 110 "Create/edit Forums" => "Skapa/redigera fora",
 111 "Create/edit HTML pages" => "Skapa/redigera HTML sidor",
 112 "Mailin accounts" => "Brevlådekonton",
 113 "Create/edit Menus" => "Skapa/Redigera menyer",
 114 "dynamic colapsed" => "dynamiskt kollapsad",
 115 "Edit/Create user module" => "Redigera/Skapa en användarmodul",
 116 "Create/edit RSS module" => "Skapa/redigera RSS modul",
 117 "Create/edit surveys" => "Skapa/redigera undersökningar",
 118 "last_login" => "Senaste inloggning",
 119 "sub categories" => "underkategorier",
 120 "Add or edit a category" => "Lägg till eller redigera en kategori",
 121 "TextFormattingRules" => "TextFormatteringsRegler",
 122 "Create or edit a file gallery using this form" => "Skapa eller redigera ett filgalleri med hjälp av detta formulär",
 123 "Create or edit a gallery using this form" => "Skapa eller ändra ett galleri med hjälp av detta formulär",
 124 " modified" => " ändrat",
 125 "Week" => "Vecka",
 126 "Month" => "Månad",
 127 "Create/edit Faq" => "Skapa/redigera FAQ",
 128 "current_version" => "nuvarande version",
 129 "since this is our registered email address we inform that the" => "eftersom detta är vår registrerade e-mejladress informerar vi att",
 130 "If you want to be a registered user in this site you will have to use" => "Om du vill registrera dig på denna sajt kommer du behöva använda",
 131 "the following link to login for the first time" => "följande länk för att logga in första gången",
 132 "No items define yet" => "Inga poster definierade",
 133 "Up" => "Upp",
 134 "Down" => "Ner",
 135 "Right" => "Höger",
 136 "Left" => "Vänster",
 137 "No image uploaded" => "Inge bild inskickad",
 138 "User can Configure Modules" => "Användaren kan konfigurera moduler",
 139 "Use single spaces to indent strukture levels" => "Använd enkla mellanslag för indragning av strukturnivåer",
 140 "center" => "center",
 141 "img nc" => "img nc",
 142 "mot" => "mot",
 143 "No such forum" => "Inget sådant forum",
 144 "URL cannot be accessed wrong URL or site is offline and cannot be added to the directory" => "Det saknas åtkomst till denna URL, antingen är URL'en felaktig eller är sajten ej tillgänglig och kan därför inte läggas till i webbkatalogen",
 145 "Fatal error: nextActivity doesn match any candidate in autoruting switch activity" => "Fatalt fel: nästa aktivitet matchar inte någon kandidat i automatisk dirigering av aktivitetsväxling",
 146 "Circular reference found some activty has a transition leading to itself" => "Cirkulär referens hittad. Någon aktivitet har en transition som leder till sig själv",
 147 "End activity is not reachable from start activty" => "Slutaktiviteten kan ej nås från startaktiviteten",
 148 "Displays a snippet of code.\nSet optional paramater -+ln+- to 1 if you need line numbering feature." => "Visar en kodsnutt.\nSätt den valfria parametern -+ln+- till 1 om du vill ha radnumrering.",
 149 "Split a page into columns" => "Dela en sida i kolumner",
 150 "column" => "kolumn",
 151 "Renders a graph" => "Återger en graf",
 152 "There is an error in the plugin data" => "Det finns ett fel i insticksmodulens data",
 153 "categorize" => "Kategorisera",
 154 "Set prefs" => "Sätt preferenser",
 155 "Articles listing configuration" => "Lista Artiklars konfiguration",
 156 "Update" => "Uppdatera",
 157 "Set home forum" => "Sätt startforum",
 158 "Set feeds" => "Sätt matningar",
 159 "Create TAR dump" => "Skapa TAR-avbild",
 160 "Create HTML dump" => "Skapa HTML-avbild",
 161 "Download last TAR dump" => "Läs in senaste TAR-avbild",
 162 "Access HTML dump" => "Åtkomst till HTML-avbild",
 163 "Cache wiki pages" => "Cacha wikisidor",
 164 "Forward messages to this forum to this email" => "Vidarebefordra inlägg i detta forum till denna mejladress",
 165 "Admin HTML page dynamic zones" => "Admin. HTML-sidans dynamiska zoner",
 166 "Users can subscribe any email addresss" => "Användare kan använda valfri e-mejladress för prenumerationen",
 167 "create new empty structure" => "skapa en ny tom struktur",
 168 "Create structure from tree" => "Skapa strukturer från träd",
 169 "Options (separated by commas used in dropdowns only)" => "Valmöjligheter (separerade av komma - använda endast i nerfallande menyer)",
 170 "Click here to create a new backup" => "Klicka här for att skapa en ny säkerhetskopia",
 171 "Upper level" => "Övre nivå",
 172 "Click to enlarge" => "Klicka för förstoring",
 173 "Use (:name:) for smileys" => "Använd (:namn:) till gladisar",
 174 "Publish/Event Date" => "Publicerings/Händelse datum",
 175 "Displays preformated text/code; no Wiki processing is done inside these sections" => "Visar förformaterad text/kod; ingen Wiki processing görs inne i dessa sektioner",
 176 "wiki link" => "allmänningslänk",
 177 "heading" => "rubrik",
 178 "horizontal ruler" => "horisontell linjal",
 179 "Assign permissions to this page" => "Tilldela rättigheter till denna sida",
 180 "You can include the image in an HTML/Tiki page using" => "Du kan lägga in bilden i en HTML/allmänningssida med hjälp av",
 181 "Show Post Form" => "Visa inläggets formulär",
 182 "Hide Post Form" => "Göm inläggets formulär",
 183 "smileys" => "gladisar",
 184 "Wiki Import dump" => "Importera avbild av Allmänning",
 185 "Diff:" => "Diff:",
 186 "Cms" => "Cms",
 187 "ExtWikis" => "ExtWikis",
 188 "full" => "full",
 189 "assign_perms" => "assign_perms",
 190 "Grafer (5 år)" => "Grafer (5 år)",
 191 "Grafer (90 dagar)" => "Grafer (90 dagar)",
 192 "-1m" => "-1m",
 193 "-7d" => "-7d",
 194 "-1d" => "-1d",
 195 "+1d" => "+1d",
 196 "+7d" => "+7d",
 197 "+1m" => "+1m",
 198 "PHPOpenTracker" => "PHPOpenTracker",
 199 "Wiki page" => "Allmän sida",
 200 "New message arrived from " => "Nytt meddelande ankom från ",
 201 "note: those parameters are exclusive" => "notera: dessa parametrar är exklusiva",
 202 "Welcome to " => "Välkommen ",
 203 "Bye bye from " => "Hej då från ",
 204 " at " => " på ",
 205 "New article submitted at " => "Nytt artikelbidra på ",
 206 "Upload was not successful (maybe a duplicate file)" => "Sändningen misslyckades (kanske filen är en dubblett)",
 207 "Mus enter a name to add a site" => "Måste tillhandahålla ett namn för att lägga till en sajt",
 208 "No menu name indicated" => "Inget menynamn angivet",
 209 "No list name indicated" => "Inget listnamn angivet",
 210 "Your Tiki account information for" => "Din kontoinformation för",
 211 "A password reminder email has been sent " => "En lösenordspåminnelse har mejlats ",
 212 "A new password has been sent " => "Ett nytt lösenord har skickats ",
 213 "pageviews" => "sidvisningar",
 214 " new topic:" => " nytt ämne:",
 215 "topic:" => "ämne:",
 216 "You are not permitted to edit someone else\\'s post!" => "Du får inte redigera någon annans inlägg!",
 217 "Only an admin can remove a thread." => "Endast en administratör kan ta bort en tråd.",
 218 "forum topic" => "forum ämne",
 219 "updated by the phpwiki import process" => "uppdaterad av phpwiki's importprocess",
 220 "created from phpwiki import" => "skapad från en phpwiki import",
 221 "Invalid password. You current password is required to change your email address." => "Ogiltigt lösenord. Ditt nuvarande lösenord krävs för att kunna ändra din e-mejladress.",
 222 "Are you sure you want to delete this directory?" => "Är du säker på att du vill radera denna webbkatalog?",
 223 "Are you sure you want to delete this file?" => "Är du säker på att du vill radera denna fil?",
 224 "file galleries tpl" => "fil gallerier tpl",
 225 "Upload File" => "Skicka Fil",
 226 "You can edit the page following this link:" => "Du kan redigera sidan genom att följa följande länk:",
 227 "The new page content is:" => "Den nya sidans innehåll är:",
 228 "You can view the page by following this link:\n  {\$mail_machine}/tiki-index.php?page={\$mail_page}" => "Du kan se sidan genom att följa denna länk:\n  {\$mail_machine}/tiki-index.php?page={\$mail_page}",
 229 "You can edit the page by following this link:\n  {\$mail_machine}/tiki-editpage.php?page={\$mail_page}" => "Du kan redigera sidan genom att följa denna länk::\n  {\$mail_machine}/tiki-editpage.php?page={\$mail_page}",
 230 "You can view a diff back to the previous version by following\nthis link:\n  {\$mail_machine}/tiki-pagehistory.php?page={\$mail_page}&diff2={\$mail_last_version}" => "Du kan se ändringarna från föregående version\ngenom att följa denna länk:\n  {\$mail_machine}/tiki-pagehistory.php?page={\$mail_page}&diff2={\$mail_last_version}",
 231 "someone from" => "någon från",
 232 "admin forums tpl" => "admin. forums tpl",
 233 "Threads can be voted" => "Tillåtet att rösta på trådar",
 234 "Directory (include trailing slash)" => "Katalog (med avslutande snedstreck)",
 235 "tiki admin quicktags tpl" => "tiki admin. snabbflikar tpl",
 236 "Tracker Items" => "Ärendeföljarposter",
 237 "Filters" => "Filter",
 238 "checked" => "ikryssad",
 239 "unchecked" => "okryssad",
 240 "admin newsletters tpl" => "admin. nyhetsbrev tpl",
 241 "compose message tpl" => "komponera meddelande tpl",
 242 "admin RSSmodules tpl" => "admin. RSSmodul tpl",
 243 "Webmail Doc tpl" => "Webmejl Doc tpl",
 244 "Contact" => "Kontakt",
 245 "Mark as Flagged" => "Markera som Flaggad",
 246 "admin notifications tpl" => "admin. meddelande tpl",
 247 "You can include the image in an HTML or Tiki page using" => "Du kan sätta in bilden på en HTML- eller allmänningssida med hjälp av",
 248 "Show status when listing tracker items?" => "Visa status vid listning av ärendeföljarposter?",
 249 "trackers" => "ärendeföljare",
 250 "admin featured links tpl" => "admin. utvalda länkar tpl",
 251 "The cord" => "Sladden",
 252 "remove bookmark" => "ta bort bokmärke",
 253 "admin modules tpl" => "admin. modul tpl",
 254 "Control by Object" => "Kontrollera via objekt",
 255 "Received Pages" => "Emottagna sidor",
 256 "messages tpl" => "meddelande tpl",
 257 "Is this regular expression or simpel search/replacer" => "Är detta ett regulärt uttryck eller en enkel sök/ersättare",
 258 "<span title=\"{tr}subset of chars: imsxeADSXUu, which is regex modifiers" => "<span title=\"{tr}delmängd av tecken: imsxeADSXUu, som är regex modifierare",
 259 "For more information, please see <a\nhref=\"http://www.tikiwiki.org/tiki-index.php?page=WikiSyntax\">WikiSyntax</a>\non <a href=\"http://www.tikiwiki.org\">TikiWiki.org</a>." => "För mer information se <a\nhref=\"http://www.tikiwiki.org/tiki-index.php?page=WikiSyntax\">WikiSyntax</a>\npå <a href=\"http://www.tikiwiki.org\">TikiWiki.org</a>.",
 260 "creates the editable drawing foo" => "skapar den redigerbara teckningen foo",
 261 "use square brackets for an" => "använd hakparenteser till",
 262 "link_description" => "länk text",
 263 "Prevents parsing data" => "Förhindrar tolkning av data",
 264 "(Dropdown options : list of items separated with commas)" => "(Nedfallande vallista : lista med val seppararad med komma)",
 265 "(Image options : xSize,ySize indicated in pixels)" => "(Bildinställningar : x-storlek, y-storlek angiven i pixlar)",
 266 "File gals" => "Filgallerier",
 267 "Image gals" => "Bildgallerier",
 268 "Comm" => "Komm.",
 269 "Content Templates" => "Innehålsmallar",
 270 "assgn" => "tilldela",
 271 "CMS settings" => "CMS inställningar",
 272 "admin HtmlPages" => "admin. Htmlsidor",
 273 "admin HtmlPages tpl" => "admin. HTML sidor tpl",
 274 "Wiki Page Names" => "Allmänningens Sidnamn",
 275 "Strict allows page names with only letters, numbers, underscore, dash, period and semicolon (dash, period and semicolon not allowed at the beginning and the end)." => "Strikt tillåter endast sidnamn med bokstäver, siffror, understrykning, bindestreck, punkt och semikolon (bindestreck, punkt och semikolon är ej tillåtna i början och i slutet).",
 276 "Full adds accented characters." => "Full tillåter även accenttecken.",
 277 "Complete allows <em>anything at all</em>. I (<a\n  href=\"http://tikiwiki.org/tiki-index.php?page=UserPagerlpowell\">rlpowell</a>)\n  cannot guarantee that it is bug-free or secure." => "Komplett tillåter <em>precis allting</em>. Jag (<a\n  href=\"http://tikiwiki.org/tiki-index.php?page=UserPagerlpowell\">rlpowell</a>)\n  kan ej garantera att det är felfritt och säkert.",
 278 "Note that this does not affect WikiWord recognition, only page names surrounded by (( and ))." => "Notera att detta påverkar inte Allmänningsordigenkänning 'WikiWord', endast sidnamn omgivna av (( och )).",
 279 "strict" => "strikt",
 280 "Ranking" => "Rangordning",
 281 "Warn on edit" => "Varna vid ändring",
 282 "Show structures during page edit" => "Visa strukturer under sidredigering",
 283 "Enable watch by default for author" => "Aktivera bevakning automatiskt för författaren",
 284 "Enable watches when I am the editor" => "Aktivera bevakning när jag är redaktör",
 285 "In blog listing show user as" => "I blog-listor visa användaren som",
 286 "creation date" => "skapa datum",
 287 "last modification time" => "senast ändrad",
 288 "All tasks" => "Alla uppgifter",
 289 "mark as done" => "markera som utfört",
 290 "open tasks" => "öppna uppgifter",
 291 "Add or edit a task" => "Skapa eller redigera en uppgift",
 292 "Start date" => "Startdatum",
 293 "Completed" => "Färdig",
 294 "admin content templates tpl" => "admin. innehållsmallar tpl",
 295 "Type Name" => "Typnamn",
 296 "Use Ratings" => "Använd betyg",
 297 "Show heading only" => "Visa endast rubriker",
 298 "Comment can rate Article" => "Kommentar kan betygsätta artikel",
 299 "admin groups tpl" => "admin. grupper tpl",
 300 "Add New Group" => "Skapa ny grupp",
 301 "Edit this group:" => "Redigera denna grupp:",
 302 "admin ExternalWiki" => "admin. extern Wiki",
 303 "tiki admin external wikis tpl" => "tiki admin. externa allmänningar (wikis) tpl",
 304 "Return to messages" => "Återvänd till meddelanden",
 305 "Unflagg" => "Flagga av",
 306 "MyTiki (click!)" => "MinTiki (klicka!)",
 307 "Admin (click!)" => "Admin. (klicka!)",
 308 "Top Files" => "Mest populära filer",
 309 "More info about" => "Mer information om",
 310 "idle" => "sysslolös",
 311 "Edit tpl" => "Redigera tpl",
 312 "admin topics tpl" => "admin. ämnen tpl",
 313 "AdminDSN" => "Admin. DSN",
 314 "act status" => "aktivitetstatus",
 315 "running" => "utförs",
 316 "Calendars Panel" => "Kalenderpanel",
 317 "Navigation Panel" => "Navigationspanel",
 318 "Hide Panels" => "Göm paneler",
 319 "Tiki Calendars" => "Kalendarar",
 320 "hide from display" => "Visa ej",
 321 "today" => "idag",
 322 "browse by" => "bläddra per",
 323 "If you change the calendar selection, please refresh to get the appropriated list in Category, Location and people (if applicable to the calendar you choose)." => "Om du ändrar markeringen i kalendern, välj uppdatera så att du får motsvarande lista för Kategori, Plats och människor (om detta är tillämpligt för kalendern du har valt).",
 324 "from the list" => "från listan",
 325 "choose" => "välj",
 326 "with role" => "med roll",
 327 "Url" => "URL",
 328 "You should first ask that a calendar is created, so you can create events attached to it." => "Du måste först fråga om kalendern är skapad, så att du kan lägga till händelser till den.",
 329 "MyTikiDoc" => "Min Tiki Dok.",
 330 "Klick to enlarge" => "Klick för förstoring",
 331 "Posted comments" => "Skickade kommentarer",
 332 "reply to this" => "svara på detta",
 333 "parent" => "förälder",
 334 "Reply to parent comment" => "Svara till förälderkommenteren",
 335 "admin hotwords tpl" => "admin. nyckelord tpl",
 336 "use filename" => "använd filnamn",
 337 "Skip to Content" => "Fortsätt till innehåll",
 338 "Go \r\n          back" => "Gå \r\n          tillbaka",
 339 "Return to home \r\n          page" => "Återvänd hem \r\n          page",
 340 "Add scaled images size X x Y" => "Skapa skalade bilder med storlek X x Y",
 341 "Control by category" => "Kontrollera per kategori",
 342 "ChatAdmin" => "Chat-admin.",
 343 "ChatAdmin tpl" => "Chat-admin. tpl",
 344 "half a second" => "varje halvsekund",
 345 "Usage chart" => "Nyttjandegraf",
 346 "Usage chart image" => "Diagram på användning ",
 347 "Show chart for the last " => "Visa graf för de sista ",
 348 "days (0=all)" => "dagar (0=alla)",
 349 "admin charts tpl" => "admin. diagram tpl",
 350 "Users can vote only one item from this chart per period" => "Användare kan bara rösta på en post från detta diagram per period",
 351 "Prevent users from voting same item more than one time" => "Förhindra användare att rösta mer än en gång",
 352 "Tiki forums" => "Fora",
 353 "Enlarge area width" => "Förstora areavidden",
 354 "Reduce area width" => "Minska areavidden",
 355 "Email Encoding" => "Mejl kodning",
 356 "Time Zone" => "Tidszon",
 357 "Server time zone" => "Serverns tidszon",
 358 "Time Zone Map" => "Tidszonkarta",
 359 "Admin structures" => "Admin. Strukturer",
 360 "this post was reported" => "detta inlägg rapporterades",
 361 "report this post" => "rapportera detta inlägg",
 362 "op" => "operatör",
 363 "Import pages from a PHPWiki Dump" => "Importera sidor från en PHPWiki avbild",
 364 "Path to where the dumped files are (relative to tiki basedir with trailing slash ex: dump/)" => "Sökväg till där avbildade filler finns lagrade (relativt till tikis basmapp med avslutande snedstreck t.ex.: dump/)",
 365 "ver" => "version",
 366 "Use dbl click to edit pages" => "Använd dubbelklick för att redigera sidor",
 367 "Change your email" => "Ändra din e-mejl",
 368 "change email" => "ändra e-mejl",
 369 "Change your password" => "ändra lösenordet",
 370 "change password" => "ändra lösenord",
 371 "Configure this page" => "Konfigurera denna sida",
 372 "admin structures tpl" => "admin. strukturer tpl",
 373 "admin users tpl" => "admin. användare tpl",
 374 "assign group" => "tilldela grupp",
 375 "view info" => "visa information",
 376 "admin polls tpl" => "admin. omröstningar tpl",
 377 "FAQ Questions" => "FAQ Frågor",
 378 "FAQ Answers" => "FAQ Svar",
 379 "Show suggested questions/suggest a question" => "Visa föreslagna frågor/föreslå en fråga",
 380 "Hide suggested questions" => "Göm föreslagna frågor",
 381 "Newss from" => "Nyheter från",
 382 "Send Objects" => "Skicka objekt",
 383 "save a custom copy" => "spara en anpassad kopia",
 384 "Add all your site users to this newsletter (broadcast)" => "Skapa alla sajtens användare till detta nyhetsbrev (sprid ut)",
 385 "Add users" => "Skapa användare",
 386 "Reuse question" => "Återanvänd frågan",
 387 "WebMail accounts" => "Webbmejl konton",
 388 "admin mailin tpl" => "admin. brevlåda tpl",
 389 "admin surveys tpl" => "admin. undersökningar tpl",
 390 "Create New Survey:" => "Skapa ny undersökning:",
 391 "stat" => "statistik",
 392 "In parent page" => "I refererande sida",
 393 "Events that affect historical data" => "Händelser som påverkar historisk data",
 394 "No events that affects historical data has been recorded." => "Inga händelser som påverkar historisk data har noterats.",
 395 "No events can be shown (technical error)." => "Inga händelser kan visas (tekniskt fel).",
 396 "No share name indicated" => "Inget aktienamn angivet",
 397 "Internal Error: Log in as admin to \" .\n\t\t\t\t  \"get error description" => "Internt fel: Logga in som admin. för \" .\n\t\t\t\t  \"felbeskrivning",
 398 "Error in event" => "Fel på händelse",
 399 "file" => "fil",
 400 // ### end of unused words
 401 
 402 // ### start of untranslated words
 403 // ### uncomment value pairs as you translate
 404 // "This script cannot be called directly" => "This script cannot be called directly",
 405 // "The text in RED is" => "The text in RED is",
 406 // "character(s) too long - please edit it." => "character(s) too long - please edit it.",
 407 // "Algeria" => "Algeria",
 408 // "American_Samoa" => "American_Samoa",
 409 // "Angola" => "Angola",
 410 // "Antigua" => "Antigua",
 411 // "Argentina" => "Argentina",
 412 // "Armenia" => "Armenia",
 413 // "Australia" => "Australia",
 414 // "Austria" => "Austria",
 415 // "Bahamas" => "Bahamas",
 416 // "Bahrain" => "Bahrain",
 417 // "Bangladesh" => "Bangladesh",
 418 // "Barbados" => "Barbados",
 419 // "Belarus" => "Belarus",
 420 // "Belgium" => "Belgium",
 421 // "Bermuda" => "Bermuda",
 422 // "Bolivia" => "Bolivia",
 423 // "Brazil" => "Brazil",
 424 // "Brunei" => "Brunei",
 425 // "Canada" => "Canada",
 426 // "Cayman_Islands" => "Cayman_Islands",
 427 // "Colombia" => "Colombia",
 428 // "Cook_Islands" => "Cook_Islands",
 429 // "Costa_Rica" => "Costa_Rica",
 430 // "Croatia" => "Croatia",
 431 // "Cuba" => "Cuba",
 432 // "Cyprus" => "Cyprus",
 433 // "Czech_Republic" => "Czech_Republic",
 434 // "Denmark" => "Denmark",
 435 // "Dominican_Republic" => "Dominican_Republic",
 436 // "Ecuador" => "Ecuador",
 437 // "Egypt" => "Egypt",
 438 // "El_Salvador" => "El_Salvador",
 439 // "Estonia" => "Estonia",
 440 // "Federated_States_of_Micronesia" => "Federated_States_of_Micronesia",
 441 // "Fiji" => "Fiji",
 442 // "Finland" => "Finland",
 443 // "France" => "France",
 444 // "French_Polynesia" => "French_Polynesia",
 445 // "Germany" => "Germany",
 446 // "Greece" => "Greece",
 447 // "Guam" => "Guam",
 448 // "Guatemala" => "Guatemala",
 449 // "Haiti" => "Haiti",
 450 // "Honduras" => "Honduras",
 451 // "Hungary" => "Hungary",
 452 // "Chile" => "Chile",
 453 // "China" => "China",
 454 // "Iceland" => "Iceland",
 455 // "India" => "India",
 456 // "Indonesia" => "Indonesia",
 457 // "Iran" => "Iran",
 458 // "Iraq" => "Iraq",
 459 // "Ireland" => "Ireland",
 460 // "Israel" => "Israel",
 461 // "Italy" => "Italy",
 462 // "Ivory_Coast" => "Ivory_Coast",
 463 // "Jamaica" => "Jamaica",
 464 // "Japan" => "Japan",
 465 // "Jordan" => "Jordan",
 466 // "Kazakstan" => "Kazakstan",
 467 // "Kenya" => "Kenya",
 468 // "Kiribati" => "Kiribati",
 469 // "Kuwait" => "Kuwait",
 470 // "Latvia" => "Latvia",
 471 // "Lebanon" => "Lebanon",
 472 // "Lithuania" => "Lithuania",
 473 // "Luxemburg" => "Luxemburg",
 474 // "Malawi" => "Malawi",
 475 // "Malaysia" => "Malaysia",
 476 // "Malta" => "Malta",
 477 // "Marshall_Islands" => "Marshall_Islands",
 478 // "Mauritius" => "Mauritius",
 479 // "Mexico" => "Mexico",
 480 // "Morocco" => "Morocco",
 481 // "Mozambique" => "Mozambique",
 482 // "Nauru" => "Nauru",
 483 // "Nepal" => "Nepal",
 484 // "Netherlands" => "Netherlands",
 485 // "New_Caledonia" => "New_Caledonia",
 486 // "New_Zealand" => "New_Zealand",
 487 // "Nicaragua" => "Nicaragua",
 488 // "Nigeria" => "Nigeria",
 489 // "Niue" => "Niue",
 490 // "Norway" => "Norway",
 491 // "Other" => "Other",
 492 // "Pakistan" => "Pakistan",
 493 // "Panama" => "Panama",
 494 // "Papua_New_Guinea" => "Papua_New_Guinea",
 495 // "Paraguay" => "Paraguay",
 496 // "Peru" => "Peru",
 497 // "Phillippines" => "Phillippines",
 498 // "Poland" => "Poland",
 499 // "Portugal" => "Portugal",
 500 // "Puerto_Rico" => "Puerto_Rico",
 501 // "Quatar" => "Quatar",
 502 // "Romania" => "Romania",
 503 // "Russia" => "Russia",
 504 // "Samoa" => "Samoa",
 505 // "Saudi_Arabia" => "Saudi_Arabia",
 506 // "Singapore" => "Singapore",
 507 // "Slovakia" => "Slovakia",
 508 // "Slovenia" => "Slovenia",
 509 // "Solomon_Islands" => "Solomon_Islands",
 510 // "Somalia" => "Somalia",
 511 // "South_Africa" => "South_Africa",
 512 // "South_Korea" => "South_Korea",
 513 // "Spain" => "Spain",
 514 // "Sri_Lanka" => "Sri_Lanka",
 515 // "St_Vincent_Grenadines" => "St_Vincent_Grenadines",
 516 // "Surinam" => "Surinam",
 517 // "Sweden" => "Sweden",
 518 // "Switzerland" => "Switzerland",
 519 // "Taiwan" => "Taiwan",
 520 // "Thailand" => "Thailand",
 521 // "Tonga" => "Tonga",
 522 // "Trinidad_Tobago" => "Trinidad_Tobago",
 523 // "Turkey" => "Turkey",
 524 // "Tuvalu" => "Tuvalu",
 525 // "Ukraine" => "Ukraine",
 526 // "United_Arab_Emirates" => "United_Arab_Emirates",
 527 // "United_Kingdom" => "United_Kingdom",
 528 // "United_States" => "United_States",
 529 // "Uruguay" => "Uruguay",
 530 // "Vanuatu" => "Vanuatu",
 531 // "Venezuela" => "Venezuela",
 532 // "Wales" => "Wales",
 533 // "Yugoslavia" => "Yugoslavia",
 534 // "Zambia" => "Zambia",
 535 // "Zimbabwe" => "Zimbabwe",
 536 // "Arabic" => "Arabic",
 537 // "English British" => "English British",
 538 // "Croatian" => "Croatian",
 539 // "Korean" => "Korean",
 540 // "Hungarian" => "Hungarian",
 541 // "Português" => "Português",
 542 // "Brazilian Portuguese" => "Brazilian Portuguese",
 543 // "Serbian Latin" => "Serbian Latin",
 544 // "Tuvaluan" => "Tuvaluan",
 545 // "Ukrainian" => "Ukrainian",
 546 // "Catalan" => "Catalan",
 547 // "This instance of activity is already complete" => "This instance of activity is already complete",
 548 // "click to view" => "click to view",
 549 // "Use this thread to discuss the %s page." => "Use this thread to discuss the %s page.",
 550 // "Line:" => "Line:",
 551 // "Lines:" => "Lines:",
 552 // "There was a problem with your upload." => "There was a problem with your upload.",
 553 // "The file you are trying to upload is too big." => "The file you are trying to upload is too big.",
 554 // "The file you are trying to upload was only partially uploaded." => "The file you are trying to upload was only partially uploaded.",
 555 // "You must select a file for upload." => "You must select a file for upload.",
 556 // "Continue" => "Continue",
 557 // " line " => " line ",
 558 // "Error: No" => "Error: No",
 559 // "permission." => "permission.",
 560 // "Error: Invalid" => "Error: Invalid",
 561 // "Error: Call to hw_page_fetch_by_id failed!" => "Error: Call to hw_page_fetch_by_id failed!",
 562 // "No valid ogr2ogr executable" => "No valid ogr2ogr executable",
 563 // "Could not create \$tdo.mif in data directory" => "Could not create \$tdo.mif in data directory",
 564 // "Could not create \$tdo.mid in data directory" => "Could not create \$tdo.mid in data directory",
 565 // "User Map Generated in:" => "User Map Generated in:",
 566 // "Image Map Generated in:" => "Image Map Generated in:",
 567 // "File %s not found" => "File %s not found",
 568 // "File %s is not a valid archive" => "File %s is not a valid archive",
 569 // "%s is an empty archive file" => "%s is an empty archive file",
 570 // "Invalid remote file on url %s" => "Invalid remote file on url %s",
 571 // "Impossible to open %s : %s" => "Impossible to open %s : %s",
 572 // "Project Group for " => "Project Group for ",
 573 // "Project Admin Group for " => "Project Admin Group for ",
 574 // "Forums last posts" => "Forums last posts",
 575 // "See other user's profile" => "See other user's profile",
 576 // "Have your profile seen" => "Have your profile seen",
 577 // "Make friends" => "Make friends",
 578 // "Receive message" => "Receive message",
 579 // "Read an article" => "Read an article",
 580 // "Publish an article" => "Publish an article",
 581 // "Have your article read" => "Have your article read",
 582 // "Create new file gallery" => "Create new file gallery",
 583 // "Upload new file to gallery" => "Upload new file to gallery",
 584 // "Download other user's file" => "Download other user's file",
 585 // "Have your file downloaded" => "Have your file downloaded",
 586 // "Create a new image gallery" => "Create a new image gallery",
 587 // "Upload new image to gallery" => "Upload new image to gallery",
 588 // "See other user's gallery" => "See other user's gallery",
 589 // "See other user's image" => "See other user's image",
 590 // "Have your gallery seen by other user" => "Have your gallery seen by other user",
 591 // "Have your image seen" => "Have your image seen",
 592 // "Create new blog" => "Create new blog",
 593 // "Post in a blog" => "Post in a blog",
 594 // "Read other user's blog" => "Read other user's blog",
 595 // "Have your blog read" => "Have your blog read",
 596 // "Create a new wiki page" => "Create a new wiki page",
 597 // "Edit an existing page" => "Edit an existing page",
 598 // "Trackeritem" => "Trackeritem",
 599 // "The text is" => "The text is",
 600 // "Text cut here" => "Text cut here",
 601 // "Task" => "Task",
 602 // "Start date:" => "Start date:",
 603 // "End date:" => "End date:",
 604 // "Friend" => "Friend",
 605 // "Last seen on " => "Last seen on ",
 606 // "(idle for %s seconds)" => "(idle for %s seconds)",
 607 // "User information - Click for more info" => "User information - Click for more info",
 608 // "More info about \$other_user" => "More info about \$other_user",
 609 // "(idle for \$idletime seconds)" => "(idle for \$idletime seconds)",
 610 // "Use this tree to copy the structure" => "Use this tree to copy the structure",
 611 // "An error occured in a database query!" => "An error occured in a database query!",
 612 // "img-g" => "img-g",
 613 // "file-g" => "file-g",
 614 // "arts" => "arts",
 615 // "%d points" => "%d points",
 616 // "Removed" => "Removed",
 617 // "__WARNING__: No such module \$plugin! " => "__WARNING__: No such module \$plugin! ",
 618 // "Create page:" => "Create page:",
 619 // "Updated" => "Updated",
 620 // "Click here to confirm your action" => "Click here to confirm your action",
 621 // "Sea Surfing (CSRF) detected. Operation blocked." => "Sea Surfing (CSRF) detected. Operation blocked.",
 622 // "Item Modification" => "Item Modification",
 623 // "Item creation" => "Item creation",
 624 // "Checkbox options: put 1 if you need that next field is on the same row." => "Checkbox options: put 1 if you need that next field is on the same row.",
 625 // "numeric field" => "numeric field",
 626 // "Numeric options: 1,size,prepend,append with size in chars, prepend will be displayed before the field append will be displayed just after, and initial 1 to make that next text field or checkbox is in same row. If you indicate only 1 it means next field is in same row too." => "Numeric options: 1,size,prepend,append with size in chars, prepend will be displayed before the field append will be displayed just after, and initial 1 to make that next text field or checkbox is in same row. If you indicate only 1 it means next field is in same row too.",
 627 // "Text options: 1,size,prepend,append,max with size in chars, prepend will be displayed before the field append will be displayed just after, max is the maximum number of characters that can be saved, and initial 1 to make that next text field or checkbox is in same row. If you indicate only 1 it means next field is in same row too." => "Text options: 1,size,prepend,append,max with size in chars, prepend will be displayed before the field append will be displayed just after, max is the maximum number of characters that can be saved, and initial 1 to make that next text field or checkbox is in same row. If you indicate only 1 it means next field is in same row too.",
 628 // "Textarea options: options,width,height,max with option is 1 or 0, rest is size indicated in chars and lines, max is the maximum number of characters that can be saved." => "Textarea options: options,width,height,max with option is 1 or 0, rest is size indicated in chars and lines, max is the maximum number of characters that can be saved.",
 629 // "Dropdown options: list of items separated with commas." => "Dropdown options: list of items separated with commas.",
 630 // "User Selector: use options for automatic field feeding : you can use 1 for author login or 2 for modificator login." => "User Selector: use options for automatic field feeding : you can use 1 for author login or 2 for modificator login.",
 631 // "Group Selector: use options for automatic field feeding : you can use 1 for group of creation and 2 for group where modification come from. The default group has to be set, or the first group that come is chosen for a user, or the default group is Registered." => "Group Selector: use options for automatic field feeding : you can use 1 for group of creation and 2 for group where modification come from. The default group has to be set, or the first group that come is chosen for a user, or the default group is Registered.",
 632 // "jscalendar" => "jscalendar",
 633 // "Image options: xSize,ySize indicated in pixels." => "Image options: xSize,ySize indicated in pixels.",
 634 // "Action options: Label,post,tiki-index.php,page:fieldname,highlight=test" => "Action options: Label,post,tiki-index.php,page:fieldname,highlight=test",
 635 // "header" => "header",
 636 // "Category options: parentId" => "Category options: parentId",
 637 // "item link" => "item link",
 638 // "Item Link options: trackerId,fieldId links to item from trackerId which fieldId matches the content of that field." => "Item Link options: trackerId,fieldId links to item from trackerId which fieldId matches the content of that field.",
 639 // "items list" => "items list",
 640 // "Items list options: trackerId,fieldIdThere, fieldIdHere, displayFieldIdThere displays the list of displayFieldIdThere from item in tracker trackerId where fieldIdThere matches fieldIdHere." => "Items list options: trackerId,fieldIdThere, fieldIdHere, displayFieldIdThere displays the list of displayFieldIdThere from item in tracker trackerId where fieldIdThere matches fieldIdHere.",
 641 // "Email address options: 0|1|2 where 0 puts the address as plain text, 1 does a hex encoded mailto link (more difficult for web spiders to pick it up and spam) and 2 does the normal href mailto." => "Email address options: 0|1|2 where 0 puts the address as plain text, 1 does a hex encoded mailto link (more difficult for web spiders to pick it up and spam) and 2 does the normal href mailto.",
 642 // "system" => "system",
 643 // "pending" => "pending",
 644 // "No extra information for that attached file. " => "No extra information for that attached file. ",
 645 // "Include all post in a blog" => "Include all post in a blog",
 646 // "Displays browser client info" => "Displays browser client info",
 647 // "Puts a link to an anchor in a wiki page. Use in conjunction with the ANAME plugin, which sets the location and name of the anchor" => "Puts a link to an anchor in a wiki page. Use in conjunction with the ANAME plugin, which sets the location and name of the anchor",
 648 // "linktext" => "linktext",
 649 // "Puts an anchor into a wiki page. Use in conjunction with the ALINK plugin, which makes links to the anchor" => "Puts an anchor into a wiki page. Use in conjunction with the ALINK plugin, which makes links to the anchor",
 650 // "~np~{~/np~ARTICLES(max=>3,topic=>topicName)}{ARTICLES} Insert articles into a wikipage" => "~np~{~/np~ARTICLES(max=>3,topic=>topicName)}{ARTICLES} Insert articles into a wikipage",
 651 // "no such attachment on this page" => "no such attachment on this page",
 652 // "Displays an attachment or a list of them" => "Displays an attachment or a list of them",
 653 // "num is optional and is the order number of the attachment in the list. If not provided, a list of all attachments is displayed. Inline makes the comment be the text of the link." => "num is optional and is the order number of the attachment in the list. If not provided, a list of all attachments is displayed. Inline makes the comment be the text of the link.",
 654 // "note: colors and ln are exclusive" => "note: colors and ln are exclusive",
 655 // "and" => "and",
 656 // "Insert a division block on wiki page" => "Insert a division block on wiki page",
 657 // "Displays a SWF on the wiki page" => "Displays a SWF on the wiki page",
 658 // "Displays an miniquiz" => "Displays an miniquiz",
 659 // "Displays the output of a poll, fields are indicated with numeric ids." => "Displays the output of a poll, fields are indicated with numeric ids.",
 660 // "missing poll ID for plugin POLL" => "missing poll ID for plugin POLL",
 661 // "Takes regex expressions and parses the content between the REGEX tags and replaces the text." => "Takes regex expressions and parses the content between the REGEX tags and replaces the text.",
 662 // "~np~{~/np~RSS(id=>feedId,max=>3,date=>1,body=>1)}{RSS} Insert rss feed output into a wikipage" => "~np~{~/np~RSS(id=>feedId,max=>3,date=>1,body=>1)}{RSS} Insert rss feed output into a wikipage",
 663 // "TikiSheet" => "TikiSheet",
 664 // "Sheet Heading" => "Sheet Heading",
 665 // "List wiki pages" => "List wiki pages",
 666 // "Last modified by" => "Last modified by",
 667 // "The SNARF plugin replaces itself with the HTML body of a URL. Arbitrary regex replacement can be done on this content using regex and regexres, the latter being used as the second argument to preg_replace." => "The SNARF plugin replaces itself with the HTML body of a URL. Arbitrary regex replacement can be done on this content using regex and regexres, the latter being used as the second argument to preg_replace.",
 668 // "This data is put in a CODE caption." => "This data is put in a CODE caption.",
 669 // "Missing url parameter for SNARF plugin." => "Missing url parameter for SNARF plugin.",
 670 // "Displays text in subscript." => "Displays text in subscript.",
 671 // "Displays the thumbnail for an image" => "Displays the thumbnail for an image",
 672 // "Displays an input form for tracker submit" => "Displays an input form for tracker submit",
 673 // "You need to supply information for : " => "You need to supply information for : ",
 674 // "Fields marked with a * are mandatory." => "Fields marked with a * are mandatory.",
 675 // "Displays the output of a tracker content, fields are indicated with numeric ids." => "Displays the output of a tracker content, fields are indicated with numeric ids.",
 676 // "missing tracker ID for plugin TRACKER" => "missing tracker ID for plugin TRACKER",
 677 // "missing fields list" => "missing fields list",
 678 // "Error in tracker ID" => "Error in tracker ID",
 679 // "No field indicated" => "No field indicated",
 680 // "Displays the number of registered users" => "Displays the number of registered users",
 681 // "Split the text in parts visible only under some conditions" => "Split the text in parts visible only under some conditions",
 682 // "Plugin " => "Plugin ",
 683 // "User \$a_user can not receive messages" => "User \$a_user can not receive messages",
 684 // "Invalid user: \$a_user" => "Invalid user: \$a_user",
 685 // "move %s in %s" => "move %s in %s",
 686 // "Please provide an Id" => "Please provide an Id",
 687 // "no object here yet" => "no object here yet",
 688 // "This module requires parameters trackerId and name set" => "This module requires parameters trackerId and name set",
 689 // "Changes" => "Changes",
 690 // "Changes since" => "Changes since",
 691 // "new articles" => "new articles",
 692 // "new FAQs" => "new FAQs",
 693 // "new blogs" => "new blogs",
 694 // "new blog posts" => "new blog posts",
 695 // "new image galleries" => "new image galleries",
 696 // "new file galleries" => "new file galleries",
 697 // "new polls" => "new polls",
 698 // "The task title must have at least 3 characters" => "The task title must have at least 3 characters",
 699 // "Tip: hold down CTRL to select multiple categories" => "Tip: hold down CTRL to select multiple categories",
 700 // "Tip: uncheck the above checkbox to uncategorize this page/object" => "Tip: uncheck the above checkbox to uncategorize this page/object",
 701 // "Posted messages" => "Posted messages",
 702 // "Plain" => "Plain",
 703 // "Threaded" => "Threaded",
 704 // "Headers Only" => "Headers Only",
 705 // "below your current threshold" => "below your current threshold",
 706 // "Editing reply" => "Editing reply",
 707 // "Reply to the selected post" => "Reply to the selected post",
 708 // "Post new reply" => "Post new reply",
 709 // "Comment on the selected post" => "Comment on the selected post",
 710 // "Reply to parent post" => "Reply to parent post",
 711 // "Reply" => "Reply",
 712 // "Posting replies" => "Posting replies",
 713 // "HTML tags are not allowed inside posts" => "HTML tags are not allowed inside posts",
 714 // "There are no wiki pages similar to '{\$page}'" => "There are no wiki pages similar to '{\$page}'",
 715 // "Click here to create it" => "Click here to create it",
 716 // "Close Window" => "Close Window",
 717 // "Last update from CVS" => "Last update from CVS",
 718 // "RSS Wiki" => "RSS Wiki",
 719 // "RSS Blogs" => "RSS Blogs",
 720 // "RSS Articles" => "RSS Articles",
 721 // "RSS Image Galleries" => "RSS Image Galleries",
 722 // "RSS File Galleries" => "RSS File Galleries",
 723 // "RSS Forums" => "RSS Forums",
 724 // "RSS Maps" => "RSS Maps",
 725 // "RSS Directories" => "RSS Directories",
 726 // "To the event:" => "To the event:",
 727 // "Event:" => "Event:",
 728 // "Bye bye from %s at %s" => "Bye bye from %s at %s",
 729 // "You can unsubscribe from this event following this link" => "You can unsubscribe from this event following this link",
 730 // "Welcome to our event!" => "Welcome to our event!",
 731 // "Welcome to %s at %s" => "Welcome to %s at %s",
 732 // "New topic:" => "New topic:",
 733 // "Topic:" => "Topic:",
 734 // "You sent a request with the subject:" => "You sent a request with the subject:",
 735 // "Use the subject to indicate the operation to apply:" => "Use the subject to indicate the operation to apply:",
 736 // "GET:WikiName to get a wiki page" => "GET:WikiName to get a wiki page",
 737 // "PUT:WikiName to update/create a wiki page (use the body for the page data)" => "PUT:WikiName to update/create a wiki page (use the body for the page data)",
 738 // "APPEND:WikiName to append data to a Wiki page (use the body for the data to add)" => "APPEND:WikiName to append data to a Wiki page (use the body for the data to add)",
 739 // "PREPEND:WikiName to append the data at the top" => "PREPEND:WikiName to append the data at the top",
 740 // "Tiki mail-in auto-reply." => "Tiki mail-in auto-reply.",
 741 // "Page not found:" => "Page not found:",
 742 // "New message arrived from %s" => "New message arrived from %s",
 743 // "has requested an account on" => "has requested an account on",
 744 // "To validate that account, please follow the link:" => "To validate that account, please follow the link:",
 745 // "best regards" => "best regards",
 746 // "your Tikiwiki" => "your Tikiwiki",
 747 // "Tiki User Registration Request" => "Tiki User Registration Request",
 748 // "someone coming from IP Address" => "someone coming from IP Address",
 749 // "Your Tiki account information for %s" => "Your Tiki account information for %s",
 750 // "New article submitted at %s" => "New article submitted at %s",
 751 // "View the tracker item at:" => "View the tracker item at:",
 752 // "Your account request have been stored and will be activated by the admin as soon as possible." => "Your account request have been stored and will be activated by the admin as soon as possible.",
 753 // "New article post: {\$mail_title} by {\$mail_user} at {\$mail_date|tiki_short_datetime}" => "New article post: {\$mail_title} by {\$mail_user} at {\$mail_date|tiki_short_datetime}",
 754 // "View the article at:" => "View the article at:",
 755 // "New article post at %s" => "New article post at %s",
 756 // "New blog post at %s" => "New blog post at %s",
 757 // "The page {\$mail_page} was created by {\$mail_user} at {\$mail_date|tiki_short_datetime}" => "The page {\$mail_page} was created by {\$mail_user} at {\$mail_date|tiki_short_datetime}",
 758 // "You can view the page by following this link:" => "You can view the page by following this link:",
 759 // "You can view a diff back to the previous version by following this link:" => "You can view a diff back to the previous version by following this link:",
 760 // "Wiki page %s changed" => "Wiki page %s changed",
 761 // "The page {\$mail_page} was commented by {\$mail_user} at {\$mail_date|tiki_short_datetime}" => "The page {\$mail_page} was commented by {\$mail_user} at {\$mail_date|tiki_short_datetime}",
 762 // "You can view the page by following this link:\n  {\$mail_machine}/tiki-index.php?page={\$mail_page|escape:\"url\"}" => "You can view the page by following this link:\n  {\$mail_machine}/tiki-index.php?page={\$mail_page|escape:\"url\"}",
 763 // "You can edit the page by following this link:\n  {\$mail_machine}/tiki-editpage.php?page={\$mail_page|escape:\"url\"}" => "You can edit the page by following this link:\n  {\$mail_machine}/tiki-editpage.php?page={\$mail_page|escape:\"url\"}",
 764 // "You can view a diff back to the previous version by following\nthis link:\n  {\$mail_machine}/tiki-pagehistory.php?page={\$mail_page|escape:\"url\"}&diff2={\$mail_last_version}" => "You can view a diff back to the previous version by following\nthis link:\n  {\$mail_machine}/tiki-pagehistory.php?page={\$mail_page|escape:\"url\"}&diff2={\$mail_last_version}",
 765 // "Zoom out x4" => "Zoom out x4",
 766 // "Zoom out x3" => "Zoom out x3",
 767 // "Zoom out x2" => "Zoom out x2",
 768 // "Pan" => "Pan",
 769 // "Zoom in x2" => "Zoom in x2",
 770 // "Zoom in x3" => "Zoom in x3",
 771 // "Zoom in x4" => "Zoom in x4",
 772 // "Go" => "Go",
 773 // "View the Map Only" => "View the Map Only",
 774 // "Reset Map" => "Reset Map",
 775 // "Layer" => "Layer",
 776 // "Reload" => "Reload",
 777 // "Mapfile History" => "Mapfile History",
 778 // "Comparing version {\$old.version} with version {\$new.version}" => "Comparing version {\$old.version} with version {\$new.version}",
 779 // "Version:" => "Version:",
 780 // "-Lines: {\$oldd} changed to +Lines: {\$newd}" => "-Lines: {\$oldd} changed to +Lines: {\$newd}",
 781 // "Legend:" => "Legend:",
 782 // "v=view" => "v=view",
 783 // "c=compare" => "c=compare",
 784 // "d=diff" => "d=diff",
 785 // "Side-by-side diff" => "Side-by-side diff",
 786 // "Full side-by-side diff" => "Full side-by-side diff",
 787 // "Unified diff" => "Unified diff",
 788 // "Side-by-side view" => "Side-by-side view",
 789 // "older version" => "older version",
 790 // "back to" => "back to",
 791 // "Edit template" => "Edit template",
 792 // "Return to mailbox" => "Return to mailbox",
 793 // "Unflag" => "Unflag",
 794 // "'name' parameter for tikimodule missed" => "'name' parameter for tikimodule missed",
 795 // "opp side" => "opp side",
 796 // "Unassign this module" => "Unassign this module",
 797 // "Are you sure you want to unassign this module?" => "Are you sure you want to unassign this module?",
 798 // "Shoutbox Words" => "Shoutbox Words",
 799 // "System Admin" => "System Admin",
 800 // "Security Admin" => "Security Admin",
 801 // "MyTiki home" => "MyTiki home",
 802 // "FriendsMenu" => "FriendsMenu",
 803 // "Community" => "Community",
 804 // "User list" => "User list",
 805 // "Friendship Network" => "Friendship Network",
 806 // "Projects Menu" => "Projects Menu",
 807 // "Projects" => "Projects",
 808 // "Register New Project" => "Register New Project",
 809 // "HomeworkMenu" => "HomeworkMenu",
 810 // "Homework" => "Homework",
 811 // "Assignments" => "Assignments",
 812 // "List Courses" => "List Courses",
 813 // "ShtMenu" => "ShtMenu",
 814 // "Events" => "Events",
 815 // "Send events" => "Send events",
 816 // "Admin events" => "Admin events",
 817 // "Ephemerides Admin" => "Ephemerides Admin",
 818 // "Charts Admin" => "Charts Admin",
 819 // "Admin home" => "Admin home",
 820 // "Mods Admin" => "Mods Admin",
 821 // "TikiWiki Assistant" => "TikiWiki Assistant",
 822 // "Thank you for installing TikiWiki" => "Thank you for installing TikiWiki",
 823 // "Click the :: option on the menu for more options." => "Click the :: option on the menu for more options.",
 824 // "Please also see" => "Please also see",
 825 // "for more setup details." => "for more setup details.",
 826 // "You can remove this module in" => "You can remove this module in",
 827 // "Admin->Modules" => "Admin->Modules",
 828 // "Last `\$module_rows` Sites" => "Last `\$module_rows` Sites",
 829 // "Top \$module_rows Sites" => "Top \$module_rows Sites",
 830 // "Top `\$module_rows` topics" => "Top `\$module_rows` topics",
 831 // "Last `\$module_rows` forum posts" => "Last `\$module_rows` forum posts",
 832 // "Last forum posts" => "Last forum posts",
 833 // "Last `\$module_rows` forum topics" => "Last `\$module_rows` forum topics",
 834 // "Last `\$module_rows` actions" => "Last `\$module_rows` actions",
 835 // "Last actions" => "Last actions",
 836 // "Last `\$module_rows` articles" => "Last `\$module_rows` articles",
 837 // "Last `\$module_rows` blog posts" => "Last `\$module_rows` blog posts",
 838 // "Last `\$module_rows` Created blogs" => "Last `\$module_rows` Created blogs",
 839 // "Last `\$module_rows` Created FAQs" => "Last `\$module_rows` Created FAQs",
 840 // "Last `\$module_rows` Created Quizzes" => "Last `\$module_rows` Created Quizzes",
 841 // "Last `\$module_rows` modified file galleries" => "Last `\$module_rows` modified file galleries",
 842 // "Last `\$module_rows` Files" => "Last `\$module_rows` Files",
 843 // "Last `\$module_rows` galleries" => "Last `\$module_rows` galleries",
 844 // "Last `\$module_rows` Images" => "Last `\$module_rows` Images",
 845 // "Last Images" => "Last Images",
 846 // "Last `\$module_rows` modified events" => "Last `\$module_rows` modified events",
 847 // "Last modifed events" => "Last modifed events",
 848 // "Last `\$module_rows` changes" => "Last `\$module_rows` changes",
 849 // "Last `\$module_rows` Modified Items" => "Last `\$module_rows` Modified Items",
 850 // "Last `\$module_rows` Modified blogs" => "Last `\$module_rows` Modified blogs",
 851 // "Last `\$module_rows` submissions" => "Last `\$module_rows` submissions",
 852 // "Last `\$module_rows` Items" => "Last `\$module_rows` Items",
 853 // "Last `\$module_rows` visitors" => "Last `\$module_rows` visitors",
 854 // "Last visitors" => "Last visitors",
 855 // "Login through CAS" => "Login through CAS",
 856 // "Login as admin" => "Login as admin",
 857 // "Click here to register" => "Click here to register",
 858 // "Click here if you've forgotten your password" => "Click here if you've forgotten your password",
 859 // "Click here to login using the default security protocol" => "Click here to login using the default security protocol",
 860 // "Click here to login using a secure protocol" => "Click here to login using a secure protocol",
 861 // "Top `\$module_rows` articles" => "Top `\$module_rows` articles",
 862 // "Top `\$module_rows` File Galleries" => "Top `\$module_rows` File Galleries",
 863 // "Top `\$module_rows` files" => "Top `\$module_rows` files",
 864 // "Top files" => "Top files",
 865 // "Top `\$module_rows` Forum Posters" => "Top `\$module_rows` Forum Posters",
 866 // "Top Forum Posters" => "Top Forum Posters",
 867 // "Top `\$module_rows` games" => "Top `\$module_rows` games",
 868 // "Top `\$module_rows` galleries" => "Top `\$module_rows` galleries",
 869 // "Top `\$module_rows` Images" => "Top `\$module_rows` Images",
 870 // "Top `\$module_rows` Pages" => "Top `\$module_rows` Pages",
 871 // "Top `\$module_rows` Quizzes" => "Top `\$module_rows` Quizzes",
 872 // "Most `\$module_rows` visited blogs" => "Most `\$module_rows` visited blogs",
 873 // "Top `\$module_rows` Visited FAQs" => "Top `\$module_rows` Visited FAQs",
 874 // "Public tasks" => "Public tasks",
 875 // "select" => "select",
 876 // "User informations" => "User informations",
 877 // "Group informations" => "Group informations",
 878 // "Top users" => "Top users",
 879 // "Last `\$module_rows` wiki comments" => "Last `\$module_rows` wiki comments",
 880 // "Last wiki comments" => "Last wiki comments",
 881 // "newsletter" => "newsletter",
 882 // "Manage structures" => "Manage structures",
 883 // "Are you sure you want to remove this module?" => "Are you sure you want to remove this module?",
 884 // "Powered by" => "Powered by",
 885 // "translation" => "translation",
 886 // "3d browser" => "3d browser",
 887 // "User List" => "User List",
 888 // "Member list" => "Member list",
 889 // "Anti-Bot verification code" => "Anti-Bot verification code",
 890 // "Enter the code you see above" => "Enter the code you see above",
 891 // "Skip to navigation" => "Skip to navigation",
 892 // "Child" => "Child",
 893 // "Add Page" => "Add Page",
 894 // "Translate in" => "Translate in",
 895 // "babelfish it" => "babelfish it",
 896 // "Welcome to" => "Welcome to",
 897 // "Jukebox" => "Jukebox",
 898 // "Meta Tags" => "Meta Tags",
 899 // "Site Identity" => "Site Identity",
 900 // "Site Calendar" => "Site Calendar",
 901 // "Tip" => "Tip",
 902 // "to add/remove blogs, go to \"Create/Edit blog\" under \"Blogs\" on the application menu, or" => "to add/remove blogs, go to \"Create/Edit blog\" under \"Blogs\" on the application menu, or",
 903 // "Not Installed" => "Not Installed",
 904 // "Creation date" => "Creation date",
 905 // "Last modification time" => "Last modification time",
 906 // "Users see and add events in their timezone" => "Users see and add events in their timezone",
 907 // "look under \"Articles\" on the application menu for links to" => "look under \"Articles\" on the application menu for links to",
 908 // "Article/CMS settings" => "Article/CMS settings",
 909 // "Community settings" => "Community settings",
 910 // "User identity features" => "User identity features",
 911 // "Show user's info on mouseover" => "Show user's info on mouseover",
 912 // "Picture" => "Picture",
 913 // "Number of friends" => "Number of friends",
 914 // "E-mail" => "E-mail",
 915 // "Friendship network" => "Friendship network",
 916 // "Allow permissions for friendship network" => "Allow permissions for friendship network",
 917 // "Max friendship distance" => "Max friendship distance",
 918 // "to configure your directory, find \"Admin directory\" under \"Directory\" on the application menu, or" => "to configure your directory, find \"Admin directory\" under \"Directory\" on the application menu, or",
 919 // "to add/remove FAQs, look for \"Admin FAQs\" under \"FAQs\" on the application menu, or" => "to add/remove FAQs, look for \"Admin FAQs\" under \"FAQs\" on the application menu, or",
 920 // "Template Viewing" => "Template Viewing",
 921 // "PHPLayers" => "PHPLayers",
 922 // "PhpLayers Dynamic menus" => "PhpLayers Dynamic menus",
 923 // "JsCalendar" => "JsCalendar",
 924 // "tikiwiki.org help" => "tikiwiki.org help",
 925 // "TikiTabs" => "TikiTabs",
 926 // "Use Tabs" => "Use Tabs",
 927 // "Tiki Sheet" => "Tiki Sheet",
 928 // "Multilingual" => "Multilingual",
 929 // "Best language" => "Best language",
 930 // "Site Logo and Identity" => "Site Logo and Identity",
 931 // "Tiki Projects" => "Tiki Projects",
 932 // "Contact Us (Anonymous)" => "Contact Us (Anonymous)",
 933 // "to add/remove file galleries, go to \"File Galleries\" on the application menu, or" => "to add/remove file galleries, go to \"File Galleries\" on the application menu, or",
 934 // "Allow same file to be uploaded more than once" => "Allow same file to be uploaded more than once",
 935 // "File galleries search indexing" => "File galleries search indexing",
 936 // "Leave command blank to delete handler" => "Leave command blank to delete handler",
 937 // "Use %1 for where internal file name should be substituted (example: \"strings %1\" to convert the document to text using the unix strings command)" => "Use %1 for where internal file name should be substituted (example: \"strings %1\" to convert the document to text using the unix strings command)",
 938 // "Enable auto indexing on file upload or change" => "Enable auto indexing on file upload or change",
 939 // "Reindex all files for search" => "Reindex all files for search",
 940 // "to add/remove forums, look for \"Admin forums\" under \"Forums\" on the application menu, or" => "to add/remove forums, look for \"Admin forums\" under \"Forums\" on the application menu, or",
 941 // "to add/remove image galleries, go to \"Image Galleries\" on the application menu, or" => "to add/remove image galleries, go to \"Image Galleries\" on the application menu, or",
 942 // "Change style only" => "Change style only",
 943 // "Detect browser language" => "Detect browser language",
 944 // "Php error reporting level for non-admin:" => "Php error reporting level for non-admin:",
 945 // "No error reporting" => "No error reporting",
 946 // "Report all PHP errors" => "Report all PHP errors",
 947 // "Report all errors except notices" => "Report all errors except notices",
 948 // "Report PHP errors only for admin" => "Report PHP errors only for admin",
 949 // "Default charset for sending mail:" => "Default charset for sending mail:",
 950 // "Mail end of line:" => "Mail end of line:",
 951 // "(standard)" => "(standard)",
 952 // "(some Unix MTA)" => "(some Unix MTA)",
 953 // "output compression is active." => "output compression is active.",
 954 // "compression is handled by" => "compression is handled by",
 955 // "HTTPS Server" => "HTTPS Server",
 956 // "Automatic (uses HTTPS variable)" => "Automatic (uses HTTPS variable)",
 957 // "Allow anonymous users to \"Contact Us\"" => "Allow anonymous users to \"Contact Us\"",
 958 // "Help URL" => "Help URL",
 959 // "Jukebox settings" => "Jukebox settings",
 960 // "Jukebox tracks location" => "Jukebox tracks location",
 961 // "Jukebox features" => "Jukebox features",
 962 // "Default ordering for album listing" => "Default ordering for album listing",
 963 // "Album title (asc)" => "Album title (asc)",
 964 // "Number of tracks (desc)" => "Number of tracks (desc)",
 965 // "In album listing show user as" => "In album listing show user as",
 966 // "Jukebox listing configuration (when listing available albums)" => "Jukebox listing configuration (when listing available albums)",
 967 // "Tracks" => "Tracks",
 968 // "Genre" => "Genre",
 969 // "Users &amp; groups" => "Users &amp; groups",
 970 // "Tiki and PAM" => "Tiki and PAM",
 971 // "CAS (Central Authentication Service)" => "CAS (Central Authentication Service)",
 972 // "... but need admin validation" => "... but need admin validation",
 973 // "Use tracker for more user information" => "Use tracker for more user information",
 974 // "Use tracker for more group information" => "Use tracker for more group information",
 975 // "Validate email address (may not work)" => "Validate email address (may not work)",
 976 // "Reg users can change password" => "Reg users can change password",
 977 // "Restrict available themes" => "Restrict available themes",
 978 // "Available styles:" => "Available styles:",
 979 // "Restrict available languages" => "Restrict available languages",
 980 // "Available languages:" => "Available languages:",
 981 // "Remember me name" => "Remember me name",
 982 // "Protect against CSRF with a confirmation step" => "Protect against CSRF with a confirmation step",
 983 // "Protect against CSRF with a ticket" => "Protect against CSRF with a ticket",
 984 // "Highlight Group" => "Highlight Group",
 985 // "choose a group ..." => "choose a group ...",
 986 // "LDAP" => "LDAP",
 987 // "LDAP URL<br/>(if set, this will override the Host and Port below)" => "LDAP URL<br/>(if set, this will override the Host and Port below)",
 988 // "PAM" => "PAM",
 989 // "PAM service" => "PAM service",
 990 // "Currently unused" => "Currently unused",
 991 // "CAS server version" => "CAS server version",
 992 // "Version 1.0" => "Version 1.0",
 993 // "Version 2.0" => "Version 2.0",
 994 // "CAS server hostname" => "CAS server hostname",
 995 // "CAS server port" => "CAS server port",
 996 // "CAS server path" => "CAS server path",
 997 // "Change CAS preferences" => "Change CAS preferences",
 998 // "Full path to ogr2ogr" => "Full path to ogr2ogr",
 999 // "Map Zone" => "Map Zone",
1000 // "Generate User Map" => "Generate User Map",
1001 // "<b>Item</b>" => "<b>Item</b>",
1002 // "<b>Value</b>" => "<b>Value</b>",
1003 // "Meta Keywords" => "Meta Keywords",
1004 // "Meta Description" => "Meta Description",
1005 // "Meta Author" => "Meta Author",
1006 // "geo.position" => "geo.position",
1007 // "geo.region" => "geo.region",
1008 // "geo.placename" => "geo.placename",
1009 // "meta robots" => "meta robots",
1010 // "revisit after" => "revisit after",
1011 // "to add/remove polls, look for \"Polls\" under \"Admin\" on the application menu, or" => "to add/remove polls, look for \"Polls\" under \"Admin\" on the application menu, or",
1012 // "Allow Anonymous Poll Voting" => "Allow Anonymous Poll Voting",
1013 // "Users choose project categories" => "Users choose project categories",
1014 // "Prefix for Project Admin groups" => "Prefix for Project Admin groups",
1015 // "Prefix for Project groups" => "Prefix for Project groups",
1016 // "Prefix for Wiki project home page" => "Prefix for Wiki project home page",
1017 // "Prefix for File Galleries" => "Prefix for File Galleries",
1018 // "Project Admins group template" => "Project Admins group template",
1019 // "Create New Group" => "Create New Group",
1020 // "Project Members group template" => "Project Members group template",
1021 // "This page is to configure settings of RSS feeds generated/exported by Tiki. To read/import RSS feeds, look for \"RSS modules\" on the application menu, or" => "This page is to configure settings of RSS feeds generated/exported by Tiki. To read/import RSS feeds, look for \"RSS modules\" on the application menu, or",
1022 // "<b>Title</b>" => "<b>Title</b>",
1023 // "<b>Description</b>" => "<b>Description</b>",
1024 // "Feed for directories" => "Feed for directories",
1025 // "you can see users rank by score in the module users_rank, for that go to" => "you can see users rank by score in the module users_rank, for that go to",
1026 // "Admin modules" => "Admin modules",
1027 // "Score settings" => "Score settings",
1028 // "Expiration" => "Expiration",
1029 // "Search settings" => "Search settings",
1030 // "Search features" => "Search features",
1031 // "Performance issues" => "Performance issues",
1032 // "Search may show forbidden results. Much better performance though." => "Search may show forbidden results. Much better performance though.",
1033 // "Ignore individual object permissions" => "Ignore individual object permissions",
1034 // "Ignore category viewing restrictions" => "Ignore category viewing restrictions",
1035 // "Settings for searching content" => "Settings for searching content",
1036 // "Search refresh rate" => "Search refresh rate",
1037 // "Minimum length of search word" => "Minimum length of search word",
1038 // "Max. number of words containing a syllable" => "Max. number of words containing a syllable",
1039 // "Max. age in hours of syllable search cache" => "Max. age in hours of syllable search cache",
1040 // "LRU list purging rate" => "LRU list purging rate",
1041 // "LRU list length" => "LRU list length",
1042 // "Dont forget to use feature you will need to enable it on the <a href=\"tiki-admin.php?page=features\">Features</a> icon." => "Dont forget to use feature you will need to enable it on the <a href=\"tiki-admin.php?page=features\">Features</a> icon.",
1043 // "Site Identity Settings" => "Site Identity Settings",
1044 // "Custom code" => "Custom code",
1045 // "Tiki preferences value field in db is set to be max. 250 characters long by default until now. That applies for the custom code content too. Check this field if you want to update your preferences database table to support more than 250 chars (although it was tested and works fine with mysql, it's recommended to backup your data manually before any database update)" => "Tiki preferences value field in db is set to be max. 250 characters long by default until now. That applies for the custom code content too. Check this field if you want to update your preferences database table to support more than 250 chars (although it was tested and works fine with mysql, it's recommended to backup your data manually before any database update)",
1046 // "Site location bar" => "Site location bar",
1047 // "Site logo" => "Site logo",
1048 // "Site logo source" => "Site logo source",
1049 // "Site logo background color" => "Site logo background color",
1050 // "Site logo title (on mouse over)" => "Site logo title (on mouse over)",
1051 // "Alt. description (e.g. for text browsers)" => "Alt. description (e.g. for text browsers)",
1052 // "Site ads and banners" => "Site ads and banners",
1053 // "to configure your trackers, look for \"Admin trackers\" under \"Trackers\" on the application menu, or" => "to configure your trackers, look for \"Admin trackers\" under \"Trackers\" on the application menu, or",
1054 // "Storage" => "Storage",
1055 // "Change all to db" => "Change all to db",
1056 // "Change all to file" => "Change all to file",
1057 // "Manage attachment preferences" => "Manage attachment preferences",
1058 // "Wiki Link Format" => "Wiki Link Format",
1059 // "Controls recognition of Wiki links using the two parenthesis Wiki link syntax <i>((page name))</i>." => "Controls recognition of Wiki links using the two parenthesis Wiki link syntax <i>((page name))</i>.",
1060 // "latin" => "latin",
1061 // "english" => "english",
1062 // "Wiki 3D browser configuration" => "Wiki 3D browser configuration",
1063 // "Enable wiki 3D browser" => "Enable wiki 3D browser",
1064 // "Browser width" => "Browser width",
1065 // "Browser height" => "Browser height",
1066 // "Navigation depth" => "Navigation depth",
1067 // "Feed animation interval (milisecs)" => "Feed animation interval (milisecs)",
1068 // "Existing page node color" => "Existing page node color",
1069 // "Missing page node color" => "Missing page node color",
1070 // "Anonymous editors must input anti-bot code" => "Anonymous editors must input anti-bot code",
1071 // "Warn on edit conflict" => "Warn on edit conflict",
1072 // "Edit idle timeout" => "Edit idle timeout",
1073 // "Accept dashes and underscores in WikiWords" => "Accept dashes and underscores in WikiWords",
1074 // "Use Wiki paragraph formatting" => "Use Wiki paragraph formatting",
1075 // "Uses Slideshow" => "Uses Slideshow",
1076 // "Open page as structure" => "Open page as structure",
1077 // "Use external link icons" => "Use external link icons",
1078 // "User's Page" => "User's Page",
1079 // "UserPage prefix" => "UserPage prefix",
1080 // "unlimited" => "unlimited",
1081 // "Diff style" => "Diff style",
1082 // "Only with last version" => "Only with last version",
1083 // "Any 2 versions" => "Any 2 versions",
1084 // "Create watch for author on page creation" => "Create watch for author on page creation",
1085 // "Enable watch events when I am the editor" => "Enable watch events when I am the editor",
1086 // "List Calendars" => "List Calendars",
1087 // "perso" => "perso",
1088 // "Custom Events" => "Custom Events",
1089 // "Personal Calendar" => "Personal Calendar",
1090 // "browse category" => "browse category",
1091 // "Perms inherited from closest parent if possible or from global perms" => "Perms inherited from closest parent if possible or from global perms",
1092 // "Assign permissions automatically" => "Assign permissions automatically",
1093 // "recommended for best performance" => "recommended for best performance",
1094 // "View template" => "View template",
1095 // "admin charts template" => "admin charts template",
1096 // "Users can vote for only one item from this chart per period" => "Users can vote for only one item from this chart per period",
1097 // "Prevent users from voting for the same item more than once" => "Prevent users from voting for the same item more than once",
1098 // "Chat Admin" => "Chat Admin",
1099 // "Chat Admin tpl" => "Chat Admin tpl",
1100 // "Half a second" => "Half a second",
1101 // "admin content templates template" => "admin content templates template",
1102 // "use in events" => "use in events",
1103 // "Admin DSN" => "Admin DSN",
1104 // "Admin event subscriptions" => "Admin event subscriptions",
1105 // "list events" => "list events",
1106 // "admin events" => "admin events",
1107 // "send events" => "send events",
1108 // "Add a subscription event" => "Add a subscription event",
1109 // "Company" => "Company",
1110 // "Add all your site users to this event (broadcast)" => "Add all your site users to this event (broadcast)",
1111 // "Add all users" => "Add all users",
1112 // "Subscribe group" => "Subscribe group",
1113 // "Group subscription also subscribes included groups" => "Group subscription also subscribes included groups",
1114 // "fname" => "fname",
1115 // "lname" => "lname",
1116 // "company" => "company",
1117 // "admin events template" => "admin events template",
1118 // "Create/edit events" => "Create/edit events",
1119 // "There are individual permissions set for this event" => "There are individual permissions set for this event",
1120 // "Add unsubscribe instructions to each event" => "Add unsubscribe instructions to each event",
1121 // "Assign Permissions" => "Assign Permissions",
1122 // "send event" => "send event",
1123 // "admin External Wikis" => "admin External Wikis",
1124 // "tiki admin external wikis template" => "tiki admin external wikis template",
1125 // "admin forums template" => "admin forums template",
1126 // "Edit existing forums" => "Edit existing forums",
1127 // "Configure/Options" => "Configure/Options",
1128 // "Posts can be rated" => "Posts can be rated",
1129 // "Edit Existing Forums" => "Edit Existing Forums",
1130 // "Assign Permissions (Active)" => "Assign Permissions (Active)",
1131 // "Click here to delete this forum" => "Click here to delete this forum",
1132 // "admin hotwords template" => "admin hotwords template",
1133 // "admin Html Pages" => "admin Html Pages",
1134 // "admin Html Pages template" => "admin Html Pages template",
1135 // "Regex modifiers" => "Regex modifiers",
1136 // "admin featured links template" => "admin featured links template",
1137 // "Mail-in accounts" => "Mail-in accounts",
1138 // "admin mailin template" => "admin mailin template",
1139 // "Account" => "Account",
1140 // "Add new Mail-in account" => "Add new Mail-in account",
1141 // "Edit Mail-in account" => "Edit Mail-in account",
1142 // "article-put" => "article-put",
1143 // "Article Topic" => "Article Topic",
1144 // "Article Type" => "Article Type",
1145 // "Allow anonymous acces" => "Allow anonymous acces",
1146 // "Allow attachments" => "Allow attachments",
1147 // "Discard to the end from" => "Discard to the end from",
1148 // "Check Mail-in accounts" => "Check Mail-in accounts",
1149 // "Check automatically" => "Check automatically",
1150 // "Show Quick Urls" => "Show Quick Urls",
1151 // "Hide Quick Urls" => "Hide Quick Urls",
1152 // "sorted section" => "sorted section",
1153 // "separator" => "separator",
1154 // "Choose" => "Choose",
1155 // "admin menus template" => "admin menus template",
1156 // "admin modules template" => "admin modules template",
1157 // "phpLayersMenus" => "phpLayersMenus",
1158 // "use phplayermenu" => "use phplayermenu",
1159 // "Add email:" => "Add email:",
1160 // "Add user:" => "Add user:",
1161 // "Group users" => "Group users",
1162 // "Don't send confirmation mail" => "Don't send confirmation mail",
1163 // "Included group, group users and emails will be refreshed at each newsletter sending" => "Included group, group users and emails will be refreshed at each newsletter sending",
1164 // "admin newsletters template" => "admin newsletters template",
1165 // "send newsletter" => "send newsletter",
1166 // "archives" => "archives",
1167 // "admin notifications template" => "admin notifications template",
1168 // "PHP error" => "PHP error",
1169 // "No records found." => "No records found.",
1170 // "admin polls template" => "admin polls template",
1171 // "configure polls" => "configure polls",
1172 // "tiki admin quicktags template" => "tiki admin quicktags template",
1173 // "Category: wiki, tracker, etc." => "Category: wiki, tracker, etc.",
1174 // "admin RSSmodules template" => "admin RSSmodules template",
1175 // "Score System" => "Score System",
1176 // "security admin" => "security admin",
1177 // "security admin tpl" => "security admin tpl",
1178 // "edit tpl" => "edit tpl",
1179 // "PHP settings" => "PHP settings",
1180 // "PHP variable" => "PHP variable",
1181 // "Setting" => "Setting",
1182 // "Risk Faktor" => "Risk Faktor",
1183 // "Explanation" => "Explanation",
1184 // "TikiWiki settings" => "TikiWiki settings",
1185 // "Tiki variable" => "Tiki variable",
1186 // "Check all tiki files" => "Check all tiki files",
1187 // "Note, that this can take a very long time. You should check your max_execution_time setting in php.ini." => "Note, that this can take a very long time. You should check your max_execution_time setting in php.ini.",
1188 // "File checks" => "File checks",
1189 // "State" => "State",
1190 // "Admin Shoutbox Words" => "Admin Shoutbox Words",
1191 // "admin shoutbox words" => "admin shoutbox words",
1192 // "admin shoutbox words template" => "admin shoutbox words template",
1193 // "Add Banned Word" => "Add Banned Word",
1194 // "Are you sure you want to delete this word?" => "Are you sure you want to delete this word?",
1195 // "admin structures template" => "admin structures template",
1196 // "administer surveys template" => "administer surveys template",
1197 // "Create New Survey" => "Create New Survey",
1198 // "active perms" => "active perms",
1199 // "system admin" => "system admin",
1200 // "system admin tpl" => "system admin tpl",
1201 // "Exterminator" => "Exterminator",
1202 // "Empty" => "Empty",
1203 // "Templates compiler" => "Templates compiler",
1204 // "Compile" => "Compile",
1205 // "Fix UTF-8 Errors in Tables" => "Fix UTF-8 Errors in Tables",
1206 // "Warning: Make a backup of your Database before using this function!" => "Warning: Make a backup of your Database before using this function!",
1207 // "Warning: If you try to convert large tables, raise the maximum execution time in your php.ini!" => "Warning: If you try to convert large tables, raise the maximum execution time in your php.ini!",
1208 // "This function converts ISO-8859-1 encoded strings in your tables to UTF-8" => "This function converts ISO-8859-1 encoded strings in your tables to UTF-8",
1209 // "This may be necessary if you created content with tiki &lt; 1.8.4 and Default Charset settings in apache set to ISO-8859-1" => "This may be necessary if you created content with tiki &lt; 1.8.4 and Default Charset settings in apache set to ISO-8859-1",
1210 // "UTF-8 Errors fixed" => "UTF-8 Errors fixed",
1211 // "Table" => "Table",
1212 // "Field" => "Field",
1213 // "Investigate" => "Investigate",
1214 // "Fix it" => "Fix it",
1215 // "admin topics template" => "admin topics template",
1216 // "Remove with articles" => "Remove with articles",
1217 // "Column is searchable?" => "Column is searchable?",
1218 // "Field is public? (for use thru trackerlist plugin)" => "Field is public? (for use thru trackerlist plugin)",
1219 // "Field is hidden? (visible by admin only)" => "Field is hidden? (visible by admin only)",
1220 // "Field is mandatory?" => "Field is mandatory?",
1221 // "Searchable" => "Searchable",
1222 // "Hidden" => "Hidden",
1223 // "Mandatory" => "Mandatory",
1224 // "Import/export trackers fields" => "Import/export trackers fields",
1225 // "Edit fields for tracker" => "Edit fields for tracker",
1226 // "Edit tracker" => "Edit tracker",
1227 // "Create trackers" => "Create trackers",
1228 // "Import/export" => "Import/export",
1229 // "active permissions" => "active permissions",
1230 // "Show status" => "Show status",
1231 // "Default status displayed in list mode" => "Default status displayed in list mode",
1232 // "Show status to tracker admin only" => "Show status to tracker admin only",
1233 // "New items are created with status" => "New items are created with status",
1234 // "Authoritative status for modified items" => "Authoritative status for modified items",
1235 // "No change" => "No change",
1236 // "Item creator can modify his items?" => "Item creator can modify his items?",
1237 // "Member of the default group of creator can modify items?" => "Member of the default group of creator can modify items?",
1238 // "What field is used for default sort?" => "What field is used for default sort?",
1239 // "What is default sort order in list?" => "What is default sort order in list?",
1240 // "ascending" => "ascending",
1241 // "descending" => "descending",
1242 // "Tracker items allow ratings?" => "Tracker items allow ratings?",
1243 // "with values" => "with values",
1244 // "and display rating results in listing?" => "and display rating results in listing?",
1245 // "and display comments in listing?" => "and display comments in listing?",
1246 // "and display attachments in listing?" => "and display attachments in listing?",
1247 // "Attachment display options (Use numbers to order items, 0 will not be displayed, and negative values display in popups)" => "Attachment display options (Use numbers to order items, 0 will not be displayed, and negative values display in popups)",
1248 // "filename" => "filename",
1249 // "filesize" => "filesize",
1250 // "filetype" => "filetype",
1251 // "longdesc" => "longdesc",
1252 // "Import/export trackers" => "Import/export trackers",
1253 // "admin groups template" => "admin groups template",
1254 // "Edit group" => "Edit group",
1255 // "Members" => "Members",
1256 // "assign permissions" => "assign permissions",
1257 // "Group Homepage" => "Group Homepage",
1258 // "Use wiki page name or full URL" => "Use wiki page name or full URL",
1259 // "Group Information Tracker" => "Group Information Tracker",
1260 // "choose a group tracker ..." => "choose a group tracker ...",
1261 // "choose a field ..." => "choose a field ...",
1262 // "Users Information Tracker" => "Users Information Tracker",
1263 // "choose a users tracker ..." => "choose a users tracker ...",
1264 // "Group tracker item : {\$groupitemid}" => "Group tracker item : {\$groupitemid}",
1265 // "Group tracker item not found" => "Group tracker item not found",
1266 // "Create item" => "Create item",
1267 // "Members List" => "Members List",
1268 // "users in group" => "users in group",
1269 // "List all members" => "List all members",
1270 // "admin users template" => "admin users template",
1271 // "Edit user" => "Edit user",
1272 // "Change user preferences" => "Change user preferences",
1273 // "edit account settings" => "edit account settings",
1274 // "Assign Group" => "Assign Group",
1275 // "select all" => "select all",
1276 // "Perform action with checked:" => "Perform action with checked:",
1277 // "manage group assignments" => "manage group assignments",
1278 // "set default groups" => "set default groups",
1279 // "Assign selected to" => "Assign selected to",
1280 // "Remove selected from" => "Remove selected from",
1281 // "the following groups:" => "the following groups:",
1282 // "Set the default group of the selected users to" => "Set the default group of the selected users to",
1283 // "assign to groups" => "assign to groups",
1284 // "Registration" => "Registration",
1285 // "User tracker item : {\$usersitemid}" => "User tracker item : {\$usersitemid}",
1286 // "Shows up in the drop down list of article types" => "Shows up in the drop down list of article types",
1287 // "Allow ratings by the author" => "Allow ratings by the author",
1288 // "non-admins can view before the publish date" => "non-admins can view before the publish date",
1289 // "non-admins can view after the expire date" => "non-admins can view after the expire date",
1290 // "No article body, heading only" => "No article body, heading only",
1291 // "Allow comments for this type" => "Allow comments for this type",
1292 // "Allow comments to include a rating value" => "Allow comments to include a rating value",
1293 // "Show topic or own image" => "Show topic or own image",
1294 // "Show author's avatar" => "Show author's avatar",
1295 // "Show author name" => "Show author name",
1296 // "Show the number of times the article was read" => "Show the number of times the article was read",
1297 // "Show the size of the article" => "Show the size of the article",
1298 // "Show topline" => "Show topline",
1299 // "Show a small title over the title" => "Show a small title over the title",
1300 // "Show subtitle" => "Show subtitle",
1301 // "Show the subtitle" => "Show the subtitle",
1302 // "Show source" => "Show source",
1303 // "Show link to source after article body" => "Show link to source after article body",
1304 // "Show Image Caption" => "Show Image Caption",
1305 // "Show a legend under the image" => "Show a legend under the image",
1306 // "Show Language" => "Show Language",
1307 // "Show the language" => "Show the language",
1308 // "The person who submits an article of this type can edit it" => "The person who submits an article of this type can edit it",
1309 // "Delete this type" => "Delete this type",
1310 // "Show lang" => "Show lang",
1311 // "Classified" => "Classified",
1312 // "Available groups" => "Available groups",
1313 // "assign perms to this group" => "assign perms to this group",
1314 // "Your image gallery storage is set to \"{\$gal_use_dir}\", you will need to backup this using FTP or SCP." => "Your image gallery storage is set to \"{\$gal_use_dir}\", you will need to backup this using FTP or SCP.",
1315 // "Your file gallery storage is set to \"{\$fgal_use_dir}\", you will need to backup this using FTP or SCP." => "Your file gallery storage is set to \"{\$fgal_use_dir}\", you will need to backup this using FTP or SCP.",
1316 // "If any of your forums have attachments stored in the directory you will need to backup these using FTP or SCP." => "If any of your forums have attachments stored in the directory you will need to backup these using FTP or SCP.",
1317 // "Mark entry as private:" => "Mark entry as private:",
1318 // "Made with" => "Made with",
1319 // "powered by" => "powered by",
1320 // "Wiki RSS" => "Wiki RSS",
1321 // "Blogs RSS" => "Blogs RSS",
1322 // "Articles RSS" => "Articles RSS",
1323 // "Image Galleries RSS" => "Image Galleries RSS",
1324 // "File Galleries RSS" => "File Galleries RSS",
1325 // "Forums RSS" => "Forums RSS",
1326 // "Maps RSS" => "Maps RSS",
1327 // "admin category" => "admin category",
1328 // "Browse in" => "Browse in",
1329 // "Wiki pages" => "Wiki pages",
1330 // "Sheets" => "Sheets",
1331 // "Hide subcategories objects" => "Hide subcategories objects",
1332 // "Show subcategories objects" => "Show subcategories objects",
1333 // "Subgallery" => "Subgallery",
1334 // "hit" => "hit",
1335 // "Click to zoom" => "Click to zoom",
1336 // "Latitude (WGS84/decimal degrees)" => "Latitude (WGS84/decimal degrees)",
1337 // "Longitude (WGS84/decimal degrees)" => "Longitude (WGS84/decimal degrees)",
1338 // "You can include the image in an HTML page using one of these lines" => "You can include the image in an HTML page using one of these lines",
1339 // "You can include the image in a tiki page using one of these lines" => "You can include the image in a tiki page using one of these lines",
1340 // "add item" => "add item",
1341 // "Edit/Create" => "Edit/Create",
1342 // "Date Selector" => "Date Selector",
1343 // "click to navigate" => "click to navigate",
1344 // "Focus:" => "Focus:",
1345 // "change focus" => "change focus",
1346 // "quater" => "quater",
1347 // "quarter" => "quarter",
1348 // "semester" => "semester",
1349 // "year" => "year",
1350 // "New Calendar Item" => "New Calendar Item",
1351 // "Syntax error" => "Syntax error",
1352 // "Format: mm/dd/yyyy hh:mm<br />...See strtotime php function" => "Format: mm/dd/yyyy hh:mm<br />...See strtotime php function",
1353 // "Format: mm/dd/yyy hh:mm" => "Format: mm/dd/yyy hh:mm",
1354 // "Event ID" => "Event ID",
1355 // "Add Calendar Item" => "Add Calendar Item",
1356 // "Assign permissions to category" => "Assign permissions to category",
1357 // "Current permissions for this category" => "Current permissions for this category",
1358 // "remove from this category &amp; all its children" => "remove from this category &amp; all its children",
1359 // "remove from this category only" => "remove from this category only",
1360 // "this category &amp; all its children" => "this category &amp; all its children",
1361 // "this category only" => "this category only",
1362 // "Assigning permissions for <b>all children</b> is recommended for best performance." => "Assigning permissions for <b>all children</b> is recommended for best performance.",
1363 // "There are no channels setup, please contact a site admin" => "There are no channels setup, please contact a site admin",
1364 // "click here to send us an email" => "click here to send us an email",
1365 // "You cannot add sites until Directory Categories are setup." => "You cannot add sites until Directory Categories are setup.",
1366 // "Please contact the Site Administrator" => "Please contact the Site Administrator",
1367 // "Topline" => "Topline",
1368 // "Subtitle" => "Subtitle",
1369 // "Source" => "Source",
1370 // "pixels" => "pixels",
1371 // "Image caption" => "Image caption",
1372 // "Create Blog" => "Create Blog",
1373 // "Show user avatar" => "Show user avatar",
1374 // "For more information, please see <a href=\"{\$helpurl}WikiSyntax\">WikiSyntax</a>" => "For more information, please see <a href=\"{\$helpurl}WikiSyntax\">WikiSyntax</a>",
1375 // "use square brackets for an external link: [URL] or [URL|link_description] or [URL|description|nocache] (that last form prevents the local Wiki from caching the page; please use that form for large pages!)." => "use square brackets for an external link: [URL] or [URL|link_description] or [URL|description|nocache] (that last form prevents the local Wiki from caching the page; please use that form for large pages!).",
1376 // "For an external Wiki, use ExternalWikiName:PageName or ((External Wiki Name: Page Name))" => "For an external Wiki, use ExternalWikiName:PageName or ((External Wiki Name: Page Name))",
1377 // "make a line break" => "make a line break",
1378 // "creates an editable drawing named foo" => "creates an editable drawing named foo",
1379 // "Prevents wiki parsing of the enclosed data." => "Prevents wiki parsing of the enclosed data.",
1380 // "Displays preformated text/code; no Wiki processing is done inside these sections (as with np), and the spacing is fixed (no word wrapping is done)." => "Displays preformated text/code; no Wiki processing is done inside these sections (as with np), and the spacing is fixed (no word wrapping is done).",
1381 // "Square Brackets" => "Square Brackets",
1382 // "Use [[foo] to show [foo]." => "Use [[foo] to show [foo].",
1383 // "Block Preformatting" => "Block Preformatting",
1384 // "Indent text with any number of spaces to turn it into a monospaced block that still follows other Wiki formatting instructions. It will be indended with the same number of spaces that you used. Note that this mode does not preserve exact spacing and line breaks; use ~pp~...~/pp~ for that." => "Indent text with any number of spaces to turn it into a monospaced block that still follows other Wiki formatting instructions. It will be indended with the same number of spaces that you used. Note that this mode does not preserve exact spacing and line breaks; use ~pp~...~/pp~ for that.",
1385 // "Insert Module Output" => "Insert Module Output",
1386 // "{literal}{MODULE(module=>some_module)}text{MODULE}{/literal} can be used to insert the output of module \"some_module\" into your Wiki page. See <a href=\"{\$helpurl}PluginModule\">PluginModule</a> for more information. " => "{literal}{MODULE(module=>some_module)}text{MODULE}{/literal} can be used to insert the output of module \"some_module\" into your Wiki page. See <a href=\"{\$helpurl}PluginModule\">PluginModule</a> for more information. ",
1387 // "Rendering Program Code" => "Rendering Program Code",
1388 // "{literal}{CODE()}some code{CODE} {/literal} will render \"some code\" as program code. This plugin has other options; see <a href=\"{\$helpurl}PluginCode\">PluginCode</a>." => "{literal}{CODE()}some code{CODE} {/literal} will render \"some code\" as program code. This plugin has other options; see <a href=\"{\$helpurl}PluginCode\">PluginCode</a>.",
1389 // "Direction" => "Direction",
1390 // "Table of contents" => "Table of contents",
1391 // "\"{literal}{toc}{/literal}\", \"{literal}{maketoc}{/literal}\" prints out a table of contents for the current page based on structures (toc) or ! headings (maketoc)" => "\"{literal}{toc}{/literal}\", \"{literal}{maketoc}{/literal}\" prints out a table of contents for the current page based on structures (toc) or ! headings (maketoc)",
1392 // "Quicktags" => "Quicktags",
1393 // "table new" => "table new",
1394 // "wiki link'" => "wiki link'",
1395 // "dynamic variable" => "dynamic variable",
1396 // "New wms Metadata" => "New wms Metadata",
1397 // "New Class" => "New Class",
1398 // "New Projection" => "New Projection",
1399 // "New Query" => "New Query",
1400 // "New Scalebar" => "New Scalebar",
1401 // "New Layer" => "New Layer",
1402 // "New Label" => "New Label",
1403 // "New Reference" => "New Reference",
1404 // "New Legend" => "New Legend",
1405 // "New Web" => "New Web",
1406 // "New Outputformat" => "New Outputformat",
1407 // "New Mapfile" => "New Mapfile",
1408 // "admin quicktags" => "admin quicktags",
1409 // "browse image" => "browse image",
1410 // "Project Object Created Successfully" => "Project Object Created Successfully",
1411 // "Project Name:" => "Project Name:",
1412 // "Project Description:" => "Project Description:",
1413 // "Project Active" => "Project Active",
1414 // "Current Objects:" => "Current Objects:",
1415 // "Add a File Gallery" => "Add a File Gallery",
1416 // "Permission" => "Permission",
1417 // "Project Admin" => "Project Admin",
1418 // "Project Members" => "Project Members",
1419 // "Registered" => "Registered",
1420 // "Not Set" => "Not Set",
1421 // "Immediate feedback" => "Immediate feedback",
1422 // "Show correct answers" => "Show correct answers",
1423 // "Shuffle questions" => "Shuffle questions",
1424 // "Shuffle answers" => "Shuffle answers",
1425 // "Passing Percentage" => "Passing Percentage",
1426 // "%" => "%",
1427 // "edit quiz questions" => "edit quiz questions",
1428 // "edit quiz questions tpl" => "edit quiz questions tpl",
1429 // "Question Type" => "Question Type",
1430 // "Import questions from text" => "Import questions from text",
1431 // "Instructions: Type, or paste, your multiple choice questions below. One line for the question, then start answer choices on subsequent lines. Separate additional questions with a blank line. Indicate correct answers by starting them with a \"*\" (without the quotes) character." => "Instructions: Type, or paste, your multiple choice questions below. One line for the question, then start answer choices on subsequent lines. Separate additional questions with a blank line. Indicate correct answers by starting them with a \"*\" (without the quotes) character.",
1432 // "Input" => "Input",
1433 // "Current Node" => "Current Node",
1434 // "Move" => "Move",
1435 // "Promote" => "Promote",
1436 // "Demote" => "Demote",
1437 // "Add pages to current node" => "Add pages to current node",
1438 // "<b>*</b>=optional" => "<b>*</b>=optional",
1439 // "<b>Topline</b>=small line above Title" => "<b>Topline</b>=small line above Title",
1440 // "<b>Subtitle</b>=small line below Title" => "<b>Subtitle</b>=small line below Title",
1441 // "<b>Source</b>=URL to article source" => "<b>Source</b>=URL to article source",
1442 // "Edit Translation:" => "Edit Translation:",
1443 // "edit translations" => "edit translations",
1444 // "edit translations template" => "edit translations template",
1445 // "You must specify the object language" => "You must specify the object language",
1446 // "The object doesn't exist" => "The object doesn't exist",
1447 // "The object doesn't have a language" => "The object doesn't have a language",
1448 // "The object has already a translation for this language" => "The object has already a translation for this language",
1449 // "The object is already in the set of translations" => "The object is already in the set of translations",
1450 // "Use this section to set the language of the version you are currently working on." => "Use this section to set the language of the version you are currently working on.",
1451 // "Set of Translations" => "Set of Translations",
1452 // "detach" => "detach",
1453 // "add to the set" => "add to the set",
1454 // "Select the article for which the current article is the translation." => "Select the article for which the current article is the translation.",
1455 // "Translation of:" => "Translation of:",
1456 // "Enter the name of the page for which the current page is the translation." => "Enter the name of the page for which the current page is the translation.",
1457 // "Use rating" => "Use rating",
1458 // "disable" => "disable",
1459 // "There is no available poll template." => "There is no available poll template.",
1460 // "You should ask an admin to create them." => "You should ask an admin to create them.",
1461 // "an existing poll" => "an existing poll",
1462 // "Thanks for your subscription. You will receive an email soon to confirm your subscription. No events will be sent to you until the subscription is confirmed." => "Thanks for your subscription. You will receive an email soon to confirm your subscription. No events will be sent to you until the subscription is confirmed.",
1463 // "Subscribe to event" => "Subscribe to event",
1464 // "First Name:" => "First Name:",
1465 // "Last Name:" => "Last Name:",
1466 // "Company:" => "Company:",
1467 // "File Galleries tpl" => "File Galleries tpl",
1468 // "configure forum" => "configure forum",
1469 // "friends tpl" => "friends tpl",
1470 // "create new user" => "create new user",
1471 // "Pending requests" => "Pending requests",
1472 // "Request Time" => "Request Time",
1473 // "refuse" => "refuse",
1474 // "Waiting requests" => "Waiting requests",
1475 // "Your friends" => "Your friends",
1476 // "break friendship" => "break friendship",
1477 // "Expiration Time" => "Expiration Time",
1478 // "Years" => "Years",
1479 // "Months" => "Months",
1480 // "Minutes" => "Minutes",
1481 // "Process Graph" => "Process Graph",
1482 // "Galaxia Admin Graph" => "Galaxia Admin Graph",
1483 // "Galaxia Admin Graph tpl" => "Galaxia Admin Graph tpl",
1484 // "Process Graph for" => "Process Graph for",
1485 // "No process graph is available. Either the process still contains errors, the graph is not generated yet, or <a href=\"http://www.research.att.com/sw/tools/graphviz/\">GraphViz</a> is not properly installed." => "No process graph is available. Either the process still contains errors, the graph is not generated yet, or <a href=\"http://www.research.att.com/sw/tools/graphviz/\">GraphViz</a> is not properly installed.",
1486 // "Ended" => "Ended",
1487 // "Not Defined" => "Not Defined",
1488 // "Not Interactive" => "Not Interactive",
1489 // "Not Ended" => "Not Ended",
1490 // "Executed" => "Executed",
1491 // "Pop-up" => "Pop-up",
1492 // "erase" => "erase",
1493 // "Enter the name of this instance" => "Enter the name of this instance",
1494 // "The name is not valid. Please, enter the name again" => "The name is not valid. Please, enter the name again",
1495 // "Not ended" => "Not ended",
1496 // "My activities" => "My activities",
1497 // "Current Activity" => "Current Activity",
1498 // "Assigned To" => "Assigned To",
1499 // "No activities found" => "No activities found",
1500 // "My instances" => "My instances",
1501 // "No instances found" => "No instances found",
1502 // "Not defined" => "Not defined",
1503 // "Geographic" => "Geographic",
1504 // "Default sort order" => "Default sort order",
1505 // "Fields to show during browsing the gallery" => "Fields to show during browsing the gallery",
1506 // "Creation Date" => "Creation Date",
1507 // "XY-Size" => "XY-Size",
1508 // "Gallery Image" => "Gallery Image",
1509 // "Parent gallery" => "Parent gallery",
1510 // "Bounding box" => "Bounding box",
1511 // "default scale" => "default scale",
1512 // "Original Image is default scale" => "Original Image is default scale",
1513 // "Add scaled images with bounding box of square size" => "Add scaled images with bounding box of square size",
1514 // "Make Map" => "Make Map",
1515 // "Last Edit:" => "Last Edit:",
1516 // "Grade Paper" => "Grade Paper",
1517 // "Due Date:" => "Due Date:",
1518 // "Assignments List" => "Assignments List",
1519 // "My Work" => "My Work",
1520 // "Details" => "Details",
1521 // "Assignment" => "Assignment",
1522 // "Due Date" => "Due Date",
1523 // "Grading Queue " => "Grading Queue ",
1524 // "empty" => "empty",
1525 // "paper" => "paper",
1526 // "papers" => "papers",
1527 // "Edit Assignment" => "Edit Assignment",
1528 // "list assignments" => "list assignments",
1529 // "Due" => "Due",
1530 // "create assignment" => "create assignment",
1531 // "Import A PHPBB Dump" => "Import A PHPBB Dump",
1532 // "tiki-import_phpbb tpl" => "tiki-import_phpbb tpl",
1533 // "Name of the SQL dump file (relative to\ntiki basedir, e.g. dump/phpbb_db_backup.sql )" => "Name of the SQL dump file (relative to\ntiki basedir, e.g. dump/phpbb_db_backup.sql )",
1534 // "Overwrite existing threads if the name is\nthe same" => "Overwrite existing threads if the name is\nthe same",
1535 // "Excerpt" => "Excerpt",
1536 // "Import pages from a Structured Text Dump" => "Import pages from a Structured Text Dump",
1537 // "Name of the dump file (it has to be in dump/)" => "Name of the dump file (it has to be in dump/)",
1538 // "body" => "body",
1539 // "v" => "v",
1540 // "Future vers" => "Future vers",
1541 // "games tpl" => "games tpl",
1542 // "/" => "/",
1543 // "Number Members" => "Number Members",
1544 // "Number Admins" => "Number Admins",
1545 // "No projects found" => "No projects found",
1546 // "list quizzes tpl" => "list quizzes tpl",
1547 // "edit quiz stats tpl" => "edit quiz stats tpl",
1548 // "actions" => "actions",
1549 // "take survey" => "take survey",
1550 // "list trackers tpl" => "list trackers tpl",
1551 // "Gender" => "Gender",
1552 // "Distance (km)" => "Distance (km)",
1553 // "operator" => "operator",
1554 // "Mail-in feature" => "Mail-in feature",
1555 // "User Calendar" => "User Calendar",
1556 // "User Calendar Doc tpl" => "User Calendar Doc tpl",
1557 // "User Calendar Doc" => "User Calendar Doc",
1558 // "User Calendar Preferences Doc tpl" => "User Calendar Preferences Doc tpl",
1559 // "TikiWiki Mods" => "TikiWiki Mods",
1560 // "Update remote index" => "Update remote index",
1561 // "Rebuild local list" => "Rebuild local list",
1562 // "Republish all" => "Republish all",
1563 // "Publish all" => "Publish all",
1564 // "Unpublish all" => "Unpublish all",
1565 // "Attention" => "Attention",
1566 // "Apache has the right to write in your file tree, which enables the installation, removal or \nupgrade of packages. When you are done with those operations, think to fix those permissions back to a safe state (by using \n\"./fixperms fix\" for example)." => "Apache has the right to write in your file tree, which enables the installation, removal or \nupgrade of packages. When you are done with those operations, think to fix those permissions back to a safe state (by using \n\"./fixperms fix\" for example).",
1567 // "To install, remove or upgrade packages you need to give the apache user the right\nto write files in your web tree (you can use \"./fixperms.sh open\" to set it up). After installation you need to remove that\npermission (using \"./fixperms fix\")." => "To install, remove or upgrade packages you need to give the apache user the right\nto write files in your web tree (you can use \"./fixperms.sh open\" to set it up). After installation you need to remove that\npermission (using \"./fixperms fix\").",
1568 // "all types" => "all types",
1569 // "Display only this type" => "Display only this type",
1570 // "Unpublish" => "Unpublish",
1571 // "Republish" => "Republish",
1572 // "install" => "install",
1573 // "Install" => "Install",
1574 // "TikiWiki Mods Configuration" => "TikiWiki Mods Configuration",
1575 // "Enable Mods providing" => "Enable Mods providing",
1576 // "Mods local directory" => "Mods local directory",
1577 // "Mods remote server" => "Mods remote server",
1578 // "Package Config" => "Package Config",
1579 // "subscribe" => "subscribe",
1580 // "Sent edition" => "Sent edition",
1581 // "The newsletter was sent to {\$edition.users} email addresses" => "The newsletter was sent to {\$edition.users} email addresses",
1582 // "News from" => "News from",
1583 // "Read the news" => "Read the news",
1584 // "s=source" => "s=source",
1585 // "b=rollback" => "b=rollback",
1586 // "No individual permissions; category or global permissions apply" => "No individual permissions; category or global permissions apply",
1587 // "Current permissions for categories that this page belongs to" => "Current permissions for categories that this page belongs to",
1588 // "No category permissions; global permissions apply" => "No category permissions; global permissions apply",
1589 // "icons" => "icons",
1590 // "no avatar" => "no avatar",
1591 // "atts" => "atts",
1592 // "List Attachments" => "List Attachments",
1593 // "Note: Remember that this is only a preview, and has not yet been saved!" => "Note: Remember that this is only a preview, and has not yet been saved!",
1594 // "Project Created:" => "Project Created:",
1595 // "Project Info" => "Project Info",
1596 // "Project Admins:" => "Project Admins:",
1597 // "Project Members:" => "Project Members:",
1598 // "View Details" => "View Details",
1599 // "Edit Project" => "Edit Project",
1600 // "Add Blog" => "Add Blog",
1601 // "Add Articles" => "Add Articles",
1602 // "Add Calendar" => "Add Calendar",
1603 // "Add FAQ" => "Add FAQ",
1604 // "Add File Gallery" => "Add File Gallery",
1605 // "Add Forum" => "Add Forum",
1606 // "Add Image Gallery" => "Add Image Gallery",
1607 // "Add Newsletter" => "Add Newsletter",
1608 // "Add URL" => "Add URL",
1609 // "Project Registration" => "Project Registration",
1610 // "Your project was successfully submitted. It may be subject\nto approval. Once available, you can create/link your project objects\nto your project page." => "Your project was successfully submitted. It may be subject\nto approval. Once available, you can create/link your project objects\nto your project page.",
1611 // "List all projects" => "List all projects",
1612 // "Take care when you register your project, the project name\ncannot be changed afterwards. Please also provide an accurate \nproject description. If you havent worked out these details please\ndo so before your register the project." => "Take care when you register your project, the project name\ncannot be changed afterwards. Please also provide an accurate \nproject description. If you havent worked out these details please\ndo so before your register the project.",
1613 // "Please choose your project categories carefully. You can\nhowever change this later on your project admin panel." => "Please choose your project categories carefully. You can\nhowever change this later on your project admin panel.",
1614 // "All project names are converted to lowercase." => "All project names are converted to lowercase.",
1615 // "Edit quiz" => "Edit quiz",
1616 // "show" => "show",
1617 // "hide" => "hide",
1618 // "Current Version" => "Current Version",
1619 // "General Options" => "General Options",
1620 // "Publication Date" => "Publication Date",
1621 // "at " => "at ",
1622 // "Use " => "Use ",
1623 // "randomly selected questions." => "randomly selected questions.",
1624 // "Test-time Options" => "Test-time Options",
1625 // "Limit questions displayed per page to " => "Limit questions displayed per page to ",
1626 // "&nbsp question(s)." => "&nbsp question(s).",
1627 // "Impose a time limit of " => "Impose a time limit of ",
1628 // "Allow students to store partial results and return to quiz." => "Allow students to store partial results and return to quiz.",
1629 // "Allow students to retake this quiz " => "Allow students to retake this quiz ",
1630 // "Grading and Feedback" => "Grading and Feedback",
1631 // "Grading method " => "Grading method ",
1632 // "Show students their score " => "Show students their score ",
1633 // "Show students the correct answers " => "Show students the correct answers ",
1634 // "Publish statistics " => "Publish statistics ",
1635 // "Extra Options" => "Extra Options",
1636 // "Solicit additional questions from students" => "Solicit additional questions from students",
1637 // "Link quiz to forum named: " => "Link quiz to forum named: ",
1638 // "Prologue:" => "Prologue:",
1639 // "Epilogue:" => "Epilogue:",
1640 // "time taken" => "time taken",
1641 // "P" => "P",
1642 // "F" => "F",
1643 // "Communcation Center" => "Communcation Center",
1644 // "A valid email is mandatory to register" => "A valid email is mandatory to register",
1645 // "You don't have permission to use this feature." => "You don't have permission to use this feature.",
1646 // "Please register." => "Please register.",
1647 // "last version" => "last version",
1648 // "Replicate" => "Replicate",
1649 // "Slave" => "Slave",
1650 // "Master" => "Master",
1651 // "Change" => "Change",
1652 // "Operations" => "Operations",
1653 // "Operations Log" => "Operations Log",
1654 // "The event was sent to {\$sent} email addresses" => "The event was sent to {\$sent} email addresses",
1655 // "This event will be sent to {\$subscribers} email addresses." => "This event will be sent to {\$subscribers} email addresses.",
1656 // "Prepare a event to be sent" => "Prepare a event to be sent",
1657 // "Send Events" => "Send Events",
1658 // "sheets tpl" => "sheets tpl",
1659 // "Create a sheet" => "Create a sheet",
1660 // "Edit this sheet:" => "Edit this sheet:",
1661 // "create new sheet" => "create new sheet",
1662 // "There are individual permissions set for this sheet" => "There are individual permissions set for this sheet",
1663 // "Class Name" => "Class Name",
1664 // "Header Rows" => "Header Rows",
1665 // "Footer Rows" => "Footer Rows",
1666 // "Create new Sheet" => "Create new Sheet",
1667 // "You can access the sheet using the following URL" => "You can access the sheet using the following URL",
1668 // "Available Sheets" => "Available Sheets",
1669 // "Location : " => "Location : ",
1670 // "Search : " => "Search : ",
1671 // "first" => "first",
1672 // "santa" => "santa",
1673 // "SysLog" => "SysLog",
1674 // "system logs" => "system logs",
1675 // "system logs tpl" => "system logs tpl",
1676 // "IP" => "IP",
1677 // "Thank you for your submission" => "Thank you for your submission",
1678 // "Control by Objects" => "Control by Objects",
1679 // "{if \$editFileId}Edit File: {\$fileInfo.filename}{else}Upload File{/if}" => "{if \$editFileId}Edit File: {\$fileInfo.filename}{else}Upload File{/if}",
1680 // "or use filename" => "or use filename",
1681 // "Homepage" => "Homepage",
1682 // "Users HomePage" => "Users HomePage",
1683 // "Create page" => "Create page",
1684 // "This user is your friend" => "This user is your friend",
1685 // "Request friendship from this user" => "Request friendship from this user",
1686 // "Personal Information" => "Personal Information",
1687 // "General preferences" => "General preferences",
1688 // "Other preferences" => "Other preferences",
1689 // "Your personal tracker information" => "Your personal tracker information",
1690 // "Edit information" => "Edit information",
1691 // "View extra information" => "View extra information",
1692 // "Change information" => "Change information",
1693 // "Unavailable - please set your e-mail below" => "Unavailable - please set your e-mail below",
1694 // "Does your mail reader need a special charset" => "Does your mail reader need a special charset",
1695 // "Use double-click to edit pages" => "Use double-click to edit pages",
1696 // "Account Information" => "Account Information",
1697 // "Leave \"New password\" and \"Confirm new password\" fields blank to keep current password" => "Leave \"New password\" and \"Confirm new password\" fields blank to keep current password",
1698 // "Email address" => "Email address",
1699 // "Confirm new password" => "Confirm new password",
1700 // "Current password (required)" => "Current password (required)",
1701 // "Change administrative info" => "Change administrative info",
1702 // "My workflow" => "My workflow",
1703 // "New task" => "New task",
1704 // "Task list" => "Task list",
1705 // "Admin mode off" => "Admin mode off",
1706 // "Admin mode on" => "Admin mode on",
1707 // "Task help" => "Task help",
1708 // "Received task" => "Received task",
1709 // "You reivied this task, please read and execute it" => "You reivied this task, please read and execute it",
1710 // "Send task" => "Send task",
1711 // "You send this task to a other user" => "You send this task to a other user",
1712 // "Shared task" => "Shared task",
1713 // "This task is public to a special group" => "This task is public to a special group",
1714 // "accepted by task user and creator" => "accepted by task user and creator",
1715 // "Task is accepted by user and creator" => "Task is accepted by user and creator",
1716 // "not accepted by one user" => "not accepted by one user",
1717 // "Task is rejected by one user" => "Task is rejected by one user",
1718 // "waiting for me" => "waiting for me",
1719 // "Task is not accepted by you, read the task and accept or reject it" => "Task is not accepted by you, read the task and accept or reject it",
1720 // "waiting for other user" => "waiting for other user",
1721 // "Task is not accepted/rejected by other user" => "Task is not accepted/rejected by other user",
1722 // "empty trash" => "empty trash",
1723 // "Edit task" => "Edit task",
1724 // "NOT accept" => "NOT accept",
1725 // "remove from trash" => "remove from trash",
1726 // "move into trash" => "move into trash",
1727 // "Task saved" => "Task saved",
1728 // "Edit Task" => "Edit Task",
1729 // "View Task" => "View Task",
1730 // "Open a new task" => "Open a new task",
1731 // "Task user" => "Task user",
1732 // "Only the creator can delete this task" => "Only the creator can delete this task",
1733 // "open / in process" => "open / in process",
1734 // "waiting / not started" => "waiting / not started",
1735 // "waiting" => "waiting",
1736 // "shared for group" => "shared for group",
1737 // "accepted by user" => "accepted by user",
1738 // "no / rejected" => "no / rejected",
1739 // "accepted by creator" => "accepted by creator",
1740 // "Info" => "Info",
1741 // "This message will be send to users if you are makeing changes of assigned tasks" => "This message will be send to users if you are makeing changes of assigned tasks",
1742 // "Send message with changes" => "Send message with changes",
1743 // "Modified by" => "Modified by",
1744 // "Maked as deleted" => "Maked as deleted",
1745 // "Inform task user by email" => "Inform task user by email",
1746 // "reload" => "reload",
1747 // "You can only view this task" => "You can only view this task",
1748 // "%m/%d/%Y [%H:%M]" => "%m/%d/%Y [%H:%M]",
1749 // "select one" => "select one",
1750 // "trash" => "trash",
1751 // "undo trash" => "undo trash",
1752 // "show:" => "show:",
1753 // "received" => "received",
1754 // "submitted" => "submitted",
1755 // "shared" => "shared",
1756 // "all shared tasks" => "all shared tasks",
1757 // "completed (100%)" => "completed (100%)",
1758 // "Public for group" => "Public for group",
1759 // "User Watches tpl" => "User Watches tpl",
1760 // "Add Watch" => "Add Watch",
1761 // "edit user files" => "edit user files",
1762 // "Insert Row" => "Insert Row",
1763 // "Insert Column" => "Insert Column",
1764 // "Remove Row" => "Remove Row",
1765 // "Remove Column" => "Remove Column",
1766 // "Merge Cells" => "Merge Cells",
1767 // "Restore Cells" => "Restore Cells",
1768 // "Copy Calculation" => "Copy Calculation",
1769 // "Format Cell" => "Format Cell",
1770 // "Before" => "Before",
1771 // "After" => "After",
1772 // "Answers" => "Answers",
1773 // "add suggestion" => "add suggestion",
1774 // "1 suggestion" => "1 suggestion",
1775 // "suggestions" => "suggestions",
1776 // "You have {\$unread} unread private messages" => "You have {\$unread} unread private messages",
1777 // "Edit fields" => "Edit fields",
1778 // "Choose a filter" => "Choose a filter",
1779 // "list attachments" => "list attachments",
1780 // "View inserted item" => "View inserted item",
1781 // "View" => "View",
1782 // "Filter Tracker Items" => "Filter Tracker Items",
1783 // "Not rated yet" => "Not rated yet",
1784 // "more info" => "more info",
1785 // "download" => "download",
1786 // "Special Operations" => "Special Operations",
1787 // "close" => "close",
1788 // "Webmail Doc template" => "Webmail Doc template",
1789 // "%s enabled" => "%s enabled",
1790 // "%s disabled" => "%s disabled",
1791 // "Click here to delete this category" => "Click here to delete this category",
1792 // "No event indicated" => "No event indicated",
1793 // "You have to provide a hotword and a URL" => "You have to provide a hotword and a URL",
1794 // "Detected, Version:" => "Detected, Version:",
1795 // "Not detected." => "Not detected.",
1796 // "No valid gdaltindex executable" => "No valid gdaltindex executable",
1797 // "Altering database table failed" => "Altering database table failed",
1798 // "Mail-in account %s incorrect" => "Mail-in account %s incorrect",
1799 // "Mail-in account %s saved" => "Mail-in account %s saved",
1800 // "Frequency should be a positive integer!" => "Frequency should be a positive integer!",
1801 // "Mail-in accounts set to be checked every %s minutes" => "Mail-in accounts set to be checked every %s minutes",
1802 // "Automatic Mail-in accounts checking disabled" => "Automatic Mail-in accounts checking disabled",
1803 // "unsafe" => "unsafe",
1804 // "register_globals should be off by default. See the php manual for details." => "register_globals should be off by default. See the php manual for details.",
1805 // "safe" => "safe",
1806 // "session.use_trans_sid should be off by default. See the php manual for details." => "session.use_trans_sid should be off by default. See the php manual for details.",
1807 // "upload_tmp_dir is probably within your TikiWiki directory. There is a risk that someone can upload any file to this directory and access them via web browser" => "upload_tmp_dir is probably within your TikiWiki directory. There is a risk that someone can upload any file to this directory and access them via web browser",
1808 // "cannot check if the upload_tmp_dir is accessible via web browser. To be sure you should check your webserver config." => "cannot check if the upload_tmp_dir is accessible via web browser. To be sure you should check your webserver config.",
1809 // "setting the xbithack option is unsafe. Depending on the file handling of your webserver and your tiki settings, it may be possible that a attacker can upload scripts to file gallery and execute them" => "setting the xbithack option is unsafe. Depending on the file handling of your webserver and your tiki settings, it may be possible that a attacker can upload scripts to file gallery and execute them",
1810 // "The Path to store files in the filegallery should be outside the tiki root directory" => "The Path to store files in the filegallery should be outside the tiki root directory",
1811 // "The Path to store files in the imagegallery should be outside the tiki root directory" => "The Path to store files in the imagegallery should be outside the tiki root directory",
1812 // "This is not a TikiWiki File. Check if this file was uploaded and if it is dangerous." => "This is not a TikiWiki File. Check if this file was uploaded and if it is dangerous.",
1813 // "File is not readable. Unable to check." => "File is not readable. Unable to check.",
1814 // "This file is modified." => "This file is modified.",
1815 // "You have to provide a word" => "You have to provide a word",
1816 // "You don't have permission to use this feature" => "You don't have permission to use this feature",
1817 // "No Errors detected" => "No Errors detected",
1818 // "Created account %s <%s>" => "Created account %s <%s>",
1819 // "Assigned %s in group %s" => "Assigned %s in group %s",
1820 // "User %s already exists" => "User %s already exists",
1821 // "New %s created with %s %s." => "New %s created with %s %s.",
1822 // "Impossible to create new %s with %s %s." => "Impossible to create new %s with %s %s.",
1823 // "%s %s successfully deleted." => "%s %s successfully deleted.",
1824 // "%s %s removed from %s %s." => "%s %s removed from %s %s.",
1825 // "%s <b>%s</b> successfully deleted." => "%s <b>%s</b> successfully deleted.",
1826 // "%s <b>%s</b> assigned to %s <b>%s</b>." => "%s <b>%s</b> assigned to %s <b>%s</b>.",
1827 // "%s <b>%s</b> removed from %s <b>%s</b>." => "%s <b>%s</b> removed from %s <b>%s</b>.",
1828 // "group <b>%s</b> set as the default group of user <b>%s</b>." => "group <b>%s</b> set as the default group of user <b>%s</b>.",
1829 // "%s modified successfully." => "%s modified successfully.",
1830 // "%s modification failed." => "%s modification failed.",
1831 // "%s changed from %s to %s" => "%s changed from %s to %s",
1832 // "Impossible to change %s from %s to %s" => "Impossible to change %s from %s to %s",
1833 // "rss feed disabled" => "rss feed disabled",
1834 // "Tiki RSS feed for articles" => "Tiki RSS feed for articles",
1835 // "Last articles." => "Last articles.",
1836 // "You have to indicate a group" => "You have to indicate a group",
1837 // "This group is invalid" => "This group is invalid",
1838 // "Removed %s from group %s" => "Removed %s from group %s",
1839 // "Tiki RSS feed for blog: " => "Tiki RSS feed for blog: ",
1840 // "Tiki RSS feed for weblogs" => "Tiki RSS feed for weblogs",
1841 // "Last posts to weblogs." => "Last posts to weblogs.",
1842 // "Please login" => "Please login",
1843 // "%m/%d" => "%m/%d",
1844 // "No category indicated" => "No category indicated",
1845 // "Permission denied; you cannot assign permissions for this category" => "Permission denied; you cannot assign permissions for this category",
1846 // "The passwords didn't match" => "The passwords didn't match",
1847 // "ERROR: you must include a subject or a message at least" => "ERROR: you must include a subject or a message at least",
1848 // "You need to change chmod 'whelp' manually to 777" => "You need to change chmod 'whelp' manually to 777",
1849 // "Tiki RSS feed for directory sites" => "Tiki RSS feed for directory sites",
1850 // "Last sites." => "Last sites.",
1851 // "No parent specified" => "No parent specified",
1852 // "Last sites of directory \".\$rc[\"name\"].\" ." => "Last sites of directory \".\$rc[\"name\"].\" .",
1853 // "The language can't be changed as its set of translations has already this language" => "The language can't be changed as its set of translations has already this language",
1854 // "No project reference assigned" => "No project reference assigned",
1855 // "File Gallery successfully added to the project." => "File Gallery successfully added to the project.",
1856 // "No object indicated" => "No object indicated",
1857 // "No type indicated" => "No type indicated",
1858 // "unknown error" => "unknown error",
1859 // "cannot be found" => "cannot be found",
1860 // "You must be logged in to subscribe to events" => "You must be logged in to subscribe to events",
1861 // "No permission to view the page" => "No permission to view the page",
1862 // "Access Denied" => "Access Denied",
1863 // "No questions group indicated" => "No questions group indicated",
1864 // "Tiki RSS feed for file galleries" => "Tiki RSS feed for file galleries",
1865 // "Last files uploaded to the file galleries." => "Last files uploaded to the file galleries.",
1866 // "Tiki RSS feed for the file gallery: " => "Tiki RSS feed for the file gallery: ",
1867 // "Tiki RSS feed for forum: " => "Tiki RSS feed for forum: ",
1868 // "Tiki RSS feed for forums" => "Tiki RSS feed for forums",
1869 // "Last topics in forums." => "Last topics in forums.",
1870 // "Go to your <a href=\"tiki-friends.php\">friendship network</a> to accept or refuse this request" => "Go to your <a href=\"tiki-friends.php\">friendship network</a> to accept or refuse this request",
1871 // "Accepted friendship request from %s" => "Accepted friendship request from %s",
1872 // "Refused friendship request from %s" => "Refused friendship request from %s",
1873 // "Broke friendship with %s" => "Broke friendship with %s",
1874 // "I have broken our friendship!" => "I have broken our friendship!",
1875 // "You must be logged in to use this feature" => "You must be logged in to use this feature",
1876 // "Frienship request sent to %s" => "Frienship request sent to %s",
1877 // "You're invited to join my network of friends!" => "You're invited to join my network of friends!",
1878 // "You're already friend of %s" => "You're already friend of %s",
1879 // "I have accepted your friendship request!" => "I have accepted your friendship request!",
1880 // "I have refused your friendship request!" => "I have refused your friendship request!",
1881 // "You couldn't abort a instance" => "You couldn't abort a instance",
1882 // "You couldn't exception a instance" => "You couldn't exception a instance",
1883 // "No title indicated" => "No title indicated",
1884 // "No comment indicated" => "No comment indicated",
1885 // "No date indicated" => "No date indicated",
1886 // "Individual Order" => "Individual Order",
1887 // "first uploaded image" => "first uploaded image",
1888 // "last uploaded image" => "last uploaded image",
1889 // "random image" => "random image",
1890 // "Permission denied you cannot make the map of this gallery" => "Permission denied you cannot make the map of this gallery",
1891 // "You must be a student to edit homework pages." => "You must be a student to edit homework pages.",
1892 // "No assignment indicated" => "No assignment indicated",
1893 // "Error: Invalid id for hw_pages table." => "Error: Invalid id for hw_pages table.",
1894 // "Error: This page is being edited by another user." => "Error: This page is being edited by another user.",
1895 // "Permission denied: Students may only view or edit their own work." => "Permission denied: Students may only view or edit their own work.",
1896 // "Error: Assignment not found." => "Error: Assignment not found.",
1897 // "Permission denied: Students may NOT edit their work after the due date." => "Permission denied: Students may NOT edit their work after the due date.",
1898 // "Permission denied: The teacher must wait until the due date to edit students' work." => "Permission denied: The teacher must wait until the due date to edit students' work.",
1899 // "No entries available yet!" => "No entries available yet!",
1900 // "Permission denied: you must be a teacher to access this page." => "Permission denied: you must be a teacher to access this page.",
1901 // "Error: No assignment indicated." => "Error: No assignment indicated.",
1902 // "Error: assignment not found." => "Error: assignment not found.",
1903 // "You must be a student to view this page." => "You must be a student to view this page.",
1904 // "Error: " => "Error: ",
1905 // " is not a student." => " is not a student.",
1906 // "specified." => "specified.",
1907 // "Assignment not found" => "Assignment not found",
1908 // "Anonymous Grader" => "Anonymous Grader",
1909 // "Anonymous Peer Reviewer" => "Anonymous Peer Reviewer",
1910 // "No homework page indicated!" => "No homework page indicated!",
1911 // "Error: Could not fetch page" => "Error: Could not fetch page",
1912 // "You must be a student to view this page!" => "You must be a student to view this page!",
1913 // "Students may only view their own work!" => "Students may only view their own work!",
1914 // "This function is deprecated in favor of the improved quizzes outside of the Homework feature." => "This function is deprecated in favor of the improved quizzes outside of the Homework feature.",
1915 // "Permission denied: You cannot rollback this page." => "Permission denied: You cannot rollback this page.",
1916 // "No hw page indicated" => "No hw page indicated",
1917 // "Error: nonexistant version specified." => "Error: nonexistant version specified.",
1918 // "Error: Could not fetch assignment " => "Error: Could not fetch assignment ",
1919 // "You must be a student to view homework assignments." => "You must be a student to view homework assignments.",
1920 // "Permission denied you must be a student to view assignments." => "Permission denied you must be a student to view assignments.",
1921 // "You must be a teacher or grader to access this page." => "You must be a teacher or grader to access this page.",
1922 // "Permission denied: You must be a teacher to edit assignments." => "Permission denied: You must be a teacher to edit assignments.",
1923 // " error: Can not find assignment " => " error: Can not find assignment ",
1924 // "Tiki RSS feed for image galleries" => "Tiki RSS feed for image galleries",
1925 // "Last images uploaded to the image galleries." => "Last images uploaded to the image galleries.",
1926 // "Tiki RSS feed for the image gallery: " => "Tiki RSS feed for the image gallery: ",
1927 // "updated by the phpbb import process" => "updated by the phpbb import process",
1928 // "created from phpbb import" => "created from phpbb import",
1929 // "You dont have permission to use this feature" => "You dont have permission to use this feature",
1930 // "updated from structured text import" => "updated from structured text import",
1931 // "created from structured text import" => "created from structured text import",
1932 // "Sorry, \"\$page\" has not been created." => "Sorry, \"\$page\" has not been created.",
1933 // "The game file must have .swf or .dcr extension" => "The game file must have .swf or .dcr extension",
1934 // "Please supply both files" => "Please supply both files",
1935 // "You have to enable cookies to be able to login to this site" => "You have to enable cookies to be able to login to this site",
1936 // "Tiki mail-in auto-reply" => "Tiki mail-in auto-reply",
1937 // "Sorry, you can't use this feature." => "Sorry, you can't use this feature.",
1938 // "Maps feature is not correctly setup : Maps path is missing." => "Maps feature is not correctly setup : Maps path is missing.",
1939 // "Please create a directory named \$map_path to hold your map files." => "Please create a directory named \$map_path to hold your map files.",
1940 // "I could not make a copy" => "I could not make a copy",
1941 // "You dont have permission to do that" => "You dont have permission to do that",
1942 // "Tiki RSS feed for maps" => "Tiki RSS feed for maps",
1943 // "List of maps available." => "List of maps available.",
1944 // "You need to run setup.sh :<br />./setup.sh \$APACHEUSER all<br />Common Apache users are www-data, apache or nobody" => "You need to run setup.sh :<br />./setup.sh \$APACHEUSER all<br />Common Apache users are www-data, apache or nobody",
1945 // "Your PHP installation does not have zlib enabled." => "Your PHP installation does not have zlib enabled.",
1946 // "You must provide a project name" => "You must provide a project name",
1947 // "You must provide a project description" => "You must provide a project description",
1948 // "A project with that name already exists" => "A project with that name already exists",
1949 // "Pageviews" => "Pageviews",
1950 // "Day" => "Day",
1951 // "You don't have permission to edit quizzes." => "You don't have permission to edit quizzes.",
1952 // "The registration mail can't be sent. Contact the administrator" => "The registration mail can't be sent. Contact the administrator",
1953 // "Unable to send mail. User has not configured email" => "Unable to send mail. User has not configured email",
1954 // "A password and your IP address reminder email has been sent " => "A password and your IP address reminder email has been sent ",
1955 // "A new password and your IP address has been sent " => "A new password and your IP address has been sent ",
1956 // "Permission denied you cannot rename this page" => "Permission denied you cannot rename this page",
1957 // "Cannot rename page because the new name begins with reserved prefix" => "Cannot rename page because the new name begins with reserved prefix",
1958 // "changed '%s' from '%s' to '%s'" => "changed '%s' from '%s' to '%s'",
1959 // "Error Message" => "Error Message",
1960 // "Tiki RSS Feed Error Message" => "Tiki RSS Feed Error Message",
1961 // "Invalid variable value : " => "Invalid variable value : ",
1962 // "This feature is for admins only" => "This feature is for admins only",
1963 // "File update was succesful" => "File update was succesful",
1964 // "Could not find the file requested" => "Could not find the file requested",
1965 // "The uploaded file ist not recognized as a image" => "The uploaded file ist not recognized as a image",
1966 // "That is not an image (or you have php < 4.0.5)" => "That is not an image (or you have php < 4.0.5)",
1967 // "Usage" => "Usage",
1968 // "Feature" => "Feature",
1969 // "Invalid password. Your current password is required to change administrative information" => "Invalid password. Your current password is required to change administrative information",
1970 // "Email is set to %s" => "Email is set to %s",
1971 // "was moved into trash" => "was moved into trash",
1972 // "trashed by" => "trashed by",
1973 // "Rights by creator" => "Rights by creator",
1974 // "END" => "END",
1975 // "Percentage" => "Percentage",
1976 // "Task accepted by creator" => "Task accepted by creator",
1977 // "Task accepted by task user" => "Task accepted by task user",
1978 // "Task NOT accepted by creator" => "Task NOT accepted by creator",
1979 // "Task NOT accepted by task user" => "Task NOT accepted by task user",
1980 // "Sorry this task does not exist or you have no rights to view this task" => "Sorry this task does not exist or you have no rights to view this task",
1981 // "Task entries:" => "Task entries:",
1982 // "Changes:" => "Changes:",
1983 // "Info message" => "Info message",
1984 // "NEW Task" => "NEW Task",
1985 // "Changes on Task" => "Changes on Task",
1986 // "You received a new task" => "You received a new task",
1987 // "The priority is" => "The priority is",
1988 // "very low" => "very low",
1989 // "low" => "low",
1990 // "high" => "high",
1991 // "very high" => "very high",
1992 // "You've to start your work at least on" => "You've to start your work at least on",
1993 // "You've to finish your work on" => "You've to finish your work on",
1994 // "Login and click the link below" => "Login and click the link below",
1995 // "Please read the task and work on it!" => "Please read the task and work on it!",
1996 // "Sorry this problems by writing into the database" => "Sorry this problems by writing into the database",
1997 // "forum_post_topic" => "forum_post_topic",
1998 // "wiki_page_changed" => "wiki_page_changed",
1999 // "forum_post_thread" => "forum_post_thread",
2000 // "A SheetId is required." => "A SheetId is required.",
2001 // "That tracker don't use extras." => "That tracker don't use extras.",
2002 // "Tiki RSS feed for the wiki pages" => "Tiki RSS feed for the wiki pages",
2003 // "Last modifications to the Wiki." => "Last modifications to the Wiki.",
2004 // ### end of untranslated words
2005 // ###
2006 
2007 // ###
2008 // ### start of possibly untranslated words
2009 // ###
2010 
2011 "Dutch" => "Dutch",
2012 "WikiDiff Okay: LCS = %s" => "WikiDiff Okay: LCS = %s",
2013 "Blog" => "Blog",
2014 "FAQ" => "FAQ",
2015 "Forum" => "Forum",
2016 "%H:%M:%S %Z" => "%H:%M:%S %Z",
2017 "%H:%M %Z" => "%H:%M %Z",
2018 "textarea" => "textarea",
2019 "(AT)" => "(AT)",
2020 "(DOT)" => "(DOT)",
2021 "text" => "text",
2022 "definition" => "definition",
2023 "data" => "data",
2024 "debug" => "debug",
2025 "Syntax" => "Syntax",
2026 "Information:" => "Information:",
2027 "Version" => "Version",
2028 "Ip" => "Ip",
2029 "Bytes maximum" => "Bytes maximum",
2030 "Normal" => "Normal",
2031 "CC" => "CC",
2032 "BCC" => "BCC",
2033 "1" => "1",
2034 "2" => "2",
2035 "3" => "3",
2036 "4" => "4",
2037 "5" => "5",
2038 "filter" => "filter",
2039 "Cc" => "Cc",
2040 "Cache" => "Cache",
2041 "Chat" => "Chat",
2042 "Banners" => "Banners",
2043 "Cookies" => "Cookies",
2044 "phpinfo" => "phpinfo",
2045 "WfMenu" => "WfMenu",
2046 "Ephemerides" => "Ephemerides",
2047 "Integrator" => "Integrator",
2048 "DSN" => "DSN",
2049 "April" => "April",
2050 "September" => "September",
2051 "November" => "November",
2052 "December" => "December",
2053 "Filter" => "Filter",
2054 "standard" => "standard",
2055 "cache" => "cache",
2056 "pdf" => "pdf",
2057 "Data" => "Data",
2058 "chat" => "chat",
2059 "Copyright" => "Copyright",
2060 "dls" => "dls",
2061 "RSS" => "RSS",
2062 "XMLRPC API" => "XMLRPC API",
2063 "OS" => "OS",
2064 "Unix" => "Unix",
2065 "Windows" => "Windows",
2066 "Proxy port" => "Proxy port",
2067 "HTTP port" => "HTTP port",
2068 "HTTP URL prefix" => "HTTP URL prefix",
2069 "HTTPS port" => "HTTPS port",
2070 "HTTPS URL prefix" => "HTTPS URL prefix",
2071 "PEAR::Auth" => "PEAR::Auth",
2072 "LDAP Host" => "LDAP Host",
2073 "LDAP Port" => "LDAP Port",
2074 "LDAP Scope" => "LDAP Scope",
2075 "Webmaster" => "Webmaster",
2076 "Status" => "Status",
2077 "mins" => "mins",
2078 "Automonospaced text" => "Automonospaced text",
2079 "Administration" => "Administration",
2080 "x" => "x",
2081 "ID" => "ID",
2082 "prio" => "prio",
2083 "blog" => "blog",
2084 "forum" => "forum",
2085 "faq" => "faq",
2086 "URL" => "URL",
2087 "Chat Administration" => "Chat Administration",
2088 "Cookie" => "Cookie",
2089 "cookie" => "cookie",
2090 "Ver" => "Ver",
2091 "tiki-admin_dsn tpl" => "tiki-admin_dsn tpl",
2092 "dsn" => "dsn",
2093 "extwiki" => "extwiki",
2094 "min" => "min",
2095 "POP3 server" => "POP3 server",
2096 "avatar" => "avatar",
2097 "online" => "online",
2098 "Start" => "Start",
2099 "Regex" => "Regex",
2100 "url" => "url",
2101 "position" => "position",
2102 "Position" => "Position",
2103 "POP server" => "POP server",
2104 "Port" => "Port",
2105 "SMTP server" => "SMTP server",
2106 "wiki-get" => "wiki-get",
2107 "wiki-put" => "wiki-put",
2108 "wiki-append" => "wiki-append",
2109 "Alias" => "Alias",
2110 "status" => "status",
2111 "Id" => "Id",
2112 "isMain" => "isMain",
2113 "Tbl vis" => "Tbl vis",
2114 "version" => "version",
2115 "popup" => "popup",
2116 "h" => "h",
2117 "+" => "+",
2118 "URL:" => "URL:",
2119 "cType" => "cType",
2120 "Text" => "Text",
2121 "Original" => "Original",
2122 "id" => "id",
2123 "normal" => "normal",
2124 "neutral" => "neutral",
2125 "Process" => "Process",
2126 "start" => "start",
2127 "Int" => "Int",
2128 "Manual" => "Manual",
2129 "#" => "#",
2130 "inter" => "inter",
2131 "Process:" => "Process:",
2132 "ver:" => "ver:",
2133 "Operation" => "Operation",
2134 "If:SetNextact" => "If:SetNextact",
2135 "proc" => "proc",
2136 "auto" => "auto",
2137 "int" => "int",
2138 "monitor" => "monitor",
2139 "stop" => "stop",
2140 "process" => "process",
2141 "tiki-import_phpwiki tpl" => "tiki-import_phpwiki tpl",
2142 "Program" => "Program",
2143 "Dls" => "Dls",
2144 "Com" => "Com",
2145 "server" => "server",
2146 "port" => "port",
2147 "Top 10" => "Top 10",
2148 "Top 20" => "Top 20",
2149 "Top 50" => "Top 50",
2150 "Top 100" => "Top 100",
2151 "tikiwiki.org" => "tikiwiki.org",
2152 "lol" => "lol",
2153 "razz" => "razz",
2154 "CMS" => "CMS",
2155 "Mb" => "Mb",
2156 "bytes" => "bytes",
2157 "Avatar" => "Avatar",
2158 "UTC" => "UTC",
2159 "Pos" => "Pos",
2160 "Mode" => "Mode",
2161 "URI" => "URI",
2162 "pos" => "pos",
2163 "merge" => "merge",
2164 "pts" => "pts",
2165 "IRC log" => "IRC log",
2166 "pop" => "pop",
2167 "cc" => "cc",
2168 "bcc" => "bcc",
2169 "tiki-mobile.php" => "tiki-mobile.php",
2170 "unicode" => "unicode",
2171 // ###
2172 // ### end of possibly untranslated words
2173 // ###
2174 
2175 "Cannot write to this file:" => "Kan ej skriva till denna fil:",
2176 "Cannot upload this file maximum upload size exceeded" => "Kan ej ta emot denna fil eftersom den maximala filstorleken har överskridits",
2177 "Re:" => "Svar:",
2178 "Missing title or body when trying to post a comment" => "Titel eller brödtext saknades vid försök att skicka inlägg",
2179 "The copyright management feature is not enabled." => "Copyrighthanteringsfunktionen är inte aktiverad.",
2180 "You do not have permission to use this feature." => "Du saknar rättigheter att använda denna funktion.",
2181 "You must supply all the information, including title and year." => "Du måste tillhandahålla all information, inklusive titel och år.",
2182 "You do not have permission to use this feature" => "Rättighet att att använda funktionen saknas",
2183 "None" => "Ingen",
2184 "Simplified Chinese" => "Förenklad Kinesiska",
2185 "Czech" => "Tjeckiska",
2186 "Danish" => "Danska",
2187 "German" => "Tyska",
2188 "English" => "Engelska",
2189 "Spanish" => "Spanska",
2190 "Greek" => "Grekiska",
2191 "French" => "Franska",
2192 "Hebrew" => "Hebreiska",
2193 "Italian" => "Italienska",
2194 "Japanese" => "Japanska",
2195 "Norwegian" => "Norska",
2196 "Polish" => "Polska",
2197 "Russian" => "Rysska",
2198 "Slovak" => "Svenska",
2199 "Serbian" => "Serbiska",
2200 "Swedish" => "Svenska",
2201 "Traditional Chinese" => "Traditionell Kinesiska",
2202 "Chinese" => "Kinesiska",
2203 "Fatal error: cannot execute automatic activity \$activityId" => "Fatalt fel: kan inte utföra automatisk aktivitet \$activityId",
2204 "Fatal error: setting next activity to an unexisting activity" => "Fatalt fel: nästa aktivitet är satt till en ickeexisterande aktivitet",
2205 "Fatal error: nextActivity does not match any candidate in autorouting switch activity" => "Fatalt fel: nästa aktivitet matchar inte någon kandidat i automatisk dirigering av aktivitetsväxling",
2206 "Fatal error: non-deterministic decision for autorouting activity" => "Fatalt fel: icke deterministiskt val för automatisk dirigering av aktiviteter",
2207 "Fatal error: trying to send an instance to an activity but no transition found" => "Fatalt fel: försöker att skicka en instans till en aktivitet men ingen trasition hittades",
2208 "Cannot add transition only split activities can have more than one outbound transition" => "Kan ej lägga till transition. Endast delade aktiviteter kan ha mer än en utgående aktivitet",
2209 "Circular reference found some activity has a transition leading to itself" => "Cirkulär referens hittad. Någon aktivitet har en transition som leder till sig själv",
2210 "Process does not have a start activity" => "Processen har ingen startaktivitet",
2211 "Process does not have exactly one end activity" => "Processen har inte exakt en slutaktivitet",
2212 "End activity is not reachable from start activity" => "Slutaktiviteten kan ej nås från startaktiviteten",
2213 "Activity" => "Aktivitet",
2214 " is interactive but has no role assigned" => " är interaktiv men har ingen roll tilldelad",
2215 " is non-interactive and non-autorouted but has no role assigned" => " är ej interaktiv och ej automatiskt dirigerad men har inge tilldelad roll",
2216 " is standalone but has transitions" => " är ensamstående men har transitioner",
2217 "Role" => "Roll",
2218 " is not mapped" => " är ej bunden",
2219 "Activity '.\$res['name'].' is standalone and is using the \$instance object" => "Aktiviteten '.\$res['name'].' är ensamstående och använder \$instance objektet",
2220 "Activity '.\$res['name'].' is interactive so it must use the \$instance->complete() method" => "Aktiviteten '.\$res['name'].' är interaktive så den måste använda \$instance->complete() metoden",
2221 "Activity '.\$res['name'].' is non-interactive so it must not use the \$instance->complete() method" => "Aktiviteten '.\$res['name'].' är ej interaktive så den får inte använda \$instance->complete() metoden",
2222 "Activity '.\$res['name'].' is switch so it must use \$instance->setNextActivity(\$actname) method" => "Aktiviteten '.\$res['name'].' är en växel så den måste använda \$instance->setNextActivity(\$actname) metoden",
2223 "Process %d has been activated" => "Process %d har blivit aktiverad",
2224 "Process %d has been deactivated" => "Process %d har blivit deaktiverad",
2225 "Process %s %s imported" => "Process %s %s importerad",
2226 "Process %s removed" => "Process %s borttagen",
2227 "Process %s has been updated" => "Process %s har uppdaterats",
2228 "Process %s has been created" => "Process %s har skapats",
2229 "by" => "av",
2230 "continued" => "fortsättning",
2231 "click to edit" => "klicka för att redigera",
2232 "in" => "i",
2233 "new image uploaded by" => "ny bild inskickad av",
2234 "uploaded by" => "inskickad av",
2235 "new item in tracker" => "ny post i ärendeföljare",
2236 "new subscriptions" => "nya prenumerationer",
2237 "not specified" => "ej specificerad",
2238 "Anonymous" => "Anonym",
2239 "WikiDiff::apply: line count mismatch: %s != %s" => "WikiDiff::apply: antalet rader stämmer ej %s != %s",
2240 "WikiDiff::_check: failed" => "WikiDiff::_check: misslyckades",
2241 "WikiDiff::_check: edit sequence is non-optimal" => "WikiDiff::_check: redigeringsekvensen är optimal",
2242 "Versions are identical" => "Versionerna är identiska",
2243 "Newsletter subscription information at " => "Prenumerationsinformation på ",
2244 "Wiki Home" => "Allmänningens startsida",
2245 "Home" => "Start",
2246 "Blogs" => "Bloggar",
2247 "posted on" => "inlagd den",
2248 "Articles" => "Artiklar",
2249 "previous page" => "föregående sida",
2250 "next page" => "nästa sida",
2251 "By:" => "Av:",
2252 "Read" => "Läs",
2253 "List articles" => "Artikellista",
2254 "No image yet, sorry." => "Tyvärr ingen bild ännu.",
2255 "This feature is disabled" => "Denna funktion är avstängd",
2256 "unknown" => "okänd",
2257 "NONE" => "INGEN",
2258 "Wiki top pages" => "Allmänningens bästa sidor",
2259 "Hits" => "Träffar",
2260 "Most relevant pages" => "Mest relevanta sidor",
2261 "Relevance" => "Relevans",
2262 "Wiki last pages" => "Allmänningens senaste sidor",
2263 "Modified" => "Modifierad",
2264 "Forums last topics" => "Foras senaste ämnen",
2265 "Topic date" => "Ämnets datum",
2266 "Forums most read topics" => "Forats mest lästa ämne",
2267 "Reads" => "Läsningar",
2268 "Forums best topics" => "Forumets bästa ämne",
2269 "Score" => "Poäng",
2270 "Forums most visited forums" => "Forumets mest besökta forum",
2271 "Visits" => "Besök",
2272 "Forums with most posts" => "Forum med flest inlägg",
2273 "Posts" => "Inlägg",
2274 "Wiki top galleries" => "Allmänningens bästa gallerier",
2275 "Wiki top file galleries" => "Allmänningens bästa filgallerier",
2276 "Wiki top images" => "Allmänningens bästa bilder",
2277 "Wiki top files" => "Allmänningens bästa filer",
2278 "Downloads" => "Antal inläsningar (downloads)",
2279 "Wiki last images" => "Allmänningens senaste bilder",
2280 "Upload date" => "Inskickad den",
2281 "Wiki last files" => "Allmänningens senaste filer",
2282 "Wiki top articles" => "Allmänningens bästa artiklar",
2283 "Most visited blogs" => "Mest besökta bloggar",
2284 "Most active blogs" => "Mest aktiva bloggar",
2285 "Blogs last posts" => "Senaste bloginlägg",
2286 "Post date" => "Inlagd den",
2287 "Wiki top authors" => "Allmänningens bästa författare",
2288 "Pages" => "Sidor",
2289 "Top article authors" => "Bästa artikelförfattare",
2290 "Login" => "Logga in",
2291 "Send message" => "Skicka meddelande",
2292 "Attach file" => "Bifoga fil",
2293 "Tracker" => "Ärendeföljare",
2294 "Unknown" => "Okänd",
2295 "Image Gallery" => "Bildgalleri",
2296 "Image" => "Bild",
2297 "Article" => "Artikel",
2298 "Wiki" => "Allmänning",
2299 "Directory category" => "Webbkatalogkategori",
2300 "Directory" => "Katalog",
2301 "Gallery" => "Galleri",
2302 "File" => "Fil",
2303 "Blog post" => "Bloginlägg",
2304 "Link" => "Länk",
2305 "help" => "hjälp",
2306 "from" => "från",
2307 "for" => "till",
2308 "Priority" => "Prioritet",
2309 "%A %d of %B, %Y" => "%A den %d %B, %Y",
2310 "%A %d of %B, %Y[%H:%M:%S %Z]" => "%A den %d %B, %Y[%H:%M:%S %Z]",
2311 "%a %d of %b, %Y" => "%a den %d %b, %Y",
2312 "%a %d of %b, %Y[%H:%M %Z]" => "%a den %d %b, %Y[%H:%M %Z]",
2313 "locked" => "låst",
2314 "unlocked" => "olåst",
2315 "created from structure" => "skapad från struktur",
2316 "You are not logged in" => "Du är inte inloggad",
2317 "Permission denied" => "Åtkomst nekad",
2318 "You are banned from" => "Du är bannlyst från",
2319 "wiki" => "allmänning",
2320 "faqs" => "faq'er",
2321 "quizzes" => "frågesporter",
2322 "blogs" => "bloggar",
2323 "forums" => "fora",
2324 "games" => "spel",
2325 "no description" => "ingen beskrivning",
2326 "picture not found" => "bild ej hittad",
2327 "drawing not found" => "ritning ej hittad",
2328 "Click to edit dynamic variable" => "Klicka för att redigera dynamisk variabel",
2329 "Update variables" => "Uppdatera variabler",
2330 "Created" => "Skapad",
2331 "new" => "nytt",
2332 "Unknown language" => "Okänt språk",
2333 "Tracker was modified at " => "Ärendeföljaren modifierades på ",
2334 "Item" => "Post",
2335 "Rating" => "Betyg",
2336 "checkbox" => "kryssruta",
2337 "text field" => "text fält",
2338 "drop down" => "nerfallande",
2339 "user selector" => "användarval",
2340 "group selector" => "gruppval",
2341 "date and time" => "datum och tid",
2342 "image" => "bild",
2343 "action" => "åtgärd",
2344 "category" => "kategori",
2345 "email" => "e-mejl",
2346 "open" => "öppen",
2347 "closed" => "stängd",
2348 "message" => "meddelande",
2349 "child categories" => "underkategorier",
2350 "objects in category" => "objekt i kategorin",
2351 "Date" => "Datum",
2352 "Title" => "Titel",
2353 "Author" => "Författare",
2354 "Include a page" => "Infoga en sida",
2355 "Include an article" => "Infoga en artikel",
2356 "comment" => "kommentar",
2357 "Displays the user Avatar" => "Visar användarens Avatar",
2358 "username" => "användarnamn",
2359 "List all pages which link to specific pages" => "Lista alla sidor som länkar till specifika sidor",
2360 "Page cannot be found" => "Sidan kan ej hittas",
2361 "No pages links to" => "Inga sidor länkar till",
2362 "One page links to" => "En sida länkar till",
2363 "pages link to" => "sidor länkar till",
2364 "Insert theme styled box on wiki page" => "Stoppa in temastyrd box på allmänningens sida",
2365 "Insert list of items for the current/given category into wiki page" => "Stoppa in en lista på poster för nuvarande/vald kategori på allmänningssidan",
2366 "Categories are disabled" => "Kategorier ar deaktiverade",
2367 "Display Tiki objects that have not been categorized" => "Visa objekt som inte har blivit kategoriserade",
2368 "Insert the full category path for each category that this wiki page belongs to" => "Stoppa in den fullständiga kategorisökvägen för varje kategori som den här allmänningssidan tillhör",
2369 "Centers the plugin content in the wiki page" => "Centrera insticksmodulens innehåll i allmänningssidan",
2370 "Displays a snippet of code" => "Visar en kodsnutt",
2371 "code" => "kod",
2372 "Insert copyright notices" => "Stoppa in copyright meddelande",
2373 "Example" => "Exempel",
2374 "days" => "dagar",
2375 "hours" => "timmar",
2376 "minutes" => "minuter",
2377 "seconds" => "sekunder",
2378 "Creates a definition list" => "Skapar en definitionslista",
2379 "term" => "uttryck",
2380 "one definition per line" => "En definition per rad",
2381 "Displays the data using the TikiWiki odd/even table style" => "Visar data med udda/jämn tabellstil",
2382 "cells" => "celler",
2383 "heads and cells separated by ~|~" => "huvuden och celler separeras av ~|~",
2384 "Displays a graphical GAUGE" => "Visar en grafisk mätare",
2385 "description" => "beskrivning",
2386 "Displays the text only if the language matchs" => "Visa texten enbart om språket matchar",
2387 "Please choose a module" => "Vänligen välj en modul",
2388 "to be used as argument" => "att användas som argument",
2389 "Displays a module inlined in page" => "Visar en modul infogad i en sida",
2390 "Sorry no such module" => "Tyvärr, ingen sådan modul",
2391 "Displays the data using a monospace font" => "Visar texten med ett monospace typsnitt",
2392 "Provides a list of plugins on this wiki." => "Tillhandahåller en lista med insticksmoduler till denna wiki.",
2393 "No version indicated" => "Ingen version angiven",
2394 "No arguments indicated" => "Inga argument angivna",
2395 "one data per line" => "en post per rad",
2396 "Automatically creates a link to the appropriate SourceForge object" => "Skapar automatiskt en länk till motsvarande SourceForge objekt",
2397 "Sorts the plugin content in the wiki page" => "Sorterar insticksmodulens innehåll i allmänningssidan",
2398 "Split a page into rows and columns" => "Dela upp en sida i rader och kolumner",
2399 "row1col1" => "rad1kol1",
2400 "row1col2" => "rad1kol2",
2401 "row2col1" => "rad2kol1",
2402 "row2col2" => "rsw2kol2",
2403 "Missing db param" => "Saknad db parameter",
2404 "Run a sql query" => "Kör a sql fråga",
2405 "sql query" => "sql fråga",
2406 "Search the titles of all pages in this wiki" => "Sök i titlarna på alla sidor i denna allmänning",
2407 "No pages found for title search" => "Inga sidor funna i titelsökningen",
2408 "One page found for title search" => "En sida funnen i titelsökningen",
2409 " pages found for title search" => " sidor funna i titelsökningen",
2410 "Save" => "Spara",
2411 "at" => "vid",
2412 "Links to a translated content" => "Länkar till översatt innehåll",
2413 "failed" => "misslyckades",
2414 "ERROR: Either the subject or body must be non-empty" => "FEL: Antingen rubriken eller brödtexten måste ha något innehåll",
2415 "ERROR: No valid users to send the message" => "FEL: Inga giltiga användare att skicka meddelandet till",
2416 "Invalid user" => "Ogiltig användare",
2417 "Message will be sent to: " => "Meddelandet kommer att skickas till: ",
2418 "No more messages" => "Inga fler meddelanden",
2419 "edit" => "redigera",
2420 "Quick edit a Wiki page" => "Snabbredigering av Allmänning",
2421 "Since your last visit" => "Sedan ditt senaste besök",
2422 "since" => "sedan",
2423 "new comments" => "nya kommentarer",
2424 "wiki pages changed" => "allmänningens ändrade sidor",
2425 "new images" => "nya bilder",
2426 "new files" => "nya filer",
2427 "new users" => "nya användare",
2428 "no such file" => "ingen sådan fil",
2429 "Error" => "Fel",
2430 "List of attached files" => "List på filbilagor",
2431 "name" => "namn",
2432 "desc" => "beskrivning",
2433 "uploaded" => "inlagd",
2434 "size" => "storlek",
2435 "delete" => "radera",
2436 "Remove" => "Radera",
2437 "Upload file" => "Skicka fil",
2438 "attach" => "bilägg",
2439 "Fatal error" => "Fatalt fel",
2440 "Categorize" => "Kategorisera",
2441 "show categories" => "visa kategorier",
2442 "hide categories" => "göm kategorier",
2443 "categorize this object" => "kategorisera objekt",
2444 "No categories defined" => "Inga kategorier definierade",
2445 "Admin categories" => "Admin. kategorier",
2446 "author" => "författare",
2447 "stars" => "stjärnor",
2448 "user level" => "användarnivå",
2449 "private message" => "privata meddelanden",
2450 "send email to user" => "skicka e-mejl till användare",
2451 "user online" => "användaren ansluten",
2452 "user offline" => "användaren oansluten",
2453 "on" => "i",
2454 "score" => "poäng",
2455 "Vote" => "Rösta",
2456 "Edit" => "Redigera",
2457 "reply" => "besvara",
2458 "attachment" => "bilaga",
2459 "Moderator actions" => "moderatorns åtgärder",
2460 "delete selected" => "radera valda",
2461 "Move to topic:" => "Flytta till ämne:",
2462 "move" => "flytta",
2463 "reported:" => "rapporterat:",
2464 "queued:" => "köad:",
2465 "Messages" => "Meddelanden",
2466 "All" => "Alla",
2467 "Style" => "Stil",
2468 "Sort" => "Sortera",
2469 "Newest first" => "Nyast först",
2470 "Oldest first" => "Äldst först",
2471 "Threshold" => "Tröskelvärde",
2472 "Find" => "Sök",
2473 "set" => "sätt",
2474 "Top" => "Upp",
2475 "replies" => "svar",
2476 "prev" => "föregående",
2477 "Page" => "Sida",
2478 "next" => "nästa",
2479 "new reply" => "nytt svar",
2480 "Editing comment" => "Redigera kommentar",
2481 "Post new comment" => "Skicka en ny kommentar",
2482 "Preview" => "Förhandsgranska",
2483 "preview" => "förhandsgranska",
2484 "post" => "skicka",
2485 "cancel" => "avbryt",
2486 "Required" => "Nödvändig",
2487 "Smileys" => "Gladisar",
2488 "Comment" => "Kommentar",
2489 "Posting comments" => "Skicka kommentarer",
2490 "Use" => "Använd",
2491 "or" => "eller",
2492 "for links" => "till länkar",
2493 "Go back" => "Tillbaka",
2494 "Return to home page" => "återvänd till startsidan",
2495 "Copyrights" => "Copyright",
2496 "Year" => "År",
2497 "Authors" => "Författare",
2498 "add" => "lägg till",
2499 "Page generation debugging log" => "Sidogenererings debuglog",
2500 "Features state" => "Funktionstillstånd",
2501 "Total" => "Totalt",
2502 "features matched" => "matchade funktioner",
2503 "Watchlist" => "Bevakningslista",
2504 "Hi {\$mail_user} has sent you this link:" => "Hej, {\$mail_user} har skickat dig denna länk:",
2505 "Blog post:" => "Bloginlägg:",
2506 "at:" => "vid:",
2507 "Somebody or you tried to subscribe this email address at our site:" => "Någon eller du försökte att prenumerera denna e-mejladress på vår sajt:",
2508 "Description:" => "Beskrivning:",
2509 "In order to confirm your subscription you must access the following URL:" => "För att bekräfta din prenumeration måste du besöka följande URL:",
2510 "To the newsletter:" => "Till nyhetsbrev:",
2511 "Bye bye!" => "Hej då!",
2512 "This email address has been removed to the list of subscriptors of:" => "Denna e-mejladress har blivit borttagen som prenumerant av:",
2513 "This email address has been added to the list of subscriptors of:" => "Denna e-mejadress har blivit inlagd som prenumerant av:",
2514 "You can always cancel your subscription using:" => "Du kan alltid avsluta din prenumeration genom att använda:",
2515 "A new message was posted to forum" => "Ett nytt meddelande skickades till detta forum",
2516 "Message" => "Meddelande",
2517 "Tiki mail-in instructions" => "Inmejlningsinstruktioner",
2518 "Hi," => "Hej,",
2519 "A new message was posted to you at {\$mail_machine}" => "Ett meddelande skickades till dig från {\$mail_machine}",
2520 "From" => "Frän",
2521 "Subject" => "Ämne",
2522 "Hi" => "Hej",
2523 "The user" => "Användaren",
2524 "registered at your site" => "registrerad på din sajt",
2525 "New user registration" => "Registrering av ny användare",
2526 "Newsletter:" => "Nyhetsbrev:",
2527 "You can unsubscribe from this newsletter following this link" => "Du kan avbryta din prenumeration på detta nyhetsbrev genom att följa följande länk",
2528 "Welcome to our newsletter!" => "Välkomment till vårt nyhetsbrev!",
2529 "Tiki email notification" => "E-mejl besked",
2530 "requested a reminder of the password for the" => "begärde en påminnelse av lösenordet för",
2531 "account" => "konto",
2532 "since this is your registered email address we inform that the" => "eftersom detta är din registrerade e-mejladress informerar vi att",
2533 "password for this account is" => "lösenordet för detta konto är",
2534 "A new article was submitted by {\$mail_user} to {\$mail_site} at {\$mail_date|tiki_short_datetime}" => "En ny artikel har skickats in av {\$mail_user} till den {\$mail_date|tiki_short_datetime}",
2535 "You can edit the submission following this link:" => "Du kan redigera bidraget genom att följa denna länk:",
2536 "Title:" => "Titel:",
2537 "Heading:" => "Rubrik:",
2538 "Body:" => "Brödtext:",
2539 "you or someone registered this email address at" => "du eller någon registrerade denna e-mejladress på",
2540 "If you want to be a registered user in this site you will have to use the following link to login for the first time:" => "Om du vill vara en registrerad användare på denna sajt skall du följa följande länk när du loggar in för första gången:",
2541 "Enjoy the site!" => "Njut av denna sajt!",
2542 "Your Tiki information registration" => "Din registreringsinformation",
2543 "You will receive an email with information to login for the first time into this site" => "Du kommer att erhålla ett e-mejl med information hur du skall logga in första gången på denna sajt",
2544 "If you don't want to receive these notifications follow this link:" => "Om du inte vill mottaga dessa meddelanden, följ denna länk:",
2545 "New blog post: {\$mail_title} by {\$mail_user} at {\$mail_date|tiki_short_datetime}" => "Nytt bloginlägg: {\$mail_title} av {\$mail_user} den {\$mail_date|tiki_short_datetime}",
2546 "View the blog at:" => "Bloginlägget visas på:",
2547 "The map {\$mail_page} was changed by {\$mail_user} at {\$mail_date|tiki_short_datetime}" => "Kartan {\$mail_page} ändrades av {\$mail_user} den {\$mail_date|tiki_short_datetime}",
2548 "You can view the updated map following this link:" => "Du kan se på den uppdaterade kartan genom att följa denna länk:",
2549 "You can edit the map following this link:" => "Du kan redigera kartan genom att följa denna länk:",
2550 "The page {\$mail_page} was changed by {\$mail_user} at {\$mail_date|tiki_short_datetime}" => "Sidan {\$mail_page} ändrades av {\$mail_user} den {\$mail_date|tiki_short_datetime}",
2551 "Comment:" => "Kommentar:",
2552 "The new page content follows below." => "Det nya sidinehållet följer nedan.",
2553 "Thank you for you registration. You may log in now." => "Tack för att du registrerade. Du kan logga in nu.",
2554 "The page {\$mail_page} was changed by {\$mail_user} at\n{\$mail_date|tiki_short_datetime}" => "Sidan {\$mail_page} ändrades av {\$mail_user} den {\$mail_date|tiki_short_datetime}",
2555 "click on the map to zoom or pan, do not drag" => "klicka på kartan för att zooma eller panorera, dra inte",
2556 "Scale" => "Skala",
2557 "Query" => "Fråga",
2558 "Redraw" => "Rita om",
2559 "select zoom/pan/query and image size" => "välj zooma/panorera/fråga och bildstorlek",
2560 "Click on the map or click redraw" => "Klicka på kartan för att rita om",
2561 "Help" => "Hjälp",
2562 "Comments" => "Kommentarer",
2563 "Overview" => "Översikt",
2564 "Legend" => "Teckenförklaring",
2565 "Layer Manager" => "Lagerhanterare",
2566 "On" => "På",
2567 "Label" => "Etikett",
2568 "Download" => "Hämta",
2569 "Download Layer" => "Hämta lager",
2570 "you have requested to download the layer:" => "du har begärt att följande lager skall hämtas:",
2571 "from\nthe mapfile:" => "från\nkartfilen:",
2572 "Here are the files to download, do not forget to rename them:" => "Detta är filerna som kommer att hämtas, glöm inte att döpa om dem:",
2573 "Mapfiles" => "Kartfiler",
2574 "Mapfile" => "Kartfil",
2575 "Available mapfiles" => "Tillgängliga kartfiler",
2576 "Actions" => "Åtgärder",
2577 "monitor this map" => "övervaka denna karta",
2578 "stop monitoring this map" => "sluta övervaka denna karta",
2579 "No records found" => "Kan inte hitta informationen i arkivet",
2580 "Create a new mapfile" => "Skapa en ny kartfil",
2581 "create" => "skapa",
2582 "Mapfile listing" => "Kartfilslista",
2583 "History" => "Versioner",
2584 "save" => "spara",
2585 "You can view this map in your browser using" => "Du kan visa denna karta i din webbläsare med",
2586 "of" => "från",
2587 "DATE-of" => "från",
2588 "compare" => "jämför",
2589 "view" => "visa",
2590 "current" => "aktuell",
2591 "User" => "Användare",
2592 "Action" => "Handling",
2593 "diff" => "skillnad",
2594 "Directories" => "Webbkataloger",
2595 "Files" => "Filer",
2596 "Upload From Disk:" => "Skicka från disk:",
2597 "Upload Files" => "Skicka filer",
2598 "Create Directory:" => "Skapa webbkatalog:",
2599 "Create" => "Skapa",
2600 "index file (.shp):" => "index fil (.shp):",
2601 "files to index (regexp):" => "filer att indexera (regexp):",
2602 "Broadcast message" => "Sänd ut meddelande",
2603 "Message Broadcast" => "Meddelande utsändning",
2604 "edit template" => "redigera mallar",
2605 "Group" => "Grupp",
2606 "All users" => "Alla användare",
2607 "Lowest" => "Lägst",
2608 "Low" => "Låg",
2609 "High" => "Hög",
2610 "Very High" => "Högst",
2611 "send" => "skicka",
2612 "Compose message" => "Komponera meddelande",
2613 "Compose Message" => "Kommer meddelande",
2614 "To" => "Till",
2615 "Unread" => "Olästa",
2616 "Flagged" => "Flaggad",
2617 "Unflagged" => "Oflaggad",
2618 "Containing" => "Innehåller",
2619 "Mark as unread" => "Markera som oläst",
2620 "Mark as read" => "Markera som läst",
2621 "Mark as unflagged" => "Avmarkera Flaggning",
2622 "Mark as flagged" => "Märk som flaggad",
2623 "mark" => "märke",
2624 "subject" => "ämne",
2625 "date" => "datum",
2626 "No messages to display" => "Inga medelanden finns att visa",
2627 "Mailbox" => "Brevlåda",
2628 "Compose" => "Komponera",
2629 "Broadcast" => "Sänd ut",
2630 "Read message" => "Läs meddelande",
2631 "Prev" => "Föregående",
2632 "Next" => "Nästa",
2633 "replyall" => "svara alla",
2634 "Flag this message" => "Flagga detta meddelande",
2635 "Move module up" => "Flytta upp modulen",
2636 "up" => "upp",
2637 "Move module down" => "Flytta ner modulen",
2638 "down" => "ner",
2639 "Move module to opposite side" => "Flytta modulen till andra sidan",
2640 "remove" => "radera",
2641 "Admin Menu" => "Admin. meny",
2642 "Live support" => "Direktsupport",
2643 "Banning" => "Bannlysning",
2644 "Users" => "Användare",
2645 "Groups" => "Grupper",
2646 "Modules" => "Moduler",
2647 "Links" => "Länkar",
2648 "Hotwords" => "Nyckelord",
2649 "RSS modules" => "RSS moduler",
2650 "Menus" => "Menyer",
2651 "Polls" => "Omröstningar",
2652 "Backups" => "Säkerhetskopior",
2653 "Mail notifications" => "Besked via e-mejl",
2654 "Search stats" => "Sökstatistik",
2655 "QuickTags" => "Snabbflikar",
2656 "Categories" => "Kategorier",
2657 "Edit templates" => "Redigera mallar",
2658 "Admin drawings" => "Admin. teckningar",
2659 "Dynamic content" => "Dynamiskt innehåll",
2660 "Mail-in" => "Mejl-in",
2661 "Content templates" => "Innehållsmallar",
2662 "HTML pages" => "HTML sidor",
2663 "Shoutbox" => "Megafon",
2664 "Referer stats" => "Hänvisningsstatistik",
2665 "Import PHPWiki Dump" => "Importera PHPWiki Dump",
2666 "Admin dsn" => "Admin. dsn",
2667 "External wikis" => "Externa wikis",
2668 "Syntax highlighting" => "Syntax märkning",
2669 "Menu" => "Meny",
2670 "Contact us" => "Kontakta oss",
2671 "Stats" => "Statistik",
2672 "Games" => "Spel",
2673 "Calendar" => "Kalender",
2674 "MyMenu" => "MinMeny",
2675 "MyTiki" => "Min Tiki",
2676 "Preferences" => "Inställningar",
2677 "Tasks" => "Uppgifter",
2678 "Bookmarks" => "Bokmärken",
2679 "Newsreader" => "Nyhetsläsare",
2680 "Webmail" => "Webbmejl",
2681 "Notepad" => "Anteckningsblock",
2682 "My files" => "Mina filer",
2683 "User menu" => "Användarmeny",
2684 "Mini calendar" => "Minikalender",
2685 "My watches" => "Mina bevakningar",
2686 "Workflow" => "Process",
2687 "Admin processes" => "Admin. processer",
2688 "Monitor processes" => "Övervaka process",
2689 "Monitor activities" => "Övervaka aktiviteter",
2690 "Monitor instances" => "Övervaka instanser",
2691 "User processes" => "Användarprocesser",
2692 "User activities" => "Användaraktiviteter",
2693 "User instances" => "Användarinstanser",
2694 "WikiMenu" => "WikiMeny",
2695 "Last changes" => "Senaste ändringar",
2696 "Dump" => "Avbilda",
2697 "Rankings" => "Rangordning",
2698 "List pages" => "Sidöversikt",
2699 "Orphan pages" => "Orefererade sidor",
2700 "Sandbox" => "Sandlåda",
2701 "Print" => "Skriv ut",
2702 "Send pages" => "Skicka sidor",
2703 "Received pages" => "Emottagna sidor",
2704 "Structures" => "Strukturer",
2705 "Last Changes" => "Senaste ändringar",
2706 "GalMenu" => "GalMeny",
2707 "Image Galleries" => "Bildgallerier",
2708 "Galleries" => "Gallerier",
2709 "Upload image" => "Skicka bild",
2710 "System gallery" => "Systemgalleri",
2711 "Articles home" => "Artikelstartsida",
2712 "Submit article" => "Skicka artikel",
2713 "View submissions" => "Visa bidrag",
2714 "Edit article" => "Redigera artikel",
2715 "Send articles" => "Skicka artiklar",
2716 "Received articles" => "Mottagna artiklar",
2717 "Admin topics" => "Admin. ämnen",
2718 "Admin types" => "Admin. typer",
2719 "List blogs" => "Bloglista ",
2720 "Create/Edit blog" => "Skapa/redigera blog",
2721 "Post" => "Inlägg",
2722 "Admin posts" => "Admin. inlägg",
2723 "ForMenu" => "ForMeny",
2724 "Forums" => "Fora",
2725 "List forums" => "Lista fora",
2726 "Admin forums" => "Admin. fora",
2727 "DirMenu" => "MappMeny",
2728 "Submit a new link" => "Skicka en ny länk",
2729 "Browse directory" => "Bläddra i webbkatalog",
2730 "Admin directory" => "Admin. webbkatalog",
2731 "FileGalMenu" => "FilGalMeny",
2732 "File Galleries" => "Filgallerier",
2733 "List galleries" => "Gallerilista",
2734 "FAQs" => "FAQ'er",
2735 "List FAQs" => "FAQ Listning",
2736 "Admin FAQs" => "Admin. FAQ'er",
2737 "Maps" => "Mappar",
2738 "Layer management" => "Lagerhantering",
2739 "QuizMenu" => "FrågeMeny",
2740 "Quizzes" => "Frågesporter",
2741 "List quizzes" => "Frågesportslista",
2742 "Quiz stats" => "Frågesportstatistik",
2743 "Admin quiz" => "Admin. frågesport",
2744 "TrkMenu" => "SpårMeny",
2745 "Trackers" => "Ärendeföljare",
2746 "List trackers" => "Ärendeföljarlista",
2747 "Admin trackers" => "Admin. ärendeföljare",
2748 "SrvMenu" => "SrvMeny",
2749 "Surveys" => "Undersökning",
2750 "List surveys" => "Undersökningslista",
2751 "Admin surveys" => "Admin. undersökningar",
2752 "Newsletters" => "Nyhetsbrev",
2753 "Send newsletters" => "Skicka nyhetsbrev",
2754 "Admin newsletters" => "Admin. nyhetsbrev",
2755 "EphMenu" => "EphMeny",
2756 "ChartMenu" => "Diag.Meny",
2757 "Charts" => "Diagram",
2758 "AdmMenu" => "AdmMeny",
2759 "Admin" => "Administrera",
2760 "Debugger console" => "Debuggerkonsoll",
2761 "Theme control" => "Temastyrning",
2762 "Drawings" => "Teckningar",
2763 "Edit languages" => "Redigera språk",
2764 "UsrMenu" => "AnvMeny",
2765 "Click here to manage your personal menu" => "Klicka här för att anpassa din personliga meny",
2766 "User Menu" => "Användarens meny",
2767 "Recently visited pages" => "Nyligen besökta sidor",
2768 "January" => "Januari",
2769 "February" => "Februari",
2770 "March" => "Mars",
2771 "May" => "Maj",
2772 "June" => "Juni",
2773 "July" => "Juli",
2774 "August" => "Augusti",
2775 "October" => "Oktober",
2776 "Monday" => "Måndag",
2777 "Tuesday" => "Tisdag",
2778 "Wednesday" => "Onsdag",
2779 "Thursday" => "Torsdag",
2780 "Friday" => "Fredag",
2781 "Saturday" => "Lördag",
2782 "Sunday" => "Söndag",
2783 "Today" => "Idag",
2784 "none" => "ingen",
2785 "Received objects" => "Mottagna objekt",
2786 "Pages:" => "Sidor:",
2787 "Last Sites" => "Senaste Sajter",
2788 "Directory Stats" => "Webbkatalog statistik",
2789 "Sites" => "Sajter",
2790 "Sites to validate" => "Sajter att validera",
2791 "Searches" => "Sökningar",
2792 "Visited links" => "Besökta länkar",
2793 "Top Sites" => "Top Sajter",
2794 "Featured links" => "Utvalda länkar",
2795 "Top topics" => "Populäraste ämnen",
2796 "Last forum topics" => "Senaste ämnen i forum",
2797 "Most commented forums" => "Fora med flest kommentarer",
2798 "Most read topics" => "Mest lästa ämnen",
2799 "Most visited forums" => "Mest besökta fora",
2800 "Google Search" => "Google sökning",
2801 "Last articles" => "Senaste artiklar",
2802 "Last blog posts" => "Senaste bloginlägg",
2803 "Last" => "Senaste",
2804 "Last Created blogs" => "Senast skapade bloggar",
2805 "Last Created FAQs" => "Senast skapade FAQ'er",
2806 "Last Created Quizzes" => "Senast skapade frågesporter",
2807 "Last modified file galleries" => "Senast ändrade filgallerier",
2808 "Last Files" => "Senaste filer",
2809 "Last galleries" => "Senaste gallerier",
2810 "Last Modified Items" => "Senast Modifierade Poster",
2811 "Last Modified blogs" => "Senast ändrade bloggar",
2812 "Last submissions" => "Senaste bidrag",
2813 "Last Items" => "Senaste Poster",
2814 "Open operator console" => "Öppna operatörskonsol",
2815 "Online users" => "Anslutna användare",
2816 "We have" => "Vi har",
2817 "online users" => "anslutna användare",
2818 "logged as" => "Inloggad som",
2819 "Logout" => "Logga ut",
2820 "user" => "användare",
2821 "pass" => "lösenord",
2822 "login" => "logga in",
2823 "Remember me" => "Påminn mig",
2824 "register" => "registrera",
2825 "I forgot my pass" => "Glömt lösenord!",
2826 "secure" => "säker",
2827 "stay in ssl mode" => "fortsätt använda ssl",
2828 "Tiki Logo" => "Logotyp",
2829 "You have" => "Du har",
2830 "new messages" => "nya meddelanden",
2831 "new message" => "nytt meddelande",
2832 "You have 0 new messages" => "Du har inga nya meddelanden",
2833 "Waiting Submissions" => "Väntande bidrag",
2834 "submissions waiting to be examined" => "bidrag som väntar på att bli behandlade",
2835 "Old articles" => "Gamla artiklar",
2836 "Random Pages" => "Slumpmässiga sidor",
2837 "Register as a new user" => "Registrera dig som en ny användare",
2838 "Your email could not be validated; make sure you email is correct and click register below." => "Din e-mejladress kunde inte verifieras; säkerställ att din e-mejladress stämmer och klicka på registrera nedan.",
2839 "Your registration code:" => "Din registreringskod:",
2840 "Random Image" => "Slumpmässig bild",
2841 "Username" => "Användarnamn",
2842 "Passcode to register (not your user password)" => "Anmälningskod (inte ditt lösenord)",
2843 "Registration code" => "Registreringskod",
2844 "Password" => "Lösenord",
2845 "Repeat password" => "Upprepa lösenordet",
2846 "Email" => "E-mejl",
2847 "Generate a password" => "Generera ett lösenord",
2848 "Search" => "Sök",
2849 "in:" => "i:",
2850 "Entire Site" => "Hela Sajten",
2851 "Wiki Pages" => "Allmänningens sidor",
2852 "Image Gals" => "Bildgallerier",
2853 "Images" => "Bilder",
2854 "Blog Posts" => "Blog-inlägg",
2855 "go" => "gå",
2856 "Search Wiki PageName" => "Sök allmänningens sidnamn",
2857 "Read More" => "Läs mer",
2858 "Since your last visit on" => "Sedan ditt senaste besök den",
2859 "Language: " => "Språk: ",
2860 "Language" => "Språk",
2861 "Most Active blogs" => "Mest aktiva bloggar",
2862 "Top articles" => "Populäraste artiklar",
2863 "Top File Galleries" => "Mest populära filgallerier",
2864 "Top games" => "Populäraste spel",
2865 "Top galleries" => "Populäraste gallerier",
2866 "Top Images" => "Populäraste bilderna",
2867 "Top Pages" => "Populäraste sidorna",
2868 "Top Quizzes" => "Populäraste frågesporter",
2869 "Top Visited FAQs" => "Mest besökta FAQ'er",
2870 "My blogs" => "Mina bloggar",
2871 "My galleries" => "Mina gallerier",
2872 "My Pages" => "Mina sidor",
2873 "User tasks" => "Användarens uppgifter",
2874 "done" => "klar",
2875 "del" => "radera",
2876 "Whats related" => "Vad är relaterat",
2877 "online user" => "anslutna användare",
2878 "Send a message to" => "Skicka meddelanden till",
2879 "vote" => "rösta",
2880 "Sent editions" => "Skicka utgåva",
2881 "find" => "sök",
2882 "users" => "användare",
2883 "sent" => "skickat",
2884 "use" => "använd",
2885 "Structures:" => "Strukturer:",
2886 "show structures" => "visa strukturer",
2887 "hide structures" => "göm strukturer",
2888 "Create this page" => "Skapa denna sida",
2889 "Image galleries" => "Bildgallerier",
2890 "File galleries" => "Filgallerier",
2891 "Execution time" => "Exekveringstid",
2892 "secs" => "sek.",
2893 "Memory usage" => "Minnesanvändning",
2894 "database queries used" => "använda databasfrågor",
2895 "Server load" => "Serverlast",
2896 "locked by" => "låst av",
2897 "refresh" => "uppdatering",
2898 "print" => "skriv ut",
2899 "create pdf" => "skapa pdf",
2900 "Save to notepad" => "Spara till anteckningsblock",
2901 "monitor this page" => "bevaka denna sida",
2902 "stop monitoring this page" => "sluta bevaka denna sida",
2903 "backlinks" => "refererade sidor",
2904 "Previous page" => "Förra sidan",
2905 "Parent page" => "Reffererande sida",
2906 "Next page" => "Nästa sidan",
2907 "First page" => "Första sidan",
2908 "page" => "sida",
2909 "Last page" => "Sista sidan",
2910 "Created by" => "Skapad av",
2911 "last modification" => "senast ändrad",
2912 "To edit the copyright notices" => "För att redigera copyright meddelande",
2913 "click here" => "klicka här",
2914 "The content on this page is licensed under the terms of the" => "Innehållet på denna sida är licensierat under villkor av",
2915 "The original document is available at" => "Orginaldokumentet finns tillgängligt på",
2916 "rename" => "döp om",
2917 "unlock" => "lås upp",
2918 "lock" => "lås",
2919 "perms" => "rättigheter",
2920 "history" => "historia",
2921 "similar" => "liknande",
2922 "undo" => "ångra",
2923 "slides" => "bildspel",
2924 "export" => "exportera",
2925 "discuss" => "diskutera",
2926 "add comment" => "Lägg till kommentar",
2927 "1 comment" => "1 kommentar",
2928 "comments" => "kommentarer",
2929 "attach file" => "bifoga fil",
2930 "1 file attached" => "1 bifogad fil",
2931 "{\$atts_cnt} files attached" => "{\$atts_cnt} bifogade filer",
2932 "Page generated in" => "Sidan genererad på",
2933 "The newsletter was sent to {\$sent} email addresses" => "Nyhetsbrevet skickades till {\$sent} e-mejladresser",
2934 "This newsletter will be sent to {\$subscribers} email addresses." => "Detta nyhetsbrev kommer att skickas till {\$subscribers} e-mejladresser.",
2935 "Prepare a newsletter to be sent" => "Förbered ett nyhetsbrev för att skickas",
2936 "Newsletter" => "Nyhetsbrev",
2937 "Apply template" => "Använd mall",
2938 "Send Newsletters" => "Skicka Nyhetsbrev",
2939 "attachments" => "bilagor",
2940 "Click" => "Klicka",
2941 "User files" => "Användarfiler",
2942 "Favorites" => "Favoriter",
2943 "Watches" => "Bevakningar",
2944 "home" => "start",
2945 "contact us" => "kontakta oss",
2946 "stats" => "statistik",
2947 "categories" => "kategorier",
2948 "calendar" => "kalender",
2949 "last changes" => "Senaste ändringar",
2950 "dump" => "avbilda",
2951 "rankings" => "rangordningar",
2952 "list pages" => "sidöversikt",
2953 "orphan pages" => "orefererade sidor",
2954 "sandbox" => "sandlåda",
2955 "received pages" => "mottaga sidor",
2956 "structures" => "strukturer",
2957 "Articles Home" => "Startsida för artiklar",
2958 "Create/Edit Blog" => "Skapa/Redigera bloggar",
2959 "Browse Directory" => "Bläddra i Webbkatalogen",
2960 "List Quizzes" => "Frågesportslista",
2961 "List Trackers" => "Ärendeföljarlista",
2962 "List Surveys" => "Undersökningslista",
2963 "Prefs" => "Inställningar",
2964 "MyFiles" => "Mina Filer",
2965 "back to homepage" => "tillbaka till hemsidan",
2966 "Please" => "Var vänlig",
2967 "log in" => "logga in",
2968 "to access full functionalities" => "för att komma åt full funktionalitet",
2969 "This page is being edited by" => "Denna sida redigeras av",
2970 "Proceed at your own peril" => "Fortsätt på eget bevåg (målsman ansvarar för sina barn)",
2971 "The SandBox is a page where you can practice your editing skills, use the preview feature to preview the appearance of the page, no versions are stored for this page." => "Sandlådan är en sida där du kan öva din skicklighet i att redigera, använd förhandsgranskning för att se sidans slutresultat, inga versioner av denna sida sparas.",
2972 "Description" => "Beskrivning",
2973 "Footnotes" => "Fotnoter",
2974 "Year:" => "År:",
2975 "Authors:" => "Författare:",
2976 "Allow HTML" => "Tillåt HTML",
2977 "Spellcheck" => "Stavningskontroll",
2978 "Import page" => "Importera sida",
2979 "export all versions" => "exportera alla versioner",
2980 "Upload picture" => "Lägg in bild",
2981 "no cache" => "inget cache",
2982 "minute" => "minut",
2983 "hour" => "timme",
2984 "License" => "Licens",
2985 "Important" => "Viktigt",
2986 "Minor" => "Mindre",
2987 "cancel edit" => "avbryt redigering",
2988 "No attachments for this page" => "Inga bilagda filer tillhör denna sida",
2989 "This is" => "Detta är",
2990 "by the" => "av",
2991 "My Tiki" => "Min Tiki",
2992 "User Pages" => "Användarsidor",
2993 "List pages where I am a creator" => "Visa de sidor som jag har skapat",
2994 "by creator" => "av skapare",
2995 "List pages where I am a modificator" => "Visa de sidor som är senast ändrade av mig",
2996 "by modificator" => "per ändrare",
2997 "User Galleries" => "Användarnas gallerier",
2998 "Assigned items" => "Tilldelade saker",
2999 "at tracker" => "vid ärendeföljare",
3000 "Unread Messages" => "Olästa meddelanden",
3001 "User Blogs" => "Användarbloggar",
3002 "left/right" => "vänster/höger",
3003 "Unassign module" => "Otilldela modul",
3004 "debugger console" => "debugger konsol",
3005 "Mini Calendar" => "Minikalender",
3006 "Edit mapfiles" => "Redigera kartfiler",
3007 "on:" => "den:",
3008 "reads" => "läsningar",
3009 "Article image" => "Artikelbild image",
3010 "Topic image" => "Ämnesbild",
3011 "Refresh" => "Uppdatera",
3012 "cached" => "cachad",
3013 "User Bookmarks" => "Användarbokmärke",
3014 "Enlarge area height" => "Förstora areahöjden",
3015 "Reduce area height" => "Minska areahöjden",
3016 "Features" => "Funktioner",
3017 "General" => "Generell",
3018 "Blog settings" => "Blog-inställningar",
3019 "Home Blog (main blog)" => "Startblog (huvudblog)",
3020 "ok" => "OK",
3021 "Blog features" => "Blogfunktioner",
3022 "Blog level comments" => "Blog nivå kommentarer",
3023 "Post level comments" => "Post nivå kommentarer",
3024 "Spellchecking" => "Stavningskontroll",
3025 "Default ordering for blog listing" => "Förvald sortering av bloglistor",
3026 "Creation date (desc)" => "Skapelsedatum (fallande)",
3027 "Last modification date (desc)" => "Senast ändrat (fallande)",
3028 "Blog title (asc)" => "Blog titel (stigande)",
3029 "Number of posts (desc)" => "Antal inlägg (fallande)",
3030 "Visits (desc)" => "Besök (fallande)",
3031 "Activity (desc)" => "Aktivitet (fallande)",
3032 "Change preferences" => "Ändra inställningar",
3033 "Blog listing configuration (when listing available blogs)" => "Blog listningskonfiguration (när tillgängliga bloggar listas)",
3034 "Disabled" => "Avstängd",
3035 "Plain text" => "Vanlig text",
3036 "Link to user information" => "Länk till användarinformation",
3037 "User avatar" => "Användarens avatar",
3038 "Blog comments settings" => "Kommentarinställningar för bloggar",
3039 "Default number of comments per page" => "Förvalt antal kommentarer per sida",
3040 "Comments default ordering" => "Förvald sorteringsordning av kommentarer",
3041 "Points" => "Poäng",
3042 "CMS features" => "CMS funktioner",
3043 "Submissions" => "Bidrag",
3044 "Use templates" => "Använd mallar",
3045 "Maximum number of articles in home" => "Max. antal artiklar på startsidan",
3046 "Article comments settings" => "Kommentarinställningar för artiklar",
3047 "Fields to display on page" => "Fält att visa på en sida",
3048 "Type" => "Typ",
3049 "Topic" => "Ämne",
3050 "Publish Date" => "Publiceringsdatum",
3051 "Expire Date" => "Slutdataum",
3052 "Visible" => "Synlig",
3053 "Size" => "Storlek",
3054 "Img" => "Bild",
3055 "Name" => "Namn",
3056 "Country" => "Land",
3057 "Last login" => "Senaste inloggning",
3058 "Number of columns per page when listing categories" => "Antal kolumner per sida vid kategorivisning",
3059 "Links per page" => "Länkar per sida",
3060 "Validate URLs" => "Validera URL'er",
3061 "Method to open directory links" => "Metod för att öppna kataloglänkar",
3062 "replace current window" => "ersätt nuvarande fönster",
3063 "new window" => "nytt fönster",
3064 "inline frame" => "infogad ram",
3065 "FAQs settings" => "FAQ inställningar",
3066 "FAQ comments" => "FAQ kommentarer",
3067 "Tiki sections and features" => "Avdelningar och funktioner",
3068 "Featured Help" => "Utvald hjälp",
3069 "Workflow engine" => "Processmotor",
3070 "Live Support" => "Direktsupport",
3071 "Live support system" => "Direktsupportsystem",
3072 "Help System" => "Hjälpsystem",
3073 "Show Category Path" => "Visa kategorisökväg",
3074 "Show Babelfish Translation URLs" => "Visa Babelfisköversättnings-URL'er",
3075 "Show Category Objects" => "Visa kategoriobjekt",
3076 "Show Babelfish Translation Logo" => "Visa Babelfisköversättningslogotype",
3077 "Show Module Controls" => "Visa Modulkontroller",
3078 "Tiki Calendar" => "Tiki Kalender",
3079 "Tiki Template Viewing" => "Tiki mallvisning",
3080 "Content Features" => "Innehållhanteringsfunktioner",
3081 "Edit Templates" => "Redigera mallar",
3082 "Hotwords in New Windows" => "Nyckelord öppnar nya fönster",
3083 "Edit CSS" => "Redigera CSS",
3084 "Custom Home" => "Egen startsida",
3085 "HTML Pages" => "HTMLsidor",
3086 "Dynamic Content System" => "Dynamiskt innehållshantering (CMS)",
3087 "Allow Smileys" => "Tillåt gladisar",
3088 "AutoLinks" => "Autolänkar",
3089 "Administration Features" => "Administrationsfunktioner",
3090 "Banning System" => "Bannlysningssystem",
3091 "Banning system" => "Bannlysningssystem",
3092 "Debugger Console" => "Debuggerkonsoll",
3093 "Communications (send/receive objects)" => "Kommunikation (skicka/ta emot objekt)",
3094 "Theme Control" => "Temastyrning",
3095 "Referer Stats" => "Hänvisningsstatistik",
3096 "Contact Us" => "Kontakta oss",
3097 "User Features" => "Användarfunktioner",
3098 "User Preferences Screen" => "Användarförinställningar",
3099 "Users can Configure Modules" => "Användaren kan konfigurera moduler",
3100 "User Watches" => "Användarbevakningar",
3101 "User Messages" => "Användarmeddelanden",
3102 "User Tasks" => "Användaruppgifter",
3103 "User Notepad" => "Användaranteckningsblock",
3104 "User Files" => "Användarfiler",
3105 "General Layout options" => "Generella layout-inställningar",
3106 "Left column" => "Vänsterkolumn",
3107 "Layout per section" => "Layout per sektion",
3108 "Right column" => "Högerkolumn",
3109 "Admin layout per section" => "Admin. layout per sektion",
3110 "Top bar" => "Sidhuvud",
3111 "Bottom bar" => "Sidfot",
3112 "Home Gallery (main gallery)" => "Startgalleri (huvudgalleri)",
3113 "Galleries features" => "Gallerifunktioner",
3114 "Use database to store files" => "Använd databasen till att lagra filer",
3115 "Use a directory to store files" => "Använd en katalog för att lagra filer",
3116 "Directory path" => "Katalogens sökväg",
3117 "Uploaded filenames must match regex" => "Namn på filer som skall läggas in måste stämma med reguljärt uttryck",
3118 "Uploaded filenames cannot match regex" => "Namn på filer som skall läggas in får inte stämma med reguljärt uttryck",
3119 "please read" => "vänligen läs",
3120 "Gallery listing configuration" => "Lista gallerikonfiguration",
3121 "Last modified" => "Senast ändrad",
3122 "File galleries comments settings" => "Kommentarinställningar i filgallerier",
3123 "Forums settings" => "Foruminställningar",
3124 "Home Forum (main forum)" => "Startforum (huvudforum)",
3125 "Accept wiki syntax" => "Tillåt wiki syntax",
3126 "Forum quick jumps" => "Forum snabbhopp",
3127 "Ordering for forums in the forum listing" => "Sortering av fora i forumlista",
3128 "Creation Date (desc)" => "Skapelsedatum (fallande)",
3129 "Topics (desc)" => "Ämnen (fallande)",
3130 "Threads (desc)" => "Trådar (fallande)",
3131 "Last post (desc)" => "Senaste inlägg (fallande)",
3132 "Name (desc)" => "Namn (fallande)",
3133 "Name (asc)" => "Namn (stigande)",
3134 "Forum listing configuration" => "Lista forumkonfiguration",
3135 "Topics" => "Ämnen",
3136 "Posts per day" => "Inlägg per dag",
3137 "Last post" => "Senaste inlägg",
3138 "Use database to store images" => "Använd databasen för att lagra bilder",
3139 "Use a directory to store images" => "Använd en katalog för att lagra bilder",
3140 "Library to use for processing images" => "Bibliotek att använda för bildbehandling",
3141 "Uploaded image names must match regex" => "Namn på bilder som skall läggas in måste stämma med reguljärt uttryck",
3142 "Uploaded image names cannot match regex" => "Namn på bilder som skall läggas in får inte stämma med reguljärt uttryck",
3143 "Set features" => "Sätt funktioner",
3144 "Remove images in the system gallery not being used in Wiki pages, articles or blog posts" => "Ta bort bilder från systemgalleriet som ej används av Allmänningen, artiklar eller bloginlägg",
3145 "Image galleries comments settings" => "Kommentarinställningar i bildgallerier",
3146 "General preferences and settings" => "Generella preferenser och inställningar",
3147 "General Preferences" => "Generella preferenser",
3148 "Theme" => "Tema",
3149 "Slideshows theme" => "Bildspelstema",
3150 "Use group homepages" => "Använd grupphemsidor",
3151 "Use URI as Home Page" => "Använd URI som startsida",
3152 "Home page" => "Startsida",
3153 "File Gallery" => "Filgalleri",
3154 "Custom home" => "Egen startsida",
3155 "Use database for translation" => "Använd databasen för översättning",
3156 "Record untranslated" => "Spara oöversatt",
3157 "Unknown/Other" => "Okänd/Annat",
3158 "General Settings" => "Generella inställningar",
3159 "Disallow access to the site (except for those with permission)" => "Neka åtkomst till denna sajt (utom för de som har tillstånd)",
3160 "Message to display when site is closed" => "Meddelande att visa när sajten är stängd",
3161 "Disallow access when load is above the threshold (except for those with permission)" => "Neka åtkomst till sajten när belastningen är över en viss nivå (utom för dom som har tillstånd)",
3162 "Max average server load threshold in the last minute" => "Max medelserverbelastningsgräns den senaste minuten",
3163 "Message to display when server is too busy" => "Meddelande att visa när servern är för upptagen",
3164 "Open external links in new window" => "Öppna externa länkar i ett nytt fönster",
3165 "Display modules to all groups always" => "Visa alltid alla gruppers moduler",
3166 "Use cache for external pages" => "Använd cache till externa sidor",
3167 "Use cache for external images" => "Använd cache till externa bilder",
3168 "Use direct pagination links" => "Använd sidbrytningslänkar",
3169 "Display menus as folders" => "Visa menyer som mappar",
3170 "Tikiwiki.org help" => "Tikiwiki.org hjälp",
3171 "Use gzipped output" => "Använd gzippad utdata",
3172 "Count admin pageviews" => "Räkna administratörens sidvisningar",
3173 "Hide anonymous-only modules from registered users" => "Göm moduler som är endast till för anonyma användare från registerade användare",
3174 "Server name (for absolute URIs)" => "Server namn (för absoluta URIs)",
3175 "No" => "Nej",
3176 "Yes" => "Ja",
3177 "Browser title" => "Webbläsarens titel",
3178 "Wiki_Tiki_Title" => "Wiki_Tiki_Titel",
3179 "Temporary directory" => "Tillfällig katalog",
3180 "Sender Email" => "Avsändarens E-mejladress",
3181 "Contact user" => "Kontakta användare",
3182 "contact feature disabled" => "kontaktfunktionen avstängd",
3183 "Store session data in database" => "Lagra sessionens data in databasen",
3184 "Session lifetime in minutes" => "Sessionens livstid i minuter",
3185 "Use proxy" => "Använd proxy",
3186 "Proxy Host" => "Proxy värd",
3187 "Maximum number of records in listings" => "Maximalt antal rader i listor",
3188 "Date and Time Formats" => "Datum och tidformat",
3189 "Long date format" => "Långt datumformat",
3190 "Short date format" => "Kort datumformat",
3191 "Long time format" => "Långt tidsformat",
3192 "Short time format" => "Kort tidsformat",
3193 "Date and Time Format Help" => "Datum och tidformathjälp",
3194 "Register this site at tikiwiki.org" => "Registrera denna sajt på tikiwiki.org",
3195 "Click here for more details." => "Klicka här för fler detaljer.",
3196 "Change admin password" => "Ändra administratörens lösenord",
3197 "New password" => "Nytt lösenord",
3198 "Change password" => "Ändra lösenord",
3199 "Sections" => "Kapitel",
3200 "Admin groups" => "Admin. grupper",
3201 "Admin users" => "Admin. användare",
3202 "User registration and login" => "Användarregistrering och inloggning",
3203 "Authentication method" => "Autentiseringsmetod",
3204 "Just Tiki" => "Bara Tiki",
3205 "Web Server" => "Webbserver",
3206 "Tiki and PEAR::Auth" => "Tiki och PEAR::Auth",
3207 "Tiki and HTTP Auth" => "Tiki och HTTP Auth",
3208 "Use WebServer authentication for Tiki" => "Använd Webbserver autentisering för Tiki",
3209 "Users can register" => "Användare kan registrera sig",
3210 "Create a group for each user <br />(with the same\nname as the user)" => "Skapa en grupp för varje användare <br />(med samma\nnamn som användaren)",
3211 "Request passcode to register" => "Begär anmälningskod för att registrera",
3212 "Prevent automatic/robot registration" => "Förhindra automatiserad/robot registrering",
3213 "Validate users by email" => "Verifiera användera via e-mejl",
3214 "Remind passwords by email" => "Skicka glömda lösenord med e-mejl",
3215 "Reg users can change theme" => "Registrerade användare kan ändra tema",
3216 "Reg users can change language" => "Registrerade användare kan ändra språk",
3217 "Store plaintext passwords" => "Spara lösenord som råtext",
3218 "Use challenge/response authentication" => "Använd challenge/response autentisering",
3219 "Force to use chars and nums in passwords" => "Kräv att lösenordet innehåller siffror och bokstäver",
3220 "Minimum password length" => "Minimal lösenordslängd",
3221 "Password invalid after days" => "Lösenordet ogiltigt efter dagar",
3222 "Require HTTP Basic authentication" => "Kräv grundläggande HTTP autentisering",
3223 "Allow secure (https) login" => "Tillåt säkra (https) inloggningar",
3224 "Require secure (https) login" => "Kräv säkra (https) inloggningar",
3225 "HTTP server name" => "HTTP server namn",
3226 "HTTPS server name" => "HTTPS server namn",
3227 "Remember me feature" => "Kom ihåg mig funktion",
3228 "Only for users" => "Endast för användare",
3229 "Users and admins" => "Användare och administratörer",
3230 "Duration:" => "Varaktighet:",
3231 "day" => "dag",
3232 "week" => "vecka",
3233 "Remember me domain" => "Komihåg mig domän",
3234 "Remember me path" => "Komihåg mig sökväg",
3235 "Create user if not in Tiki?" => "Skapa användare om inte i Tiki?",
3236 "Create user if not in Auth?" => "Skapa användare om inte i Auth?",
3237 "Just use Tiki auth for admin?" => "Använd endast Tiki auth. för admin.?",
3238 "LDAP Base DN" => "LDAP Bas DN",
3239 "LDAP User DN" => "LDAP Användar DN",
3240 "LDAP User Attribute" => "LDAP Användarattribut",
3241 "LDAP User OC" => "LDAP Användar OC",
3242 "LDAP Group DN" => "LDAP Grupp DN",
3243 "LDAP Group Attribute" => "LDAP Gruppattribut",
3244 "LDAP Group OC" => "LDAP Grupp OC",
3245 "LDAP Member Attribute" => "LDAP Medlemsattribut",
3246 "LDAP Member Is DN" => "LDAP Medlem är DN",
3247 "LDAP Admin User" => "LDAP admin. användare",
3248 "LDAP Admin Pwd" => "LDAP admin. lösenord",
3249 "full path to mapfiles" => "fullständig sökväg till kartfiler",
3250 "default mapfile" => "förvald kartfil",
3251 "Wiki Page for Help" => "Allmänningssida för hjälp",
3252 "Wiki Page for Comments" => "Allmänningssida för kommentarer",
3253 "Full path to gdaltindex" => "Fullständig sökväg till gdaltindex",
3254 "Poll settings" => "Inställningar för omröstningar",
3255 "Poll comments settings" => "Kommentarinställningar för omröstningar",
3256 "RSS feeds" => "RSS matning",
3257 "<b>Feed</b>" => "<b>Nyhetskälla</b>",
3258 "<b>enable/disable</b>" => "<b>aktivera/deaktivera</b>",
3259 "<b>Max number of items</b>" => "<b>Max antal ämnen</b>",
3260 "Feed for Articles" => "Matning till Artiklar",
3261 "Feed for Weblogs" => "Matning till Webbloggar",
3262 "Feed for Image Galleries" => "Matning till Bildgallerier",
3263 "Feed for File Galleries" => "Matning till Filgallerier",
3264 "Feed for the Wiki" => "Matning till Allmänningen",
3265 "Feed for individual Image Galleries" => "Matning till personliga Bildgallerier",
3266 "Feed for individual File Galleries" => "Matning till personliga Filgallerier",
3267 "Feed for individual weblogs" => "Matning till personliga webbloggar",
3268 "Feed for forums" => "Matning till fora",
3269 "Feed for individual forums" => "Matning till personliga fora",
3270 "Feed for mapfiles" => "Matning till kartfiler",
3271 "Default RDF version" => "Förvald RDF version",
3272 "Specification" => "Specifikation",
3273 "Append CSS file to feed urls" => "Tillfoga CSS-fil till URL matning",
3274 "Documentation" => "Dokumentation",
3275 "Publisher" => "Förläggare",
3276 "Creator" => "Skapad av",
3277 "Editor" => "Redaktör",
3278 "Full Text Search" => "Full Textsökning",
3279 "SearchStats" => "Sökstatistik",
3280 "Content" => "Innehåll",
3281 "Publish" => "Publicera",
3282 "Path" => "Sökväg",
3283 "Attachments" => "Bilagor",
3284 "change" => "ändra",
3285 "Quota (Mb)" => "Kvot (Mb)",
3286 "Use database to store userfiles" => "Använd databas för att lagra användarfiler",
3287 "Use a directory to store userfiles" => "Använd en katalog för att lagra användarfiler",
3288 "Allow viewing HTML mails?" => "Tillåt visning av HTML mejl?",
3289 "Maximum size for each attachment" => "Maximal storlek för varje bilaga",
3290 "Wiki settings" => "Allmänningens inställningar",
3291 "Dumps" => "Avbilder",
3292 "Generate dump" => "Generera en avbild",
3293 "Download last dump" => "Läs in senaste avbild",
3294 "Create a tag for the current wiki" => "Skapa ett bokmärke till denna allmänning",
3295 "Tag Name" => "Bokmärkesnamn",
3296 "Restore the wiki" => "Återskapa allmänningen",
3297 "restore" => "återskapa",
3298 "Remove a tag" => "Radera ett bokmärke",
3299 "Wiki comments settings" => "Allmänningens kommentarinställningar",
3300 "Export Wiki Pages" => "Exportera Allmänningens Sidor",
3301 "Export" => "Exportera",
3302 "Remove unused pictures" => "Ta bort oanvända bilder",
3303 "Wiki Home Page" => "Allmänningens Startsida",
3304 "Wiki Discussion" => "Wiki Diskussion",
3305 "Discuss pages on forums" => "Diskussionsida för fora",
3306 "complete" => "komplett",
3307 "Wiki page list configuration" => "Lista Wiki-sidors konfiguration",
3308 "Last modification date" => "Senaste ändringsdatum",
3309 "Last version" => "Senaste version",
3310 "Versions" => "Version",
3311 "Backlinks" => "Refererande sidor",
3312 "Wiki Features" => "Allmänningens funktioner",
3313 "Like pages" => "Liknande sidor",
3314 "Undo" => "Ångra",
3315 "MultiPrint" => "Flersidsutskrift",
3316 "PDF generation" => "PDF generering",
3317 "Pictures" => "Bilder",
3318 "Use page description" => "Använd sidbeskrivning",
3319 "Show page title" => "Visa sidans titel",
3320 "Cache wiki pages (global)" => "Cacha allmänningens sidor (globalt)",
3321 "Individual cache" => "Individuell cachning",
3322 "Users can lock pages (if perm)" => "Användare med rättigheter kan låsa sidor",
3323 "Use WikiWords" => "Använd Wiki-ord",
3324 "Link plural WikiWords to their singular forms" => "Länka allmänningsord 'WikiWords' i plural till deras form i singular",
3325 "Page creators are admin of their pages" => "Den som skapar sidor är administratör av dessa",
3326 "Tables syntax" => "Tabell syntax",
3327 "|| for rows" => "|| för rader",
3328 "\\n for rows" => "\\n för rader",
3329 "Wiki History" => "Allmänningens Historia",
3330 "Maximum number of versions for history" => "Maximalt antal sparade versioner",
3331 "Never delete versions younger than days" => "Radera aldrig versioner yngre än detta antal dagar",
3332 "Copyright Management" => "Copyright Hantering",
3333 "Enable Feature" => "Aktivera funktion",
3334 "License Page" => "Licenssida",
3335 "Submit Notice" => "Ange meddelande",
3336 "Wiki Watch" => "Wiki bevakning",
3337 "Enable watches on comments" => "Aktivera bevakning för kommentarer",
3338 "Set" => "Sätt",
3339 "Wiki attachments" => "Allmänningens bilagor",
3340 "View tpl" => "Visa tpl",
3341 "admin banning tpl" => "admin. bannlysning tpl",
3342 "Add or edit a rule" => "Skapa eller redigera en regel",
3343 "Rule title" => "Regelns titel",
3344 "Username regex matching" => "Användarnamn regex matchning",
3345 "IP regex matching" => "IP regex matchning",
3346 "Banned from sections" => "Bannlyst från sektioner",
3347 "Rule activated by dates" => "Regler aktiverade av datum",
3348 "Rule active from" => "Regler aktiva från",
3349 "Rule active until" => "Regler aktiva till",
3350 "Custom message to the user" => "Skräddarsytt meddelande till användaren",
3351 "Rules" => "Regler",
3352 "User/IP" => "Användare/IP",
3353 "Admin Calendars" => "Admin. kalendrar",
3354 "Create/edit Calendars" => "Skapa/redigera kalendrar",
3355 "List of Calendars" => "Kalenderlista",
3356 "loc" => "plats",
3357 "cat" => "mapp",
3358 "lang" => "språk",
3359 "event" => "händelse",
3360 "permissions" => "rättigheter",
3361 "Custom Locations" => "Skräddarsydda platser",
3362 "yes" => "ja",
3363 "no" => "nej",
3364 "Custom Categories" => "Skräddarsydda kategorier",
3365 "Custom Languages" => "Skräddarsydda språk",
3366 "Custom Priorities" => "Skräddarsydda prioriteter",
3367 "admin categories" => "admin. kategorier",
3368 "admin categories tpl" => "admin. kategorier tpl",
3369 "Current category" => "Aktuell kategori",
3370 "Child categories" => "Underkategorier",
3371 "Edit this category:" => "Redigera denna kategori:",
3372 "create new" => "skapa ny",
3373 "Add new category" => "Skapa ny kategori",
3374 "Parent" => "Förälder",
3375 "Objects in category" => "Objekt i kategorin",
3376 "type" => "typ",
3377 "Add objects to category" => "Skapa objekt i kategorin",
3378 "article" => "artikel",
3379 "directory" => "webbkatalog",
3380 "image gal" => "bildgalleri",
3381 "file gal" => "filgalleri",
3382 "poll" => "omröstning",
3383 "tracker" => "ärendeföljare",
3384 "quiz" => "frågesport",
3385 "Admin chart items" => "Admin. diagramposter",
3386 "charts" => "diagram",
3387 "edit chart" => "redigera diagram",
3388 "Add or edit an item" => "Skapa eller redigera ett föremål",
3389 "update" => "uppdatera",
3390 "Chart items" => "Diagramposter",
3391 "No items defined yet" => "Inga poster definierade",
3392 "Admin charts" => "Admin. diagram",
3393 "Add or edit a chart" => "Skapa eller redigera ett diagram",
3394 "Active" => "Aktiv",
3395 "Users can suggest new items" => "Användare kan föreslå nya poster",
3396 "Auto validate user suggestions" => "Validera användarnas förslag automatiskt",
3397 "Ranking shows" => "Betyg av visningar",
3398 "All items" => "Alla poster",
3399 "Top 10 items" => "Top 10",
3400 "Top 20 items" => "Top 20",
3401 "Top 40 items" => "Top 40",
3402 "Top 50 items" => "Top 50",
3403 "Top 100 items" => "Top 100",
3404 "Top 250 items" => "Top 250",
3405 "Voting system" => "Röstningssystem",
3406 "Vote items" => "Röstposter",
3407 "Rank 1..5" => "Betyg 1..5",
3408 "Rank 1..10" => "Betyg 1..10",
3409 "Ranking frequency" => "Betygsfrekvens",
3410 "Realtime" => "Realtid",
3411 "Each 5 minutes" => "Var 5:e minut",
3412 "Daily" => "Daglig",
3413 "Weekly" => "Veckovis",
3414 "Monthly" => "Månadsvis",
3415 "Show Average" => "Visa medelvärde",
3416 "Show Votes" => "Visa röster",
3417 "Use Cookies for unregistered users" => "Använd cookies (kakor) för oregistrerade användare",
3418 "Users can vote again after" => "Användare kan rösta igen efter",
3419 "Anytime" => "ingen tid",
3420 "5 minutes" => "5 minuter",
3421 "1 day" => "1 dag",
3422 "1 week" => "1 vecka",
3423 "1 month" => "1 månad",
3424 "Items" => "Poster",
3425 "Ranks" => "Betyg",
3426 "No charts defined yet" => "Inga diagram har definierats",
3427 "Create/edit channel" => "Skapa/redigera kanal",
3428 "Refresh rate" => "Uppdateringsfrekvens",
3429 "second" => "sekund",
3430 "Chat channels" => "Chat kanaler",
3431 "active" => "aktiv",
3432 "Admin templates" => "Admin. mallar",
3433 "admin content templates" => "admin. innehållsmallar",
3434 "Edit this template:" => "Redigera denna mall:",
3435 "Create new template" => "Skapa en ny mall",
3436 "use in cms" => "använd i cms",
3437 "use in wiki" => "använd i allmänningen",
3438 "use in newsletters" => "använd i nyhetsbrev",
3439 "use in HTML pages" => "använd i HTML sidor",
3440 "template" => "mall",
3441 "Templates" => "Mallar",
3442 "last modif" => "senast ändrad",
3443 "sections" => "sektioner",
3444 "Admin cookies" => "Admin. visdomsord",
3445 "admin FortuneCookie" => "admin. visdomsord",
3446 "admin FortuneCookie tpl" => "admin. visdomsord tpl",
3447 "Create/edit cookies" => "Skapa/redigera visdomsord",
3448 "Upload Cookies from textfile" => "Skicka visdomsord från textfil",
3449 "Upload from disk:" => "Skicka från disk:",
3450 "upload" => "skicka",
3451 "Remove all cookies" => "Ta bort alla kakor",
3452 "admin Drawings" => "admin. teckningar",
3453 "admin Drawings tpl" => "admin. teckningar tpl",
3454 "Available drawings" => "Tillgängliga teckningar",
3455 "Create/edit dsn" => "Skapa/redigera dsn",
3456 "Event" => "Händelse",
3457 "First Name" => "Förnamn",
3458 "Last Name" => "Efternamn",
3459 "Subscriptions" => "Prenumerationer",
3460 "valid" => "giltig",
3461 "subscribed" => "prenumererad",
3462 "Users can subscribe/unsubscribe to this list" => "Användare kan anmäla/avanmäla prenumeration av detta nyhetsbrev",
3463 "Users can subscribe any email address" => "Användare kan prenumerera med vilken mejladress som helst",
3464 "Validate email addresses" => "Validera mejadresser",
3465 "editions" => "utgåvor",
3466 "last sent" => "senast skickad",
3467 "subscriptions" => "prenumerationer",
3468 "Admin external wikis" => "Admin. externa wiki's",
3469 "Create/Edit External Wiki" => "Skapa/Redigera extern Wiki",
3470 "URL (use \$page to be replaced by the page name in the URL example: http://www.example.com/tiki-index.php?page=\$page)" => "URL (använd \$page för att ersatta URL exemplet: http://www.example.com/tiki-index.php?page=\$page)",
3471 "External Wiki" => "Extern Wiki",
3472 "Admin Forums" => "Admin. Fora",
3473 "Create new forum" => "Skapa nytt forum",
3474 "Edit this Forum:" => "Redigera detta forum:",
3475 "Create New Forum" => "Skapa nytt forum",
3476 "There are individual permissions set for this forum" => "Det finns individuella rättigheter satta för detta forum",
3477 "Show description" => "Visa beskrivning",
3478 "Prevent flooding" => "Förhindra översvämning",
3479 "Minimum time between posts" => "Minimal tid mellan inlägg",
3480 "Topics per page" => "Ämnen per sida",
3481 "Section" => "Sektion",
3482 "Create new" => "Skapa ny",
3483 "Moderator user" => "Moderatoranvändare",
3484 "Moderator group" => "Moderatorgrupp",
3485 "Password protected" => "Lösenordskyddad",
3486 "Topics only" => "Enbart ämnen",
3487 "All posts" => "Alla inlägg",
3488 "Forum password" => "Forumets lösenord",
3489 "Default ordering for topics" => "Förvald sortering av ämnen",
3490 "Date (desc)" => "Datum (fallande)",
3491 "Score (desc)" => "Poäng (fallande)",
3492 "Replies (desc)" => "Svar (fallande)",
3493 "Reads (desc)" => "Lästa (fallande)",
3494 "Title (desc)" => "Titel (fallande)",
3495 "Title (asc)" => "Titel (stigande)",
3496 "Default ordering for threads" => "Förvald sortering av trådar",
3497 "Date (asc)" => "Datum (stigande)",
3498 "Send this forums posts to this email" => "Skicka inlägg i detta forum till denna e-mejladress",
3499 "Prune unreplied messages after" => "Radera obesvarade meddelanden efter",
3500 "Prune old messages after" => "Radera gamla meddelanden efter",
3501 "Topic list configuration" => "Konfiguration av ämneslista",
3502 "Replies" => "Svar",
3503 "Display last post titles" => "Visa senaste inläggstitlar",
3504 "no display" => "ingen visning",
3505 "Forward messages to this forum to this e-mail address, in a format that can be used for sending back to the inbound forum e-mail address" => "Vidarebefodra inlägg i detta forum till denna mejadress, i ett format som kan användas för att skicka tillbaka till detta forums mejladress",
3506 "Originating e-mail address for mails from this forum" => "Avsändarens mejadress från detta forum",
3507 "Add messages from this email to the forum" => "Vidarebefordra mejl från denna adress till detta forum",
3508 "Use topic smileys" => "Använd ämnesgladisar",
3509 "Show topic summary" => "Visa ämnessammanfattningar",
3510 "User information display" => "Visning av användarinformation",
3511 "flag" => "flagga",
3512 "posts" => "inlägg",
3513 "Approval type" => "Tillståndstyp",
3514 "All posted" => "Alla inlägg",
3515 "Queue anonymous posts" => "Köa anonyma inlägg",
3516 "Queue all posts" => "Köa alla inlägg",
3517 "No attachments" => "Inge bilagor",
3518 "Everybody can attach" => "Alla kan bifoga bilagor",
3519 "Only users with attach permission" => "Bara användare med bilagerättigheter",
3520 "Moderators and admin can attach" => "Moderatorer och administratörer kan bifoga bilagor",
3521 "Store attachments in:" => "Lagra bilagor i:",
3522 "Database" => "Databas",
3523 "Max attachment size (bytes)" => "Maximal bilagestorlek (bytes)",
3524 "topics" => "ämnen",
3525 "coms" => "kommentarer",
3526 "age" => "ålder",
3527 "ppd" => "rättighetsbegränsning",
3528 "last post" => "senaste inlägg",
3529 "hits" => "träffar",
3530 "Admin Hotwords" => "Admin. nyckelord",
3531 "admin hotwords" => "admin. nyckelord",
3532 "Add Hotword" => "Skapa nyckelord",
3533 "Word" => "Ord",
3534 "Add" => "Skapa",
3535 "admin HTML page dynamic zones" => "admin. HTML-sidans dynamiska zoner",
3536 "Admin HTML pages" => "Admin. HTML sidor",
3537 "Edit this page" => "Redigera denna sida",
3538 "View page" => "Visa sida",
3539 "Edit zone" => "Redigera zon",
3540 "Zone" => "Zoner",
3541 "Dynamic zones" => "Dynamiska zoner",
3542 "zone" => "zon",
3543 "content" => "innehåll",
3544 "Mass update" => "Massuppdatering",
3545 "Create new HTML page" => "Skapa ny HTML sida",
3546 "Edit this HTML page:" => "Redigera denna HTML sida:",
3547 "Page name" => "Sidnamn",
3548 "Dynamic" => "Dynamisk",
3549 "Static" => "Statisk",
3550 "Refresh rate (if dynamic) [secs]" => "Uppdateringshastighet (om dynamisk) [sek]",
3551 "Use {literal}{{/literal}ed id=name} or {literal}{{/literal}ted id=name} to insert dynamic zones" => "Använd {literal}{{/literal}ed id=name} eller {literal}{{/literal}ted id=name} för att stoppa in dynamiska zoner",
3552 "Edit Repository:" => "Redigera förråd:",
3553 "Create New Repository" => "Skapa nytt förråd",
3554 "list repositories" => "Förrådslista",
3555 "new repository" => "nytt förråd",
3556 "view repository" => "visa förråd",
3557 "Human readable repository name" => "Förrådsnamn läsbart av människor",
3558 "Path to repository (local filesystem: relative/absolute web root, remote: prefixed with 'http://')" => "Sökväg till förråd (lokalt filsystem: relativ/absolut webb-root, extern: använd 'http://' som prefix)",
3559 "File name of start page" => "Startsidans filnamn",
3560 "Start page" => "Startsida",
3561 "CSS file to load when browse this repository" => "CSS fil att använda när man tittar i detta förråd",
3562 "CSS file" => "CSS fil",
3563 "Is repository visible to users" => "Är förrådet synligt för användare",
3564 "Can files from repository be cached" => "Kan filer från förrådet cachas",
3565 "Cacheable" => "Cachnigsbar",
3566 "Are files from repository can be cached" => "Kan filer från förrådet cachas",
3567 "Clear all cached pages of this repository" => "Töm alla cachade sidor i detta förråd",
3568 "Clear cache" => "Töm cache",
3569 "Seconds count 'till cached page will be expired" => "Antal sekunder tills cachningen av sidan kommer att upphöra",
3570 "Cache expiration" => "Cache upphörande",
3571 "Human readable text description of repository" => "Förrådsbeskrivning (läsbart av människor)",
3572 "Available Repositories" => "Tillgängliga förråd",
3573 "CSS File" => "CSS Fil",
3574 "Edit rules" => "Redigera regler",
3575 "Edit Rules for Repository:" => "Redigera regler för förråd:",
3576 "configure repositories" => "konfigurera förråd",
3577 "configure this repository" => "konfigurera detta förråd",
3578 "view this repository" => "visa detta förråd",
3579 "Add new rule" => "Lägg till en ny regel",
3580 "new rule" => "ny regel",
3581 "view/hide copy rules dialog" => "visa/göm kopieringsregler dialog",
3582 "copy rules" => "kopieringsregler",
3583 "Source repository" => "Källkodsförråd",
3584 "Copy" => "Kopiera",
3585 "According this order rules will be applied ('0' or empty = auto)" => "Enligt denna ordning kommer regler tillämpas ('0' eller tom = auto)",
3586 "Rule order" => "Regelordning",
3587 "Text to search for" => "Text att söka efter",
3588 "Text to replace" => "Text att ersätta",
3589 "Replace" => "Ersätt",
3590 "Is this regular expression or simple search/replacer" => "Är detta ett regulärt uttryck eller en enkel sök/ersättare",
3591 "Is case sensitive (for simple replacer)" => "Är skiftlägeskänslig (för enkel ersättare)",
3592 "Case sensitive" => "Skiftlägeskänslig",
3593 "subset of chars: imsxeADSXUu, which is regex modifiers" => "delmängd av tecknen: imsxeADSXUu, som är regex modifierare",
3594 "Human readable text description of rule" => "Människoläsbar textuell beskrivning av regeln",
3595 "Check to enable this rule" => "Kryssa i för att aktivera denna regel",
3596 "Enabled" => "Aktiverad",
3597 "Preview options" => "Förhandsgransknings valmöjligheter",
3598 "Apply all rules or just this to generate preview" => "Tillämpa alla regler eller bara denna för att generera förhandsgranskningen",
3599 "Apply all rules" => "Tillämpa alla regler",
3600 "View source code after rules applied" => "Visa källkoden efter att reglerna har tillämpats",
3601 "Code preview" => "Förhandsgranskning av kod",
3602 "Generate HTML preview" => "Generera förhandsgranskning av HTML",
3603 "HTML preview" => "HTML förhandsgranskning",
3604 "Test file from repository to generate preview for (empty = configured start page)" => "Test fil från lagret för att generera förhandsgranskning för (tom = konfigurerad startsida)",
3605 "Preview Results" => "Förhandsgranskningsresultat",
3606 "Rules List" => "Regellista",
3607 "Case" => "Skiftläge",
3608 "Admin layout" => "Redigera layout",
3609 "layout options" => "layoutinställningar",
3610 "admin featured links" => "admin. utvalda länkar",
3611 "Generate positions by hits" => "Generera rangordningen utifrån antal besökare",
3612 "List of featured links" => "Lista utvalda länkar",
3613 "title" => "titel",
3614 "Add Featured Link" => "Skapa utvald länk",
3615 "Edit this Featured Link:" => "Redigera denna utvalda länk:",
3616 "Create new Featured Link" => "Skapa ny utvald länk",
3617 "disables the link" => "deaktiverar länken",
3618 "Link type" => "Länk typ",
3619 "replace current page" => "ersätt nuvarande sida",
3620 "framed" => "inramad",
3621 "open new window" => "öppna nytt fönster",
3622 "admin Webmail" => "admin. Webbmejl",
3623 "Account name" => "Kontonamn",
3624 "SMTP requires authentication" => "SMTP kräver autentisering",
3625 "Frequency" => "Frekvens",
3626 "List menus" => "Menyöversikt",
3627 "Edit this menu" => "Redigera denna meny",
3628 "Edit menu options" => "Redigera menyn's valmöjligheter",
3629 "Some useful URLs" => "Användbara URL'er",
3630 "Permissions" => "Rättigheter",
3631 "section" => "sektion",
3632 "option" => "valmöjlighet",
3633 "Home Page" => "Startsida",
3634 "Home Blog" => "Startblog",
3635 "Home Image Gal" => "Startbildgalleri",
3636 "Home Image Gallery" => "Startbildgalleri",
3637 "Home File Gal" => "Startfilgalleri",
3638 "Home File Gallery" => "Startfilgalleri",
3639 "User preferences" => "Användarinställningar",
3640 "User prefs" => "Användarinställningar",
3641 "List image galleries" => "Bildgallerilista",
3642 "Upload" => "Lägg in",
3643 "Gallery Rankings" => "Galleribetyg",
3644 "Browse a gallery" => "Bläddra i ett galleri",
3645 "All articles" => "Alla artiklar",
3646 "Submit" => "Skicka in",
3647 "List Blogs" => "Bloglista",
3648 "Create blog" => "Skapa blog",
3649 "View a forum" => "Visa ett forum",
3650 "View a thread" => "Visa en tråd",
3651 "View a FAQ" => "Visa en FAQ",
3652 "Take a quiz" => "Delta i frågesport",
3653 "Stats for a Quiz" => "Statistik for en frågesport",
3654 "Preview menu" => "Förhandsgranska meny",
3655 "Menu options" => "Menyval",
3656 "group" => "grupp",
3657 "Admin Menus" => "Admin. menyer",
3658 "admin menu builder" => "admin. menyverktyg",
3659 "Edit this Menu:" => "Redigera denna meny:",
3660 "Create new Menu" => "Skapa ny meny",
3661 "dynamic collapsed" => "dynamiskt minimerad",
3662 "dynamic extended" => "dynamisk utvecklad",
3663 "fixed" => "fast",
3664 "options" => "valmöjligheter",
3665 "Admin Modules" => "Admin. moduler",
3666 "admin modules" => "admin. moduler",
3667 "assign module" => "tilldela modul",
3668 "left modules" => "vänstermoduler",
3669 "right modules" => "högermoduler",
3670 "edit/create" => "redigera/skapa",
3671 "clear cache" => "töm cache",
3672 "\n<b>Note 1</b>: if you allow your users to configure modules then assigned\nmodules won't be reflected in the screen until you configure them\nfrom MyTiki->modules.<br />\n<b>Note 2</b>: If you assign modules to groups make sure that you\nhave turned off the option 'display modules to all groups always'\nfrom Admin->General\n" => "\n<b>Not 1</b>: Om du tillåter dina användare att konfigurera moduler så kommer\ninte tilldelade moduler att visas innan du konfigurer dom\nfrån Min Tiki->moduler.<br />\n<b>Not 2</b>: Om du tilldelar moduler till grupper, kontrollera att du\nhar stängt av möjligheten att 'Visa alltid alla gruppers moduler'\nfrån Administrera->Generellt\n",
3673 "User Modules" => "Användarmoduler",
3674 "assign" => "tilldela",
3675 "Assign new module" => "Tilldela ny modul",
3676 "Edit this assigned module:" => "Redigera denna tilldelade modul:",
3677 "Module Name" => "Modulnamn",
3678 "left" => "vänster",
3679 "right" => "höger",
3680 "Order" => "Ordning",
3681 "Cache Time" => "Cachens Tidsstämpel",
3682 "Rows" => "Rader",
3683 "Parameters" => "Parametrar",
3684 "Visibility" => "Synlighet",
3685 "Displayed for the eligible users with no personal assigned modules" => "Visad för berättigade användare med inga personliga moduler tilldelade",
3686 "Displayed now for all eligible users even with personal assigned modules" => "Visad nu för alla berättigade användare även om de har personliga moduler tilldelade",
3687 "Displayed now, can't be unassigned" => "Visad nu, tilldelning kan ej tas bort",
3688 "Not displayed until a user chooses it" => "Ej visad innan en användare väljer den",
3689 "Assigned Modules" => "Tilldela Moduler",
3690 "Left Modules" => "Vänstermoduler",
3691 "order" => "ordning",
3692 "rows" => "rader",
3693 "groups" => "grupper",
3694 "Right Modules" => "Högermoduler",
3695 "Create new user module" => "Skapa ny användarmodul",
3696 "Edit this user module:" => "Redigera denna användarmodul:",
3697 "Use wysiwyg editor" => "Använd wysiwyg editor",
3698 "Use normal editor" => "Använd normal editor",
3699 "create/edit" => "skapa/redigera",
3700 "Objects that can be included" => "Objekt som kan infogas",
3701 "Available polls" => "Tillgängliga omröstningar",
3702 "use poll" => "använd omröstningar",
3703 "Random image from" => "Slumpmässig bild från",
3704 "All galleries" => "Alla gallerier",
3705 "use gallery" => "använd galleri",
3706 "Dynamic content blocks" => "Dynamiska innehållsblock",
3707 "use dynamic content" => "använd dynamiskt innehåll",
3708 "use rss module" => "använd rss moduler",
3709 "use menu" => "använd meny",
3710 "Banner zones" => "Bannerzoner",
3711 "use banner zone" => "använd bannerzoner",
3712 "Admin newsletter subscriptions" => "Admin. prenumeration av nyhetsbrev",
3713 "list newsletters" => "lista nyhetsbrev",
3714 "admin newsletters" => "admin. nyhetsbrev",
3715 "send newsletters" => "skicka nyhetsbrev",
3716 "Add a subscription newsletters" => "Skapa prenumeration på nyhetsbrev",
3717 "Create/edit newsletters" => "Skapa/redigera nyhetsbrev",
3718 "There are individual permissions set for this newsletter" => "Det finns individuella rättigheter för detta nyhetsbrev",
3719 "Add unsubscribe instructions to each newsletter" => "Lägg till instruktioner för att avboka prenumerationen till varje nyhetsbrev",
3720 "EMail notifications" => "E-mejl besked",
3721 "admin Email Notifications" => "admin. E-mejl besked",
3722 "Add notification" => "Skapa besked",
3723 "A user registers" => "En användare registrerar sig",
3724 "A user submits an article" => "En användare bidrar med en artikel",
3725 "Any wiki page is changed" => "Någon allmänningssida har ändrats",
3726 "use admin email" => "använd administratörens e-mejladress",
3727 "object" => "objekt",
3728 "Admin Polls" => "Admin. omröstningar",
3729 "List polls" => "omröstningslistor",
3730 "Edit this poll" => "Redigera omröstningar",
3731 "Preview poll" => "Visa omröstningar",
3732 "Edit or add poll options" => "Redigera eller lägg till valmöjligheter",
3733 "Option" => "Val",
3734 "Poll options" => "Val för omröstningar",
3735 "votes" => "röster",
3736 "admin polls" => "admin. omröstningar",
3737 "Set last poll as current" => "Sätt senaste omröstning som nuvarande",
3738 "Close all polls but last" => "Avsluta alla omröstningar utom den sista",
3739 "Activate all polls" => "Aktivera alla omröstningar",
3740 "Create/edit Polls" => "Skapa/redigera omröstningar",
3741 "PublishDate" => "PubliceringsDatum",
3742 "Admin Quicktags" => "Admin. Snabbflikar",
3743 "admin QuickTags" => "admin. Snabbflikar",
3744 "Create/Edit QuickTags" => "Skapa/Redigera Snabbflikar",
3745 "label" => "etikett",
3746 "Insert (use 'text' for figuring the selection)" => "Infoga (använd 'text' för att numrera valet)",
3747 "Path to the tag icon" => "Sökväg till flikens ikon",
3748 "Insert" => "Infoga",
3749 "Icon" => "Ikon",
3750 "Category" => "Kategori",
3751 "Admin RSS modules" => "Admin. RSS moduler",
3752 "admin RSS modules" => "admin. RSS moduler",
3753 "Content for the feed" => "Innehåll för matningen",
3754 "Edit this RSS module:" => "Redigera denna RSS modul:",
3755 "Create new RSS module" => "Skapa ny RSS modul",
3756 "show feed title" => "Visa matningens titel",
3757 "show publish date" => "visa publiceringsdatum",
3758 "Rss channels" => "Rss kanaler",
3759 "Last update" => "Senaste uppdatering",
3760 "show pubdate" => "Visa publiceringsdatum",
3761 "Filename" => "Filnamn",
3762 "Structure ID" => "Struktur ID",
3763 "export pages" => "exportera sidor",
3764 "dump tree" => "avbilda träd",
3765 "create webhelp" => "skapa webbhjälp",
3766 "view webhelp" => "visa webbhjälp",
3767 "Destroy the structure leaving the wiki pages" => "Förstör strukturen men spara wiki sidorna",
3768 "Destroy the structure and remove the pages" => "Förstör strukturen och ta bort wiki sidor",
3769 "Create new structure" => "Skapa en ny struktur",
3770 "Use single spaces to indent structure levels" => "Använd enkla mellanslag för att dra in strukturnivåer",
3771 "tree" => "träd",
3772 "create new structure" => "skapa en ny struktur",
3773 "Edit survey questions" => "Redigera undersökningsfrågor",
3774 "survey stats" => "undersökningsstatistik",
3775 "this survey stats" => "denna undersöknings statistik",
3776 "edit this survey" => "redigera denna undersökning",
3777 "admin surveys" => "admin. undersökningar",
3778 "Create/edit questions for survey" => "Skapa/redigera undersökningsfrågor",
3779 "Question" => "Fråga",
3780 "One choice" => "Envalsfråga",
3781 "Multiple choices" => "Flervalsfråga",
3782 "Short text" => "Kort text",
3783 "Rate (1..5)" => "Betyg (1..5)",
3784 "Rate (1..10)" => "Betyg (1..10)",
3785 "Options (if apply)" => "Valmöjligheter (om möjligt)",
3786 "Questions" => "Frågor",
3787 "question" => "fråga",
3788 "list surveys" => "lista undersökningar",
3789 "Edit this Survey:" => "Redigera denna undersökning:",
3790 "There are individual permissions set for this survey" => "Det finns individuella rättigheter för denna undersökning",
3791 "questions" => "frågor",
3792 "files" => "filer",
3793 "Admin Topics" => "Admin. ämnen",
3794 "Create a new topic" => "Skapa ett nytt ämne",
3795 "Topic Name" => "Ämnets namn",
3796 "Upload Image" => "Skicka bild",
3797 "List of topics" => "Ämneslista",
3798 "Active?" => "Aktiv?",
3799 "Articles (subs)" => "Artiklar (ämnen)",
3800 "topic image" => "ämnesbild",
3801 "Activate" => "Aktivera",
3802 "Deactivate" => "Deaktivera",
3803 "Admin tracker" => "Admin. ärendeföljare",
3804 "Edit this tracker" => "Redigera denna ärendeföljare",
3805 "View this tracker items" => "Visa denna ärendeföljares poster",
3806 "Edit tracker fields" => "Redigera ärendeföljarfält",
3807 "Is column visible when listing tracker items?" => "Är kolumnen synlig när man listar ärendeföljarposter",
3808 "Column links to edit/view item?" => "Kolumnlänkar till redigera/visa post?",
3809 "Tracker fields" => "Ärendeföljarfält",
3810 "Public" => "Offentlig",
3811 "Import" => "Importera",
3812 "admin Trackers tpl" => "admin. Ärendeföljare tpl",
3813 "created" => "skapad",
3814 "items" => "poster",
3815 "fields" => "fält",
3816 "Create/edit trackers" => "Skapa/redigera ärendeföljare",
3817 "There are individual permissions set for this tracker" => "Det finns individuella rättigheter för denna ärendeföljare",
3818 "Show creation date when listing tracker items?" => "Visa skapelsedatum vid listning av ärendeföljarposter?",
3819 "Show lastModif date when listing tracker items?" => "Visa senast ändrade datum vid listning av ärendeföljarposter?",
3820 "Tracker items allow comments?" => "Ärendeföljarposter tillåter kommentarter?",
3821 "Tracker items allow attachments?" => "Ärendeföljarposter tillåter bilagor?",
3822 "downloads" => "nerladdningar",
3823 "admin groups" => "admin. grupper",
3824 "Add new group" => "Skapa ny grupp",
3825 "List" => "Lista",
3826 "Add a new group" => "Lägg till en ny grupp",
3827 "List of existing groups" => "Lista över existerande grupper",
3828 "Number of displayed rows" => "Antal visade rader",
3829 "Includes" => "Infogas",
3830 "Include" => "Infoga",
3831 "admin" => "admin.",
3832 "Edit item" => "Redigera post",
3833 "admin users" => "admin. användare",
3834 "Add a new user" => "Skapa en ny användare",
3835 "Never" => "Aldrig",
3836 "Pass" => "Lösenord",
3837 "Again" => "Igen",
3838 "Batch upload (CSV file)" => "Skicka i en klump (CSV fil)",
3839 "Overwrite" => "Skriv över",
3840 "Batch Upload Results" => "Skicka resultat i en klump",
3841 "Added users" => "Tillagda användare",
3842 "Rejected users" => "Avvisade användare",
3843 "Reason" => "Anledning",
3844 "Admin Article Types" => "Admin. Artikeltyper",
3845 "Article Types tpl" => "Artikeltyper tpl",
3846 "Rate" => "Betyg",
3847 "Show before publish date" => "Visa före publiceringsdatum",
3848 "Show after expire date" => "Visa efter upphörandedatum",
3849 "Heading only" => "Endast rubrik",
3850 "Comment Can Rate Article" => "Kommentarer kan betygsätta artiklar",
3851 "Show image" => "Visa bild",
3852 "Show avatar" => "Visa avatar",
3853 "Show author" => "Visa författare",
3854 "Show publish date" => "Visa publiceringsdatum",
3855 "Show expire date" => "Visa upphörandedatum",
3856 "Show reads" => "Visa läsningar",
3857 "Show size" => "Visa storlek",
3858 "Creator can edit" => "Skapare kan redigera",
3859 "Delete" => "Radera",
3860 "List of types" => "List på typer",
3861 "Review" => "Granska",
3862 "Create a new type" => "Skapa en ny typ",
3863 "Assign permissions to group" => "Tilldela rättigheter till grupp",
3864 "Edit Article" => "Redigera artikel",
3865 "edit article tpl" => "Redigera artikel tpl",
3866 "Back to groups" => "Åter till grupper",
3867 "Group Information" => "Gruppinformation",
3868 "Desc" => "Beskrivning",
3869 "Create level" => "Skapa nivå",
3870 "all permissions in level" => "alla rättigheter på nivå",
3871 "all" => "alla",
3872 "level" => "nivå",
3873 "Assign user" => "Anslut användare",
3874 "to groups" => "till grupper",
3875 "User Information" => "Användarinformation",
3876 "Default Group" => "Förvald grupp",
3877 "to" => "till",
3878 "backlinks to" => "referenser från",
3879 "No backlinks to this page" => "Inga referenser till denna sida",
3880 "admin backups" => "admin. säkerhetskopior",
3881 "admin admin tpl" => "admin. admin. tpl",
3882 "List of available backups" => "Lista på tillgängliga säkerhetskopior",
3883 "Restoring a backup" => "Återskapar en säkerhetskopia",
3884 "Warning!" => "Varning!",
3885 "Restoring a backup destoys all the data in your Tiki database. All your tables will be replaced with the information in the backup." => "Återskapandet av en Säkerhetskopia förstör all data i din Tiki databas. Alla dina tabeller kommer att bli ersatta med informationen i säkerhetskopian.",
3886 "Click here to confirm restoring" => "Klicka här for att bekräfta återskapandet",
3887 "Create new backup" => "Skapa en ny säkerhetskopia",
3888 "Creating backups may take a long time. If the process is not completed you will see a blank screen. If so you need to increment the maximum script execution time from your php.ini file" => "Skapandet av säkerhetskopian kan ta lång tid. Om säkerhetskopian inte färdigställs kommer du att se en blank sida. Om så är fallet behöver du öka den maximala exekveringstiden för PHP-script i filen php.ini",
3889 "Upload a backup" => "Återskapa en säkerhetskopia",
3890 "Upload backup" => "Återskapa säkerhetskopia",
3891 "Edit Post" => "Redigera inlägg",
3892 "view blog" => "visa blog",
3893 "list blogs" => "lista bloggar",
3894 "Note: if you want to use images please save the post first and you\nwill be able to edit/post images. Use the &lt;img&gt; snippet to include uploaded images in the textarea editor\nor use the image URL to include images using the WYSIWYG editor. " => "Notera: om du vill använda bilder spara först inlägget och du\nkommer att få möjlighet att redigera/skicka bilder. Använd &lt;img&gt; kommandot för att infoga bilder i textarea editorn\neller använd bildens URL för att infoga den med WYSIWYG editorn. ",
3895 "Use ...page... to separate pages in a multi-page post" => "Använd ...page... som separator för inlägg med flera sidor",
3896 "Upload image for this post" => "Skicka in bilden för detta inlägg",
3897 "Trash" => "Släng",
3898 "Send trackback pings to:" => "Skicka spårningspling (trackback pings) till:",
3899 "(comma separated list of URIs)" => "(komma separerad lista av URIs)",
3900 "save and exit" => "spara och avsluta",
3901 "search category" => "sökkategori",
3902 "deep" => "djup",
3903 "Objects" => "Objekt",
3904 "Browsing Gallery" => "Bläddra i Galleri",
3905 "edit gallery" => "redigera galleri",
3906 "rebuild thumbnails" => "bygg om indexbilder",
3907 "upload image" => "skicka bild",
3908 "list gallery" => "Galleriöversikt",
3909 "Sort Images by" => "Sorter bilder efter",
3910 "original size" => "originalstorlek",
3911 "rotate right" => "vrid till höger",
3912 "rotate" => "rotera",
3913 "Browsing Image" => "Navigationsbild",
3914 "return to gallery" => "återför till galleriet",
3915 "edit image" => "redigera bild",
3916 "first image" => "första bilden",
3917 "smaller" => "mindre",
3918 "bigger" => "större",
3919 "prev image" => "föregående bild",
3920 "next image" => "nästa bild",
3921 "last image" => "sista bilden",
3922 "Popup window" => "Popup fönster",
3923 "popup window" => "popup fönster",
3924 "Image Name" => "Bildnamn",
3925 "Move image" => "Flyta bilden",
3926 "You can view this image in your browser using" => "Du kan se denna bild i din webbläsare med",
3927 "month" => "månad",
3928 "End" => "Slut",
3929 "details" => "detaljer",
3930 "Hours" => "Timmar",
3931 "Group Calendars" => "Gruppera kalendrar",
3932 "check / uncheck all" => "markera / avmarkera allt",
3933 "Tools Calendars" => "Verktygskalendrar",
3934 "Edit Calendar Item" => "Redigera kalederpost",
3935 "or create a new category" => "eller skapa en ny kategori",
3936 "Location" => "Plats",
3937 "or create a new location" => "eller skapa en ny plats",
3938 "Organized by" => "Organiserad per",
3939 "comma separated usernames" => "användarnamn kommaseparerade",
3940 "Participants" => "Deltagare",
3941 "comma separated username:role" => "användarnamn:roll kommaseparerade",
3942 "with roles" => "med roller",
3943 "Chair" => "Ordförande",
3944 "Optional" => "Valfri",
3945 "Tentative" => "Preliminär",
3946 "Confirmed" => "Konfirmerad",
3947 "Cancelled" => "Inställt",
3948 "duplicate" => "dubblett",
3949 "Calendrier" => "Kalendarier",
3950 "permission" => "rättighet",
3951 "No individual permissions global permissions apply" => "inga individuella rättigheter, globala rättigheter används",
3952 "Assign permissions" => "Tilldela rättigheter",
3953 "to group" => "till grupp",
3954 "Change password enforced" => "Lösenordsändring krävs",
3955 "Old password" => "Gammalt lösenord",
3956 "Again please" => "Prova igen",
3957 "Welcome to the Tiki Chat Rooms" => "Välkommen till våra chatrum",
3958 "Please select a chat channel" => "Var god välj en chat kanal",
3959 "Nickname" => "Smeknamn",
3960 "enter chat room" => "gå in i chatrummet",
3961 "Chatroom" => "Chatrum",
3962 "Active Channels" => "Aktiva kanaler",
3963 "Users in this channel" => "Användare på denna kanal",
3964 "Browser not supported" => "Webbläsaren stöds ej",
3965 "Channel Information" => "Kanalinformation",
3966 "Channel" => "Kanal",
3967 "Ratio" => "Relation",
3968 "Use :nickname:message for private messages" => "Använd :smeknamn:meddelande för privata meddelanden",
3969 "Use [URL|description] or [URL] for links" => "Använd [URL|länktext] eller [URL] till länkar",
3970 "Use (:smileyname:) for smileys" => "Använd (:gladisnamn:) för gladisar",
3971 "Create PDF" => "Skapa PDF",
3972 "PDF Settings" => "PDF Inställningar",
3973 "Font" => "Typsnitt",
3974 "Textheight" => "Texthöjd",
3975 "Height of top Heading" => "Höjd på huvudrubrik",
3976 "Height of mid Heading" => "Höjd på mellanrubrik",
3977 "Height of inner Heading" => "Höjd på underrubrik",
3978 "tbheight" => "tbhöjd (tbheight)",
3979 "imagescale" => "bildskala",
3980 "Automatic Page Breaks" => "Automatiska sidbrytningar",
3981 "Select Wiki Pages" => "Välj Wiki-sidor",
3982 "add page" => "lägg till sida",
3983 "remove page" => "ta bort sida",
3984 "reset" => "nollställ",
3985 "Send a message to us" => "Skicka oss ett meddelande",
3986 "Contact us by email" => "Kontakta oss via mejl",
3987 "Create WebHelp" => "Skapa WebbHjälp",
3988 "You can browse the generated WebHelp here" => "Du kan bläddra i den genererade WebbHjälpen här",
3989 "Structure" => "Struktur",
3990 "Top page" => "Huvudsida",
3991 "Tiki Debugger Console" => "Tiki Debuggerkonsol",
3992 "Close" => "Stäng",
3993 "Current URL" => "Nuvarande URL",
3994 "Command" => "Kommando",
3995 "exec" => "exekvera",
3996 "Type <code>help</code> to get list of available commands" => "Skriv <code>help</code> för att få en lista med tillgängliga kommandon",
3997 "Add a new site" => "Skapa en ny sajt",
3998 "Site added" => "Sajt inlagd",
3999 "The following site was added and validation by admin may be needed before appearing on the lists" => "Följande sajt har lagts till och validering av administratör kan behövas innan den dyker upp på listorna",
4000 "Add or edit a site" => "Skapa eller redigera en sajt",
4001 "Name:" => "Namn:",
4002 "Categories:" => "Kategorier:",
4003 "Is valid" => "Är giltig",
4004 "Directory Administration" => "Webbkatatlog Administration",
4005 "admin directory tpl" => "admin. webbkatalog tpl",
4006 "Statistics" => "Statistik",
4007 "There are" => "Det finns",
4008 "invalid sites" => "ogiltiga sajter",
4009 "valid sites" => "giltiga sajter",
4010 "Users have visited" => "Användare har besökt",
4011 "sites from the directory" => "sajter från webbkatalogen",
4012 "Users have searched" => "Användare har sökt",
4013 "times from the directory" => "gånger från webbkatalogen",
4014 "Admin sites" => "Admin. sajter",
4015 "Admin category relationships" => "Admin. kategoriberoenden",
4016 "Validate links" => "Validera länkar",
4017 "Settings" => "Inställningar",
4018 "browse" => "bläddra",
4019 "related" => "relaterad",
4020 "sites" => "sajter",
4021 "validate" => "validera",
4022 "Admin directory categories" => "Admin. webbkatalogkategorier",
4023 "admin directory categories tpl" => "admin. webbkatalogkategorier",
4024 "Parent category" => "Faderkategori",
4025 "Add a directory category" => "Skapa en webbkatalogkategori",
4026 "Edit this directory category" => "Redigera denna webbkatalogkategori",
4027 "Children type" => "Barntyp",
4028 "Most visited sub-categories" => "Mest besökta underkategorier",
4029 "Category description" => "Kategoribeskrivning",
4030 "Random sub-categories" => "Slumpmässiga underkategorier",
4031 "Maximum number of children to show" => "Maximalt antal barn att visa",
4032 "Allow sites in this category" => "Tillåt sajter i denna kategori",
4033 "Show number of sites in this category" => "Visa antalet sajter i denna kategori",
4034 "Editor group" => "Redigera grupp",
4035 "Subcategories" => "Underkategorier",
4036 "allow" => "tillåt",
4037 "count" => "st",
4038 "editor" => "redaktör",
4039 "relate" => "relatera",
4040 "Admin related categories" => "Admin. relaterade kategorier",
4041 "Admin Directory Related " => "Admin. webbkatalogrelateratrelaterat ",
4042 "directory admin related tpl" => "webbkatalog admin. relaterat tpl",
4043 "Add a related category" => "Skapa en besläktad kategori",
4044 "Mutual" => "Ömsesidig",
4045 "Related categories" => "Relaterade kategorier",
4046 "Admin Directory Sites" => "Admin. webbkatalogsajter",
4047 "Admin Directory Sites tpl" => "Admin. webbkatalogsajter tpl",
4048 "country" => "land",
4049 "new sites" => "nya sajter",
4050 "cool sites" => "koola sajter",
4051 "add a site" => "lägg till en sajt",
4052 "any" => "valfri",
4053 "in entire directory" => "i hela katalogen",
4054 "in current category" => "i nuvarande kategori",
4055 "search" => "sök",
4056 "Sort by" => "Sortera efter",
4057 "name (desc)" => "namn",
4058 "name (asc)" => "name (omvänd)",
4059 "hits (desc)" => "träffar",
4060 "hits (asc)" => "träffar (omvänd)",
4061 "creation date (desc)" => "skapelsedatum",
4062 "creation date (asc)" => "skapelsedatum (omvänd)",
4063 "last updated (desc)" => "senast ändrad",
4064 "last updated (asc)" => "senast ändrad (omvänd)",
4065 "sort" => "sortera",
4066 "Added" => "Tillagd",
4067 "Last updated" => "Senast uppdaterad",
4068 "Total categories" => "Totalt antal kategorier",
4069 "Total links" => "Totalt antal länkar",
4070 "Links to validate" => "Länkar att validera",
4071 "Searches performed" => "Genomförda sökningar",
4072 "Total links visited" => "Totalt besökta länkar",
4073 "Directory ranking" => "Webbkatalogrankning",
4074 "Search results" => "Sökresultat",
4075 "Validate sites" => "Validera sajter",
4076 "Validate Sites" => "Validera sajter",
4077 "directory validate sites tpl" => "webbkatalog validaring av sajter tpl",
4078 "list articles" => "lista artiklar",
4079 "view articles" => "Visa artiklar",
4080 "Author Name" => "Förafattarens Namn",
4081 "Own Image" => "Egen bild",
4082 "Use own image" => "Använd egen bild",
4083 "Float text around image" => "Låt text flyta runt bilden",
4084 "Own image size x" => "X-storlek på egen bild",
4085 "Own image size y" => "Y-storlek på egen bild",
4086 "Heading" => "Rubrik",
4087 "Body" => "Brödtext",
4088 "Use ...page... to separate pages in a multi-page article" => "Använd ...page... som separator till artiklar med flera sidor",
4089 "Expiration Date" => "Förfallodatum",
4090 "Edit or create banners" => "Redigera eller skapa banners",
4091 "List banners" => "Lista banners",
4092 "URL to link the banner" => "URL som länkar till bannern",
4093 "Client" => "Kunder",
4094 "Max impressions" => "Max visningar av bannern",
4095 "create zone" => "skapa zon",
4096 "Show the banner only between these dates" => "Visa endast bannern mellan dessa datum",
4097 "From date" => "Från datum",
4098 "To date" => "Till datum",
4099 "Use dates" => "Använd datum",
4100 "Show the banner only in this hours" => "Visa endast bannern vid dessa tidpunkter",
4101 "Show the banner only on" => "Visa bannern endast på",
4102 "Mon" => "Mån",
4103 "Tue" => "Tis",
4104 "Wed" => "Ons",
4105 "Thu" => "Tor",
4106 "Fri" => "Fre",
4107 "Sat" => "Lör",
4108 "Sun" => "Sön",
4109 "Select ONE method for the banner" => "Välj EN metod för bannern",
4110 "Use HTML" => "Använd HTML",
4111 "HTML code" => "HTML kod",
4112 "Use image" => "Använd bild",
4113 "Image:" => "Bild:",
4114 "Current Image" => "Nuvarande bild",
4115 "Use image generated by URL (the image will be requested at the URL for each impression)" => "Använd bild från en URL (bilden kommer att hämtas från URL'en för varje visning)",
4116 "Use text" => "Använd text",
4117 "save the banner" => "spara bannern",
4118 "Remove Zones (you lose entered info for the banner)" => "Ta bort zoner (du mister inmatad information om bannern)",
4119 "Edit Blog" => "Redigera blog",
4120 "edit blog tpl" => "redigera blog tpl",
4121 "Current heading" => "Nuvarande rubrik",
4122 "There are individual permissions set for this blog" => "Det finns individuella rättigheter för denna blog",
4123 "Number of posts to show" => "Antal inlägg som skall visas",
4124 "Allow other user to post in this blog" => "Tillåt andra användare att göra inlägg i denna blog",
4125 "Use titles in blog posts" => "Visa titlar i bloginlägg",
4126 "Allow search" => "Tillåt sökning",
4127 "Allow comments" => "Tillåt kommentarer",
4128 "Blog heading" => "Blogrubrik",
4129 "Edit Style Sheet" => "Redigera stilmall",
4130 "Style Sheet" => "Stilmall",
4131 "Cancel" => "Avbryt",
4132 "choose a stylesheet" => "välj en stilmall",
4133 "try" => "försök",
4134 "display" => "visa",
4135 "File with names appended by -{\$user} are modifiable, others are only duplicable and be used as model." => "Filer med namn bifogade av -{\$user} kan modifieras, andra filer kan bara dupliceras och användas som förlaga.",
4136 "wiki help" => "wiki hjälp",
4137 "Show Plugins Help" => "Visa insticksmodulhjälp",
4138 "Emphasis" => "Betoning",
4139 "italics" => "kursiv",
4140 "bold" => "fet",
4141 "both" => "båda",
4142 "Lists" => "Listor",
4143 "for bullet lists" => "ger onumrerad lista",
4144 "for numbered lists" => "ger numrerad lista",
4145 "for definiton lists" => "ger definitionsbeskrivning",
4146 "Wiki References" => "Allmänningens Referenser",
4147 "JoinCapitalizedWords or use" => "SammanSattaOrdMedVersaler eller använd",
4148 "page|desc" => "sida|beskrivning",
4149 "for wiki references" => "som allmänningsreferenser",
4150 "SomeName" => "NågotNamn",
4151 "prevents referencing" => "förhindrar refererande",
4152 "External links" => "Externa länkar",
4153 "Multi-page pages" => "Sidor med sidbrytningar",
4154 "use ...page... to separate pages" => "använd ...page... för att separera sidor",
4155 "Misc" => "Div.",
4156 "make_headings" => "skapar överskrift",
4157 "makes a horizontal rule" => "skapar en vågrät linje",
4158 "underlines text" => "understryker text",
4159 "Title bar" => "Titelhuvud",
4160 "creates a title bar" => "skapar ett titelhuvud",
4161 "displays an image" => "visar en bild",
4162 "height width desc link and align are optional" => "height width desc link och align är valfria",
4163 "Non cacheable images" => "O-cachade bilder",
4164 "Tables" => "Tabeller",
4165 "creates a table" => "skapa en tabell",
4166 "displays rss feed with id=n maximum=m items" => "visa rss matning med id=n maximum=m ämnen",
4167 "Simple box" => "Vanlig låda",
4168 "Box content" => "Lådans innehåll",
4169 "Creates a box with the data" => "Skapa en låda med data",
4170 "Will be replaced by the actual value of the dynamic content block with id=n" => "Kommer att ersättas av det faktiska värdet på det dynamiska innehållsblocket med id=n",
4171 "Colored text" => "Färgad text",
4172 "some text" => "någon text",
4173 "Will display using the indicated HTML color" => "Kommer att visas med den valda HTML färgen",
4174 "Center" => "Centrera",
4175 "Will display the text centered" => "Kommer att visa texten centrerad",
4176 "Non parsed sections" => "Icke tolkade sektioner",
4177 "Preformated sections" => "Förformatterade sektioner",
4178 "Dynamic variables" => "Dynamiska variabler",
4179 "Inserts an editable variable" => "Infoga en redigerbar variabel",
4180 "Show Text Formatting Rules" => "Visa textformatteringsregler",
4181 "No description available" => "Beskrivning otillgänglig",
4182 "italic" => "kursiv",
4183 "underline" => "understruken",
4184 "table" => "tabell",
4185 "external link" => "externa länkar",
4186 "heading1" => "överskrift1",
4187 "title bar" => "titelhuvud",
4188 "box" => "låda",
4189 "rss feed" => "rss matning",
4190 "dynamic content" => "dynamiskt innehåll",
4191 "tagline" => "citat",
4192 "hr" => "horisontell linjal",
4193 "center text" => "centrera text",
4194 "colored text" => "färgad text",
4195 "special chars" => "specialtecken",
4196 "special characters" => "specialtecken",
4197 "Edit Image" => "Redigera bild",
4198 "Edit successful!" => "Redigeringen lyckades!",
4199 "The following image was successfully edited" => "Redigering av följandebild lyckades",
4200 "Image Description" => "Bildbeskrivning",
4201 "Edit or ex/import Languages" => "Redigera eller ex/importera språk",
4202 "Edit and create Languages" => "Redigera och skapa Språk",
4203 "Im- Export Languages" => "Im/Exportera Språk",
4204 "Edit and create languages" => "Redigera och skapa språk",
4205 "Create Language" => "Skapa Språk",
4206 "Shortname" => "Kortnamn",
4207 "like" => "som",
4208 "Longname" => "Fullständigt namn",
4209 "Select the language to edit" => "Välj språk för redigering",
4210 "Add a translation" => "Skapa en översättning",
4211 "Edit translations" => "Redigera översättningar",
4212 "Translate recorded" => "Översättning sparad",
4213 "Translation" => "Översättning",
4214 "translate" => "översätt",
4215 "reset table" => "töm tabell",
4216 "Program dynamic content for block" => "Programmera dynamiskt innehåll för block",
4217 "create new block" => "Skapa ett nytt block",
4218 "Return to block listing" => "Återvänd till blocklistning",
4219 "Block description: " => "Blockbeskrivning: ",
4220 "Create or edit content" => "Skapa eller redigera innehåll",
4221 "You are editing block:" => "Du redigerar block:",
4222 "Publishing date" => "Publiceringsdatum",
4223 "Publishing Date" => "Publiceringsdatum",
4224 "Listing configuration" => "Listar konfiguration",
4225 "icon" => "ikon",
4226 "Name-filename" => "Namn-filnamn",
4227 "Filename only" => "Endast filnamn",
4228 "Edit question options" => "Redigera frågors valmöjligheter",
4229 "list quizzes" => "Frågesportslista",
4230 "quiz stats" => "Frågesportsstatistik",
4231 "this quiz stats" => "statistik för denna frågesport",
4232 "edit this quiz" => "redigera denna frågesport",
4233 "admin quizzes" => "admin. frågesporter",
4234 "Create/edit options for question" => "Skapa/redigera val för frågor",
4235 "points" => "poäng",
4236 "Admin quizzes" => "Admin. frågesporter",
4237 "admin quizzes tpl" => "admin. frågesports tpl",
4238 "Create/edit quizzes" => "Skapa/redigera frågesporter",
4239 "There are individual permissions set for this quiz" => "Det finns individuella åtkomsträttigheter för denna frågesport",
4240 "Quiz can be repeated" => "Frågesport kan göras igen",
4241 "Store quiz results" => "Spara resultat för frågesporten",
4242 "Questions per page" => "Frågor per sida",
4243 "Quiz is time limited" => "Frågesporten är tidsbegränsad",
4244 "Maximum time" => "Maximal tid",
4245 "canRepeat" => "kanGörasOm",
4246 "timeLimit" => "tidsGräns",
4247 "results" => "resultat",
4248 "Edit quiz questions" => "Redigera frågesportsfrågor",
4249 "Create/edit questions for quiz" => "Skapa/redigera frågor för en frågesport",
4250 "maxScore" => "maxPoäng",
4251 "From Points" => "Från poäng",
4252 "To Points" => "Till Poäng",
4253 "Answer" => "Svar",
4254 "Results" => "Resultat",
4255 "answer" => "svar",
4256 "Modify Structure" => "Modifiera struktur",
4257 "You will remove" => "Du kommer ta bort",
4258 "and its subpages from the structure, now you have two options:" => "och dess ägda sidor från strukturen, har du två val:",
4259 "Remove only from structure" => "Ta endast bort från strukturen",
4260 "Remove from structure and remove page too" => "Ta både bort från strukturen och sidan",
4261 "Page alias" => "Sidalias",
4262 "Previous" => "Föregående",
4263 "After page" => "Efter sida",
4264 "create page" => "skapa page",
4265 "Use pre-existing page" => "Använd en redan existerade sida",
4266 "Structure Layout" => "Strukturlayout",
4267 "Edit Submissions" => "Redigera bidrag",
4268 "edit submissions tpl" => "redigera bidrag tpl",
4269 "list submissions" => "lista bidrag",
4270 "EditTemplates" => "Redigera mallar",
4271 "EditTemplates tpl" => "Redigera mallar tpl",
4272 "Template" => "Mall",
4273 "Available templates" => "Tillgängligga mallar",
4274 "Template listing" => "Malllista",
4275 "Edit a topic" => "Redigera ett ämne",
4276 "Import HTML" => "Importera HTML",
4277 "Try to convert HTML to wiki" => "försök att konvertera HTML till allmänning (wiki)",
4278 "Admin ephemerides" => "Admin. ephemerides",
4279 "admin Ephemerides tpl" => "admin. Ephemerides tpl",
4280 "All ephemerides" => "Alla ephemerides",
4281 "Browse" => "Bläddra",
4282 "Your email address was removed from the list of subscriptors." => "Din e-mejladress har tagits bort från listan med prenumeranter.",
4283 "Subscription confirmed!" => "Prenumerationen bekräftad!",
4284 "Email:" => "E-mejl:",
4285 "Subscribe" => "Prenumerera",
4286 "Admin FAQ" => "Admin. FAQ",
4287 "View FAQ" => "Visa FAQ",
4288 "Edit this FAQ" => "Redigera denna FAQ",
4289 "new question" => "ny fråga",
4290 "Edit FAQ questions" => "Redigera FAQ frågor",
4291 "Use a question from another FAQ" => "Använd en fråga från en annan FAQ",
4292 "FAQ questions" => "FAQ frågor",
4293 "Suggested questions" => "Föreslagna frågor",
4294 "approve" => "godkänn",
4295 "No suggested questions" => "Inga föreslagna frågor",
4296 "configure listing" => "konfigurera listning",
4297 "Create a file gallery" => "Skapa ett filgalleri",
4298 "Edit this file gallery:" => "Redigera detta filgalleri:",
4299 "create new gallery" => "skapa ett nytt galleri",
4300 "There are individual permissions set for this file gallery" => "Detta filgalleri har individuella rättigheter",
4301 "Gallery is visible to non-admin users?" => "Galleriet är synligt för icke-administratörer?",
4302 "Max description display size" => "Max storlek på beskrivning",
4303 "Max Rows per page" => "Max. antal rader per sida",
4304 "Other users can upload files to this gallery" => "Andra användare kan lägga till filer i detta galleri",
4305 "You can access the file gallery using the following URL" => "Du kan få tillgång till detta filgalleri med följande URL",
4306 "Available File Galleries" => "Tillgängliga filgallerier",
4307 "Message queue for" => "Meddelandekö för",
4308 "back to forum" => "tillbaka till forum",
4309 "Edit queued message" => "Redigera köat meddelande",
4310 "topic" => "ämne",
4311 "make this a thread of" => "gör detta en tråd till",
4312 "None, this is a thread message" => "Inget, detta är ett trådat meddelande",
4313 "summary" => "sammanfattning",
4314 "announce" => "kungörelse",
4315 "hot" => "het",
4316 "sticky" => "klistrig",
4317 "no feeling" => "utan känslor",
4318 "frown" => "ogilla",
4319 "exclaim" => "utrop",
4320 "idea" => "idé",
4321 "mad" => "arg",
4322 "sad" => "ledsen",
4323 "happy" => "glad",
4324 "wink" => "blink",
4325 "save and approve" => "spara och godkänn",
4326 "convert to topic" => "omvandla till ämne",
4327 "List of messages" => "Lista av meddelande",
4328 "new topic" => "nytt ämne",
4329 "no summary" => "ingen sammanfattning",
4330 "No messages queued yet" => "Inga meddelande i kö ännu",
4331 "reject" => "avslå",
4332 "visits" => "besök",
4333 "Reported messages for" => "Rapporterade meddelande för",
4334 "Reported by" => "Rapporterat av",
4335 "accept" => "godkänn",
4336 "Real Name" => "Riktigt namn",
4337 "Activity completed" => "Aktivitet avslutad",
4338 "Admin process activities" => "Admin. process aktiviteter",
4339 "Add or edit an activity" => "Skapa eller redigera en aktivitet",
4340 "end" => "slut",
4341 "activity" => "aktivitet",
4342 "switch" => "växla",
4343 "split" => "dela",
4344 "join" => "sammanfoga",
4345 "standalone" => "ensamstående",
4346 "interactive" => "interaktiv",
4347 "auto routed" => "auto dirigerad",
4348 "Days" => "Dagar",
4349 "Add transitions" => "SKapa transitioner",
4350 "Add transition from:" => "Skapa transition från:",
4351 "Add transition to:" => "Skapa transition till:",
4352 "roles" => "roller",
4353 "No roles associated to this activity" => "Inga roller associerade med denna aktivitet",
4354 "Add role" => "Skapa roll",
4355 "add new" => "skapa ny",
4356 "add role" => "skapa roll",
4357 "Process activities" => "Process aktiviteter",
4358 "Routing" => "Dirigering",
4359 "Interactive" => "Interaktiv",
4360 "Automatic" => "Automatisk",
4361 "Auto routed" => "Auto dirigerad",
4362 "route" => "rutt",
4363 "(no roles)" => "(inga roller)",
4364 "No activities defined yet" => "Inga aktiviteter definierade",
4365 "Process Transitions" => "Process Transitioner",
4366 "List of transitions" => "Lista av transitioner",
4367 "From:" => "Från:",
4368 "Origin" => "Källa",
4369 "No transitions defined yet" => "Inga transitioner definierade",
4370 "Add a transition" => "Skapa en transition",
4371 "This process is invalid" => "Denna process är felaktig",
4372 "List of processes" => "Processlista",
4373 "Inactive" => "Inaktiv",
4374 "act" => "aktivitet",
4375 "val" => "giltig",
4376 "active process" => "aktiva processer",
4377 "invalid" => "ogiltig",
4378 "invalid process" => "ogiltig process",
4379 "valid process" => "giltig process",
4380 "new minor" => "ny underordnad",
4381 "new major" => "ny överordnad",
4382 "activities" => "aktiviteter",
4383 "No processes defined yet" => "Inga processer ännu definierade",
4384 "Admin instance" => "Admin. instans",
4385 "Instance" => "Instans",
4386 "Workitems" => "Arbetsmoment",
4387 "exception" => "undantag",
4388 "completed" => "färdig",
4389 "aborted" => "avbruten",
4390 "Owner" => "Ägare",
4391 "Send all to" => "Skicka till alla",
4392 "Don't move" => "Flytta ej",
4393 "Activities" => "Aktiviteter",
4394 "Started" => "Startade",
4395 "Act status" => "Aktivitetsstatus",
4396 "Properties" => "Egenskaper",
4397 "Property" => "Egenskap",
4398 "Value" => "Värde",
4399 "Add property" => "Skapa egenskap",
4400 "value" => "värde",
4401 "run instance" => "utför instans",
4402 "Galaxia Admin Processes" => "Galaxia admin. processer",
4403 "Galaxia Admin Processes tpl" => "Galaxia admin. processer tpl",
4404 "Add or edit a process" => "Skapa eller redigera process",
4405 "Process Name" => "Processnamn",
4406 "is active?" => "är aktiv?",
4407 "Or upload a process using this form" => "Eller infoga en process med detta formulär",
4408 "Admin process roles" => "Admin. processroller",
4409 "Add or edit a role" => "Skapa eller redigera en roll",
4410 "Process roles" => "Processa roller",
4411 "No roles defined yet" => "Inga roller ännu definierade",
4412 "Map users to roles" => "Bind användare till roller",
4413 "Map" => "Mapp",
4414 "Roles" => "Roller",
4415 "map" => "bind",
4416 "Map groups to roles" => "Bind grupper till roller",
4417 "Warning" => "Varning",
4418 "No roles are defined yet so no roles can be mapped" => "Inga roller har ännu definierats, så inga roller kan bindas",
4419 "List of mappings" => "Lista på bindningar",
4420 "No mappings defined yet" => "Inga bindningar ännu definierade",
4421 "Admin process sources" => "Admin. processkällkod",
4422 "select source" => "välj källkod",
4423 "Shared code" => "Delad kod",
4424 "Set next user" => "Tilldela nästa användare",
4425 "Get property" => "Hämta geneskap",
4426 "Set property" => "Tilldela egenskap",
4427 "Complete" => "Färdigställ",
4428 "Process form" => "Processformulär",
4429 "Set Next act" => "Aktivera nästa",
4430 "Switch construct" => "Växelkonstruktion",
4431 "Map process roles" => "Bind processroller",
4432 "admin processes" => "admin. processer",
4433 "admin activities" => "admin. aktiviteter",
4434 "admin roles" => "admin. roller",
4435 "edit this process" => "redigera denna process",
4436 "Galaxia Monitor Activities" => "Galaxia aktivitetsbevakning",
4437 "Galaxia Monitor Activities tpl" => "Galaxia aktivitetsbevakning tpl",
4438 "List of activities" => "Aktivitetslista",
4439 "routing" => "dirigering",
4440 "Instances" => "Instanser",
4441 "run" => "utför",
4442 "run activity" => "utför aktivitet",
4443 "monitor processes" => "övervaka processer",
4444 "monitor activities" => "övervaka aktiviteter",
4445 "monitor instances" => "övervaka instanser",
4446 "monitor workitems" => "övervaka arbetsmoment",
4447 "Galaxia Monitor Instances" => "Galaxia instansbevakning",
4448 "Galaxia Monitor Instances tpl" => "Galaxia instansbevakning tpl",
4449 "List of instances" => "Instanslista",
4450 "No instances created yet" => "Inga instanser ännu skapade",
4451 "Galaxia Monitor Processes" => "Galaxia processbevakning",
4452 "Galaxia Monitor Processes tpl" => "Galaxia processbevakning tpl",
4453 "Valid" => "Giltig",
4454 "Invalid" => "Ogiltig",
4455 "Activs" => "Aktiv",
4456 "processes" => "processer",
4457 "being run" => "utförs",
4458 "exceptions" => "undantag",
4459 "Monitor workitems" => "Övervaka arbetsmoment",
4460 "List of workitems" => "Arbetsmomentslista",
4461 "instance" => "instans",
4462 "Ins" => "Instans",
4463 "time" => "tid",
4464 "exception instance" => "undantagsinstans",
4465 "exceptions instance" => "undantagsinstans",
4466 "send instance" => "skicka instans",
4467 "abort instance" => "avbryt instans",
4468 "grab instance" => "fånga instans",
4469 "release instance" => "släpp instans",
4470 "activate" => "aktivera",
4471 "graph" => "graf",
4472 "User Activities" => "Användaraktiviteter",
4473 "Galaxia User Activities" => "Galaxia användaraktiviteter",
4474 "Galaxia User Activities tpl" => "Galaxia User användaraktiviteter tpl",
4475 "user processes" => "användarprocesser",
4476 "user activities" => "användaraktiviteter",
4477 "user instances" => "användarinstanser",
4478 "Galaxia User Instances" => "Galaxia användarinstanser",
4479 "Galaxia User Instances tpl" => "Galaxia användarinstanser tpl",
4480 "Inst Status" => "Instansstatus",
4481 "No instances defined yet" => "Instans ännu ej definierad",
4482 "Galaxia User Processes" => "Galaxia användarprocesser",
4483 "Galaxia User Processes tpl" => "Galaxia användarprocesser tpl",
4484 "Browsing Workitem" => "Visar arbetsmoment",
4485 "Workitem information" => "arbetsmomentsinformation",
4486 "galleries tpl" => "gallerier tpl",
4487 "Create a gallery" => "Skapa ett galleri",
4488 "Edit this gallery:" => "Redigera detta galleri:",
4489 "There are individual permissions set for this gallery" => "Detta galleri har individuella rättigheter",
4490 "Images per row" => "Bilder per rad",
4491 "Thumbnails size X" => "Indexbildstorlek X",
4492 "Thumbnails size Y" => "Indexbildstorlek Y",
4493 "Image ID" => "Bild ID",
4494 "Filesize" => "Filstorlek",
4495 "Available scales" => "Tillgängliga skalor",
4496 "No scales available" => "Inga skalor tillgängliga",
4497 "Other users can upload images to this gallery" => "Andra användare kan lägga till bilder i detta galleri",
4498 "You can access the gallery using the following URL" => "Du kan få tillgång till galleriet med följande URL",
4499 "Available Galleries" => "Tillgängliga gallerier",
4500 "Imgs" => "Bilder",
4501 "Wiki quick help" => "Wiki snabbhjälp",
4502 "Quicklinks" => "Snabblänkar",
4503 "Comparing versions" => "Jämför versioner",
4504 "Actual_version" => "Aktuell version",
4505 "Diff to version" => "Skillnad mot version",
4506 "rollback" => "ändra tillbaka",
4507 "source" => "källa",
4508 "Rollback page" => "Ursprunglig sida",
4509 "to_version" => "till version",
4510 "Last Modified" => "Senast ändrad",
4511 "Summary" => "Sammanfattning",
4512 "Im- Export languages" => "Im/Exportera språk",
4513 "Select the language to Import" => "Välj ett språk att importera",
4514 "import" => "importera",
4515 "Select the language to Export" => "Välj ett språk att exportera",
4516 "ImportingPagesPhpWikiPageAdmin" => "PhpWiki sidimport-admin.",
4517 "Result" => "Resultat",
4518 "Overwrite existing pages if the name is the same" => "Skriv över existerande sidor om namnet är det samma",
4519 "Previously remove existing page versions" => "Ta bort existerande versioner av sidan",
4520 "excerpt" => "utdrag",
4521 "result" => "resultat",
4522 "Clear cached version and refresh cache" => "Radera den cachede version och uppdatera cachen",
4523 "configure rules" => "konfigureringsregler",
4524 "edit repository" => "redigera förrådet",
4525 "Weeks" => "Veckor",
4526 "Search by Date" => "Sök efter datum",
4527 "Found" => "Hittade",
4528 "LastChanges" => "SenasteÄndringar",
4529 "hist" => "historia",
4530 "Pages like" => "Liknande sidor",
4531 "No pages found" => "Inga hittade sidor",
4532 "List Articles" => "Artikellista",
4533 "list articles tpl" => "Artikellista tpl",
4534 "edit new article" => "redigera ny artikel",
4535 "ExpireDate" => "Slutdatum",
4536 "AuthorName" => "FörfattarNamn",
4537 "admin Banners" => "admin. Banners",
4538 "admin Banners tpl" => "admin. Banners tpl",
4539 "Create banner" => "Skapa banner",
4540 "Method" => "Metod",
4541 "Use Dates?" => "Använd datum?",
4542 "Max Impressions" => "Max antal visningar",
4543 "Impressions" => "Visningar",
4544 "Clicks" => "Klick",
4545 "create new blog" => "skapa ny blog",
4546 "admin cache" => "admin. cache",
4547 "admin cache tpl" => "admin. cache tpl",
4548 "Dynamic content system" => "Dynamisk innehållshantering (CMS)",
4549 "admin DynamicContent" => "admin. dynamiskt innehåll",
4550 "admin DynamicContent tpl" => "admin. dynamiskt innehåll tpl",
4551 "Create or edit content block" => "Skapa eller redigera ett innehållsblock",
4552 "Available content blocks" => "Tillgängliga innehållsblock",
4553 "Current ver" => "Aktuell version",
4554 "Next ver" => "Nästa version",
4555 "Old vers" => "Gammal version",
4556 "list faqs tpl" => "lista faqs tpl",
4557 "Edit this FAQ:" => "Redigera denna FAQ:",
4558 "Create new FAQ" => "Skapa ny FAQ",
4559 "Create New FAQ:" => "Skapa ny FAQ:",
4560 "Users can suggest questions" => "Användare kan föreslå frågor",
4561 "Available FAQs" => "Tillgängliga FAQ'er",
4562 "Listing Gallery" => "Gallerilista",
4563 "upload file" => "skicka fil",
4564 "Edit a file using this form" => "Använd denna mall för att redigera en fil",
4565 "Gallery Files" => "Filgalleri",
4566 "move selected files" => "flytta valda filer",
4567 "delete selected files" => "radera valda filer",
4568 "Move to" => "Flytta till",
4569 "browse gallery" => "visa galleri",
4570 "Gallery Images" => "Galleribilder",
4571 "All games are from" => "Alla spel är från",
4572 "visit the site for more games and fun" => "besök sajten för att få tillgång till fler spel och mer underhållning",
4573 "Upload a game" => "Lägg in ett spel",
4574 "Upload a new game" => "Lägg in ett nytt spel",
4575 "Flash binary (.sqf or .dcr)" => "Flash binärfil (.sqf eller .dcr)",
4576 "Thumbnail (if the game is foo.swf the thumbnail must be named foo.swf.gif or foo.swf.png or foo.swf.jpg)" => "Indexbild (om spelet heter fil.swf måste bilden heta fil.swf.gif eller fil.swf.png eller fil.swf.jpg)",
4577 "Edit game" => "Redigera spel",
4578 "Played" => "Spelat",
4579 "times" => "gånger",
4580 "If you can't see the game then you need a flash plugin for your browser" => "Om du inte kan se spelet, saknar du en flash-insticksmodul till din webbläsare",
4581 "list posts tpl" => "lista inlägg tpl",
4582 "edit blog" => "redigera blog",
4583 "Blog Title" => "Blogtitel",
4584 "edit new submission" => "redigera nya bidrag",
4585 "Approve" => "Godkänn",
4586 "Survey stats" => "Undersökningsstatistik",
4587 "adm" => "admin.",
4588 "List Movies" => "Filmlista",
4589 "Choose a movie" => "Välj en film",
4590 "Display" => "Visa",
4591 "Last mod" => "Senaste ändringar",
4592 "Last author" => "Senaste författare",
4593 "Last ver" => "Senaste version",
4594 "Vers" => "Version",
4595 "with checked" => "med kontrollerade",
4596 "admin live support tpl" => "admin. lajv support tpl",
4597 "Open client window" => "Öppna klientfönster",
4598 "Generate HTML" => "Generera HTML",
4599 "Transcripts" => "Avskrifter",
4600 "Support tickets" => "Supportbiljett",
4601 "Online operators" => "Tillgängliga operatörer",
4602 "Operator" => "Operatör",
4603 "Accepted requests" => "Accepterade önskemål",
4604 "transcripts" => "avskrifter",
4605 "Offline operators" => "Otillgängliga operatörer",
4606 "Add an operator to the system" => "Skapa en operatör i systemet",
4607 "Operators must be tiki users" => "Operatörer måste vara tiki-användare",
4608 "set as operator" => "gör till operatör",
4609 "Chat started" => "Chat startad",
4610 "User:" => "Användare:",
4611 "Operator:" => "Operatör:",
4612 "Live support:User window" => "Direktsupport:Användarfönster",
4613 "Request live support" => "Begär direktsupport",
4614 "Request support" => "Begär support",
4615 "Open a support ticket instead" => "Öppna en supportbiljett istället",
4616 "Your request is being processed" => "Din begäran är under behandling",
4617 "cancel request and exit" => "avbryt begäran och avsluta",
4618 "cancel request and leave a message" => "avbryt begäran och lämna ett meddelande",
4619 "Live support:Console" => "Direktsupport:Konsol",
4620 "be online" => "var tillgänglig",
4621 "be offline" => "var otillgänglig",
4622 "Support requests" => "Support förfrågningar",
4623 "Requested" => "Begärd",
4624 "Accept" => "Accepterad",
4625 "Join" => "Sammanfoga",
4626 "Support chat transcripts" => "Stöd chatavskrifter",
4627 "back to admin" => "åter till admin.",
4628 "started" => "startade",
4629 "reason" => "anledning",
4630 "msgs" => "meddelande",
4631 "Transcript" => "Avskrift",
4632 "Upcoming events" => "Kommande händelser",
4633 "Remove old events" => "Avlägsna gamla händelser",
4634 "duration" => "varaktighet",
4635 "Add or edit event" => "Skapa eller redigera en händelse",
4636 "Duration" => "Varaktighet",
4637 "Mini Calendar: Preferences" => "Minikalender: Inställningar",
4638 "Calendar Interval in daily view" => "Kalenderintervall i daglig vy",
4639 "Start hour for days" => "Timme då dagen startar",
4640 "End hour for days" => "Timme då dagen slutar",
4641 "Reminders" => "Påminnelser",
4642 "no reminders" => "Inga påminnelser",
4643 "Import CSV file" => "Importera CSV fil",
4644 "Or enter path or URL" => "Eller mata in sökväg eller URL",
4645 "add topic" => "skapa ämne",
4646 "my tiki tpl" => "min tiki tpl",
4647 "Thanks for your subscription. You will receive an email soon to confirm your subscription. No newsletters will be sent to you until the subscription is confirmed." => "Tack för din prenumeration. du kommer att erhålla ett e-mejl snart som bekräftar din prenumeration. Inget nyhetsbrev kommer att skickas till dig innan du har bekräftat prenumerationen.",
4648 "Subscribe to newsletter" => "Prenumerera på ett nyhetsbrev",
4649 "Select news group" => "Välj en nyhetsgrupp",
4650 "Back to servers" => "Åter till servrar",
4651 "Msgs" => "Medelanden",
4652 "Save position" => "Spara position",
4653 "Reading article from" => "Läser artikel från",
4654 "Back to list of articles" => "Åter till artikellista",
4655 "First" => "Först",
4656 "Newsgroup" => "Nyhetsgrupp",
4657 "Configure news servers" => "Konfigurera nyhetsservrar",
4658 "Configure Newsreader" => "Konfigurera nyhetsläsaren",
4659 "configure newsreader server tpl" => "konfigurera nyhetsläsarservern tpl",
4660 "Select a news server to browse" => "Välj en nyhetsserver att bläddra",
4661 "Add or edit a news server" => "Skapa eller redigera en nyhetsserver",
4662 "News server" => "Nyhetsserver",
4663 "Notes" => "Anteckningar",
4664 "quota" => "kvot",
4665 "Write a note" => "Skriv en anteckning",
4666 "No notes yet" => "Inga noteringar ännu",
4667 "merge selected notes into" => "infoga valda noteringar in i",
4668 "Reading note:" => "Läser anteckning:",
4669 "List notes" => "Lista anteckningar",
4670 "Write note" => "Skriv anteckningar",
4671 "wiki create" => "skapa wiki",
4672 "wiki overwrite" => "skriv över wiki",
4673 "Assign permissions to " => "Tilldela rättigheter till ",
4674 "back" => "tillbaka",
4675 "Current permissions for this object" => "Nuvarande åtkomsträttigheter för detta objekt",
4676 "Assign permissions to this object" => "Tilldela åtkomsträttigheter till detta objekt",
4677 "Published" => "Publicerad",
4678 "Votes" => "Röster",
4679 "Orphan Pages" => "Orefererade sidor",
4680 "Assign permissions to page" => "Tilldela rättigheter till sidan",
4681 "Current permissions for this page" => "Nuvarande rättigheter till denna sida",
4682 "remove from this page" => "ta bort från denna sida",
4683 "remove from this structure" => "ta bort från denna struktur",
4684 "this page" => "denna sida",
4685 "this structure" => "denna struktur",
4686 "Send email notifications when this page changes to" => "Skicka meddelande per e-mejl när denna sida ändras till",
4687 "add email" => "lägg till e-mejl",
4688 "Notifications" => "Automatiska meddelanden",
4689 "Pick your avatar" => "Välj din Avatar",
4690 "Your current avatar" => "Din nuvarande Avatar",
4691 "Pick avatar from the library" => "Välj en avatar från biblioteket",
4692 "Hide all" => "Göm allt",
4693 "Show all" => "Visa allt",
4694 "Avatar Image" => "Avatarbild",
4695 "random" => "slumpmässig",
4696 "Upload your own avatar" => "Lägg in din egen Avatar",
4697 "lastModif" => "senastÄndrad",
4698 "View Results" => "Visa resultat",
4699 "Vote poll" => "Omröstning",
4700 "Other Polls" => "Andra omröstningar",
4701 "posted by" => "insänd av",
4702 "Viewing blog post" => "Visa bloginlägg",
4703 "Return to blog" => "Återvänd till bloggen",
4704 "Permalink" => "Permanent länk",
4705 "referenced by" => "refererad av",
4706 "references" => "referenser",
4707 "view comments" => "visa kommentarer",
4708 "email this post" => "e-mejla detta inlägg",
4709 "Print multiple pages" => "Skriv ut flera sidor",
4710 "Print Wiki Pages" => "Skriv ut Allmänningens Sidor",
4711 "clear" => "nollställ",
4712 "Quiz result stats" => "Statistik på frågesportsresultat",
4713 "Quiz" => "Frågesport",
4714 "Time" => "Tid",
4715 "User answers" => "Användarsvar",
4716 "Stats for quizzes" => "Frågesportsstatistik",
4717 "taken" => "besvarad",
4718 "Av score" => "Medelpoäng",
4719 "Av time" => "Medeltid",
4720 "Stats for quiz" => "statistik för frågesporter",
4721 "clear stats" => "Nollställ statistik",
4722 "Stats for this quiz Questions " => "Statistik för frågor i denna frågesport ",
4723 "Average" => "Genomsnitt",
4724 "Received Articles" => "Emottagna artiklar",
4725 "received articles tpl" => "mottagna artiklar tpl",
4726 "Edit received article" => "Redigera mottagen artikel",
4727 "Use Image" => "Använd bild",
4728 "Image x size" => "Bildens x storlek",
4729 "Image y size" => "Bildens y storlek",
4730 "Image name" => "Bildnamn",
4731 "Image size" => "Bildstorlek",
4732 "Accept Article" => "Godkänn artikel",
4733 "Site" => "Sajt",
4734 "received pages tpl" => "Emottagna sidor tpl",
4735 "Edit received page" => "Redigera mottagen sida",
4736 "admin Referer stats" => "admin. Hänvisningsstatistik",
4737 "admin Referer stats tpl" => "admin. Hänvisningsstatistik tpl",
4738 "last" => "sista",
4739 "Tiki site registered" => "Tiki sajt registrerad",
4740 "Read this first!" => "Läs detta först!",
4741 "On this page you can make your tiki site known to tikiwiki.org. It will get shown there in a list of known tiki sites." => "På denna sida kan du göra din tiki sajt känt på tikiwiki.org. Den kommer att visas där i en lista med kända tiki sajter.",
4742 "Registering is voluntary." => "Registreringen är frivillig.",
4743 "Registering does not give you any benefits except one more link to your site." => "Registreringen ger dig inga fördelar förutom ytterligare en länk som pekar till din sajt.",
4744 "You don't get any emails, we don't sell the data about your site." => "Du kommer inte få några mejl, we säljer inge data om din sajt.",
4745 "Registering is just for us to get an overview of Tiki's usage." => "Registrering är endast till för att ge en överblick av användandet av Tiki.",
4746 "If your site is private or inside your intranet, you should not register!" => "Om din sajt är privat eller ligger innanför ditt intranät (innanför brandväggen), så skall du inte registrera dig!",
4747 "Information about your site" => "Information om din sajt",
4748 "I forgot my password" => "Jag har glömt mitt lösenord",
4749 "send me my password" => "skicka mig mitt lösenord",
4750 "Return to HomePage" => "Återvänd till StartSidan",
4751 "Remove page" => "Ta bort sidor",
4752 "You are about to remove the page" => "Du håller på att ta bort sidan",
4753 "permanently" => "permanent",
4754 "Remove all versions of this page" => "Ta bort alla versioner av denna sida",
4755 "Rename page" => "döp om sida",
4756 "New name" => "Nytt namn",
4757 "Search Stats" => "Sökstatistik",
4758 "search stats tpl" => "sökstatisktik tpl",
4759 "searched" => "sökte",
4760 "Search in" => "Sök i",
4761 "galleries" => "gallerier",
4762 "images" => "bilder",
4763 "blog posts" => "bloginlägg",
4764 "articles" => "artiklar",
4765 "Simple search" => "Enkel sökning",
4766 "No pages matched the search criteria" => "Ingen sidor stämde med sökkriteriet",
4767 "Send blog post" => "Skicka blog inlägg",
4768 "A link to this post was sent to the following addresses:" => "En länk till detta inlägg skickades till dessa adresser:",
4769 "Send post to this addresses" => "Skicka inlägget till denna adress",
4770 "List of email addresses separated by commas" => "Lista med e-mejladresser separerade med komma",
4771 "Send objects" => "Skicka objekt",
4772 "admin send objects tpl" => "admin. skicka objekt tpl",
4773 "Transmission results" => "Transmissionsresultat",
4774 "Send objects to this site" => "Skicka objekt till denna sajt",
4775 "site" => "sajt",
4776 "path" => "sökväg",
4777 "password" => "lösenord",
4778 "Send Wiki Pages" => "Skicka Allmänningens sidor",
4779 "Send Articles" => "Skicka artiklar",
4780 "add article" => "lägg till artikel",
4781 "Tiki Shoutbox" => "Megafon",
4782 "admin Tiki Shoutbox" => "admin. Megafon",
4783 "admin Tiki Shoutbox tpl" => "admin. Megafon tpl",
4784 "Change shoutbox general settings" => "Ändra megafonens generella inställningar",
4785 "auto-link urls" => "auto-länka URL'er",
4786 "Post or edit a message" => "Skicka eller redigera ett meddelande",
4787 "big grin" => "stort grin",
4788 "confused" => "förvirrad",
4789 "cool" => "tuff",
4790 "cry" => "gråt",
4791 "eek" => "suck",
4792 "evil" => "elak",
4793 "mr green" => "herr grön",
4794 "redface" => "rodnad",
4795 "rolleyes" => "rullöga",
4796 "smile" => "leende",
4797 "surprised" => "förvånad",
4798 "twisted" => "vriden",
4799 "arrow" => "pil",
4800 "Site Stats" => "Sajtstatistik",
4801 "Days online" => "Dagar i bruk",
4802 "Total pageviews" => "Totalt visade sidor",
4803 "Average pageviews per day" => "Genomsnittligt antal sidvisningar per dag",
4804 "Best day" => "Bästa dag",
4805 "pvs" => "s.v.",
4806 "Worst day" => "Sämsta dag",
4807 "Wiki Stats" => "Allmänningens Statistik",
4808 "Size of Wiki Pages" => "Storlek på Allmänningens Sidor",
4809 "Average page length" => "Genomsnittlig sidlängd",
4810 "Average versions per page" => "Genomsnittligt antal versioner per sida",
4811 "Visits to wiki pages" => "Besök till allmänningens sidor",
4812 "Average links per page" => "Genomsnittligt antal länkar per sida",
4813 "Image galleries Stats" => "Bildgalleristatistik",
4814 "Average images per gallery" => "Genomsnittligt antal bilder per galleri",
4815 "Total size of images" => "Bildernas totala storlek",
4816 "Average image size" => "Genomsnittlig bildstorlek",
4817 "Visits to image galleries" => "Antal besök i bildgallerier",
4818 "File galleries Stats" => "Filgalleristatistik",
4819 "Average files per gallery" => "Genomsnittligt antal filer per galleri",
4820 "Total size of files" => "Filernas totala storlek",
4821 "Average file size" => "Genomsnittlig filstorlek",
4822 "Visits to file galleries" => "Antal besök i filgallerier",
4823 "CMS Stats" => "CMS statistik",
4824 "Total reads" => "Totalt antal lästa artiklar",
4825 "Average reads per article" => "Genomsnittligt antal läsningar per artikel",
4826 "Total articles size" => "Total artikelstorlek",
4827 "Average article size" => "Genomsnittlig artikelstorlek",
4828 "Forum Stats" => "Forumstatistik",
4829 "Total topics" => "Totalt antal ämnen",
4830 "Average topics per forums" => "Genomsnittligt antal ämnen per forum",
4831 "Total threads" => "Totalt antal trådar",
4832 "Average threads per topic" => "Genomsnittligt antal trådar per ämne",
4833 "Visits to forums" => "Antal besök i fora",
4834 "Blog Stats" => "Blogstatistik",
4835 "Weblogs" => "Webbloggar",
4836 "Total posts" => "Totalt antal inlägg",
4837 "Average posts per weblog" => "Genomsnittligt antal inlägg per webblog",
4838 "Total size of blog posts" => "Total storlek på bloginläggen",
4839 "Average posts size" => "Genomsnittligt storlek på bloginläggen",
4840 "Visits to weblogs" => "Antal besök i webbloggar",
4841 "Poll Stats" => "Omröstningsstatistik",
4842 "Total votes" => "Totalt antal röster",
4843 "Average votes per poll" => "Genomsnittligt antal röster per omröstning",
4844 "Faq Stats" => "FAQ statistik",
4845 "Total questions" => "Totalt antal frågor",
4846 "Average questions per FAQ" => "Genomsnittligt antal frågor per FAQ",
4847 "User Stats" => "Användarstatistik",
4848 "User bookmarks" => "Användarbokmärken",
4849 "Average bookmarks per user" => "Genomsnittligt antal bokmärken per användare",
4850 "Quiz Stats" => "Frågesports statistik",
4851 "Average questions per quiz" => "Genomsnittligt antal frågor per frågesport",
4852 "Quizzes taken" => "Genomförda frågesporter",
4853 "Average quiz score" => "Genomsnittligt frågesportsresultat",
4854 "Average time per quiz" => "Genomsnittlig tid per frågesport",
4855 "Stats for surveys" => "Statistik för underökningar",
4856 "Survey" => "Undersökning",
4857 "Last taken" => "Senast tagen",
4858 "Stats for survey" => "Statistik för undersökningen",
4859 "Stats for this survey Questions " => "Statistik för denna undersöknings frågor ",
4860 "Time Left" => "Resterande tid",
4861 "send answers" => "skicka svar",
4862 "Theme Control Center: categories" => "Temaväljaren: kategorier",
4863 "ThemeControl" => "Temastyrning",
4864 "ThemeControl tpl" => "Temastyrning tpl",
4865 "Theme is selected as follows" => "Tema väljs som följer",
4866 "If a theme is assigned to the individual object that theme is used." => "Om ett tema är tilldelat till det individuella objektet så används det temat.",
4867 "If not then if a theme is assigned to the object's category that theme is used" => "Annars används ett tema som är tilldelat till det objektets kategori",
4868 "If not then a theme for the section is used" => "Annars används ett tema för sektionen",
4869 "If none of the above was selected the user theme is used" => "Valdes inget ovan används användarens tema",
4870 "Finally if the user didn't select a theme the default theme is used" => "Slutligen, om användaren inte har valt ett tema används förvalet",
4871 "Control by Sections" => "Kontrollera via sektioner",
4872 "Assign themes to categories" => "Tilldela teman till kategorier",
4873 "Assigned categories" => "Tilldelade kategorier",
4874 "theme" => "tema",
4875 "Theme Control Center: Objects" => "Temaväljaren: Objekt",
4876 "ThemeControl Objects" => "Temastyrningsobjekt",
4877 "theme control objects tpl" => "temakontroll objekt tpl",
4878 "Control by Categories" => "Kontrollera via Kategorier",
4879 "Assign themes to objects" => "Tilldela teman till objekt",
4880 "Object" => "Objekt",
4881 "Assigned objects" => "Tilldelade objekts",
4882 "Theme Control Center: sections" => "Temaväljaren: sektioner",
4883 "theme control sections tpl" => "temakontrollera sektioner tpl",
4884 "Assign themes to sections" => "Tilldela teman till sektioner",
4885 "Assigned sections" => "Tilldela sektioner",
4886 "Tiki community" => "Tiki kooperativ",
4887 "Browse gallery" => "Visa galleri",
4888 "File Title" => "Filtitel",
4889 "File Description" => "Filbeskrivning",
4890 "Now enter the file URL" => "Mata in filens URL",
4891 " or upload a local file from your disk" => " eller skicka en lokal fil från din disk",
4892 "Batch upload" => "Klumpinläggning",
4893 "Errors detected" => "Upptäckta fel",
4894 "The following file was successfully uploaded" => "Följande fil skickades in framgångsrikt",
4895 "You can download this file using" => "Du kan hämta denna fil med",
4896 "You can include the file in an HTML/Tiki page using" => "Du kan lägga in filen i en HTML/allmänningssida med",
4897 "You have to create a gallery first!" => "Du måste skapa ett galleri först!",
4898 "Image Gallery tpl" => "Bildgalleri tpl",
4899 "Now enter the image URL" => "Skriv in bildens URL",
4900 " or upload a local image from your disk" => " eller skicka en bild från din disk",
4901 "Upload from disk" => "Skicka från disk",
4902 "Thumbnail (optional, overrides automatic thumbnail generation)" => "Indexbild (valfri, har företrädesrätt framför automatiskt genererade indexbilder",
4903 "Upload successful!" => "Inskickning lyckades!",
4904 "The following image was successfully uploaded" => "Följande fil skickades in framgångsrikt",
4905 "Thumbnail" => "Indexbild",
4906 "Image ID thumb" => "Bildminiatyr ID",
4907 "You can include the image in an Wiki page using" => "Du kan infoga bilden i en allmänningssida genom att använda",
4908 "User assigned modules" => "Användartilldelade moduler",
4909 "User Assigned Modules" => "Användartilldelade moduler",
4910 "User Assigned Modules tpl" => "Användartilldelade moduler tpl",
4911 "Restore defaults" => "Återskapa förval",
4912 "move to right column" => "flytta till högra kolumnen",
4913 "unassign" => "beröva",
4914 "move to left column" => "Flytta till vänstra kolumnen",
4915 "Assign module" => "Tilldela modul",
4916 "Module" => "Modul",
4917 "Column" => "Kolumn",
4918 "User Bookmarks tpl" => "Användarbokmärke tpl",
4919 "top" => "upp",
4920 "Current folder" => "Nuvarande mapp",
4921 "Folders" => "Mappar",
4922 "Folder in" => "Mapp i",
4923 "remove folder" => "ta bort mapp",
4924 "refresh cache" => "uppdatera cache",
4925 "Admin folders and bookmarks" => "Admin. mappar och bokmärken",
4926 "Add or edit folder" => "Skapa eller redigera mappen",
4927 "Add or edit a URL" => "Skapa eller redigera en URL",
4928 "Personal Wiki Page" => "Personlig allmänningssida",
4929 "Displayed time zone" => "Visad tidszon",
4930 "Send me a message" => "Skicka mig ett meddelande",
4931 "User Preferences" => "Användarinställningar",
4932 "UserPreferences tpl" => "Användarpreferenser tpl",
4933 "Pick user Avatar" => "Välj användarens Avatar",
4934 "HomePage" => "StartSida",
4935 "Your personal Wiki Page" => "Din personliga Allmänning",
4936 "Is email public? (uses scrambling to prevent spam)" => "Är e-mejladressen publik? (använder förvrängning för att förhindra spam)",
4937 "Number of visited pages to remember" => "Antal besökta sidor att minnas",
4938 "Local" => "Lokal",
4939 "User information" => "Användarinformation",
4940 "private" => "privat",
4941 "public" => "allmän",
4942 "Messages per page" => "Meddelanden per sida",
4943 "Allow messages from other users" => "Tillåt meddelanden från andra användare",
4944 "Send me an email for messages with priority equal or greater than" => "Skicka mig ett mejl för meddelanden som har prioritet högre än eller lika med ",
4945 "Tasks per page" => "Uppgifter per sida",
4946 "My pages" => "Mina sidor",
4947 "My messages" => "Mina meddelanden",
4948 "My tasks" => "Mina uppgifter",
4949 "My items" => "Mina saker",
4950 "User Tasks tpl" => "Användaruppgifter tpl",
4951 "Percentage completed" => "Procent färdig",
4952 "priority" => "prioritet",
4953 "No tasks entered" => "Inga uppgifter angivna",
4954 "May need to refresh twice to see changes" => "Kan behövas uppdateras två gånger för att ändringarna skall synas",
4955 "Add top level bookmarks to menu" => "Skapa översta nivåns bokmärke till menyn",
4956 "replace window" => "ersätt fönster",
4957 "User_versions_for" => "Användarversioner för",
4958 "expires:" => "upphör:",
4959 "no comments" => "inga kommentarer",
4960 "Banner stats" => "Banner statistik",
4961 "Create new banner" => "Skapa en ny bannerannons",
4962 "Banner Information" => "Banner information",
4963 "Click ratio" => "Klickfrekvens",
4964 "Weekdays" => "Veckodagar",
4965 "mon" => "mån",
4966 "tue" => "tis",
4967 "wed" => "ons",
4968 "thu" => "tor",
4969 "fri" => "fre",
4970 "sat" => "lör",
4971 "sun" => "sön",
4972 "Banner raw data" => "Rådata till banners",
4973 " on " => " den ",
4974 "RSS feed" => "RSS matning",
4975 "Edit blog" => "Redigera blog",
4976 "monitor this blog" => "bevaka denna blog",
4977 "stop monitoring this blog" => "sluta bevaka denna blog",
4978 "Activity=" => "Aktivitet=",
4979 "Find:" => "Sök:",
4980 "Sort posts by:" => "Sortera inlägg efter:",
4981 "read more" => "läs mer",
4982 "pages" => "sidor",
4983 "Trackback pings" => "Bakspårnings pling (Trackback pings)",
4984 "Blog name" => "Blog namn",
4985 "Cached" => "Cachad",
4986 "This is a cached version of the page." => "Detta är en cachad version av sidan.",
4987 "Click here to view the Google cache of the page instead." => "Klicka här för att se Google's cachade sida istället.",
4988 "viewed" => "läst",
4989 "edit items" => "redigera poster",
4990 "list charts" => "diagramlista",
4991 "last chart" => "sista diagram",
4992 "previous chart" => "förra diagram",
4993 "Chart created" => "Diagram skapat",
4994 "next chart" => "nästa diagram",
4995 "pre" => "förr",
4996 "perm" => "rätt.",
4997 "item" => "post",
4998 "chg" => "ändring",
4999 "avg" => "medel",
5000 "info/vote" => "info/rösta",
5001 "Next chart will be generated on" => "Nästa diagram kommer genereras på",
5002 "View or vote items not listed in the chart" => "Visa eller rösta på poster som inte listas i detta diagram",
5003 "Select something to vote on" => "Välj något att rösta på",
5004 "Item information" => "Postinformation",
5005 "Chart" => "Diagram",
5006 "Permanency" => "Varaktighet",
5007 "Dif" => "Skillnad",
5008 "Best Position" => "Bästa placering",
5009 "Vote this item" => "Rösta på denna post",
5010 "Highest" => "Högst",
5011 "view faq" => "visa faq",
5012 "view faq tpl" => "visa faq tpl",
5013 "admin menus tpl" => "admin. menyer tpl",
5014 "Q" => "F",
5015 "A" => "S",
5016 "Forum List" => "Forumlista",
5017 "Edit Forum" => "Redigera Forum",
5018 "monitor this forum" => "övervaka detta forum",
5019 "stop monitoring this forum" => "sluta övervaka detta forum",
5020 "Your message has been queued for approval, the message will be posted after\na moderator approves it." => "Ditt meddelande är satt i kö för godkännande, meddelandet kommer att visas när en moderator godkänner det.",
5021 "You have to enter a title and text" => "Du måste ange titel och text",
5022 "post new comment" => "skicka ny kommentar",
5023 "HTML tags are not allowed inside comments" => "HTML taggar är ej tillåtna i kommentarer",
5024 "moderator actions" => "moderatorns åtgärder",
5025 "move selected topics" => "flytta valda ämnen",
5026 "unlock selected topics" => "lås upp valda ämnen",
5027 "lock selected topics" => "lås valda ämnen",
5028 "delete selected topics" => "radera valda ämnen",
5029 "merge selected topics" => "sammanfoga valda ämnen",
5030 "reported messages:" => "rapporterade meddelanden:",
5031 "queued messages:" => "köade meddelanden:",
5032 "Merge into topic" => "Infoga i ett ämne",
5033 "emot" => "känsla",
5034 "No topics yet" => "Inga ämnen inlagda",
5035 "topics in this forum" => "ämnen i detta forum",
5036 "Show posts" => "Visa inlägg",
5037 "Last hour" => "Senaste timmen",
5038 "Last 24 hours" => "Senaste 24 timmarna",
5039 "Last 48 hours" => "Senaste 48 timmarna",
5040 "Jump to forum" => "Hoppa till forum",
5041 " unread private messages" => " olästa privata meddelanden",
5042 "prev topic" => "föregående ämne",
5043 "next topic" => "nästa ämne",
5044 "monitor this topic" => "bevaka detta ämne",
5045 "stop monitoring this topic" => "sluta bevaka detta ämne",
5046 "Comments below your current threshold" => "Kommentarer som är under ditt nuvarande tröskelvärde",
5047 "Select" => "Välj",
5048 "Show All" => "Visa allt",
5049 "Insert new item" => "Lägg in ny post",
5050 "Editing tracker item" => "Redigera ärendeföljarposter",
5051 "View item" => "Visa post",
5052 "Add a comment" => "Skapa kommentar",
5053 "Attach a file to this item" => "Billägg en fil till denna post",
5054 "No attachments for this item" => "Inga bilagor till denna post",
5055 "Webmail Doc" => "Webbmejl Dok.",
5056 "settings" => "inställningar",
5057 "mailbox" => "brevlåda",
5058 "compose" => "komponera",
5059 "contacts" => "kontakter",
5060 "Contacts" => "Kontakter",
5061 "Add new mail account" => "SKapa ett nytt mejlkonto",
5062 "User accounts" => "Användarkonton",
5063 "View All" => "Visa Alla",
5064 "Msg" => "Meddelande",
5065 "sender" => "avsändare",
5066 "flagged" => "flaggas",
5067 "replied" => "besvarad",
5068 "clip" => "gem",
5069 "back to mailbox" => "tillbaks till brevlådan",
5070 "full headers" => "fullständiga sidhuvuden",
5071 "normal headers" => "normala sidhuvuden",
5072 "reply all" => "besvara till alla",
5073 "forward" => "vidarebefordra",
5074 "Create/edit contacts" => "Skapa/redigera kontakt",
5075 "select from address book" => "välj från adressboken",
5076 "Use HTML mail" => "Använd HTML i post",
5077 "The following addresses are not in your address book" => "Följande adresser finns inte i din adressbok",
5078 "add contacts" => "Skapa kontakt",
5079 "Attachment 1" => "Bilaga 1",
5080 "Attachment 2" => "Bilaga 2",
5081 "Attachment 3" => "Bilaga 3",
5082 "Address book" => "Adress bok",
5083 "No chart indicated" => "Ingen graf angiven",
5084 "Upload failed" => "Uppladdningen misslyckades",
5085 "Feature disabled" => "Funktionen avstängd",
5086 "No page indicated" => "Ingen sida angiven",
5087 "The passwords don't match" => "Lösenorden är ej lika",
5088 "Password should be at least" => "Lösenord måste vara minst",
5089 "characters long" => "tecken långa",
5090 "Your admin password has been changed" => "Ditt administratörslösenord har ändrats",
5091 "All Fields except gdaltindex must be filled" => "Alla fält utom gdaltindex måste fyllas i",
5092 "Tag already exists" => "Etiketten existerar redan",
5093 "Tag not found" => "Etiketten ej funnen",
5094 "Repository name can't be an empty" => "Lagrets namn kan ej vara tomt",
5095 "Requested action is not supported on repository" => "Efterfrågad handling stöds ej av lagret",
5096 "No repository" => "Inget förråd",
5097 "Search is mandatory field" => "Sök är ett obligatoriskt fält",
5098 "File not found " => "Filen ej funnen ",
5099 "Requested action in not supported on repository" => "Efterfrågad handling på lagret stöds ej",
5100 "Non-existent link" => "Länken existerar ej",
5101 "No menu indicated" => "Ingen meny angiven",
5102 "No newsletter indicated" => "Inget nyhetsbrev angivet",
5103 "No poll indicated" => "Ingen omröstning angiven",
5104 "You must specify a page name, it will be created if it doesn't exist." => "Du måste ange ett sidnamn. Det kommer att skapas om det inte existerar.",
5105 "page not added (Exists)" => "sidan ej inlagd (finns redan)",
5106 "No survey indicated" => "Inge undersökning angiven",
5107 "No tracker indicated" => "Ingen ärendeföljare angiven",
5108 "Group already exists" => "Gruppen existerar redan",
5109 "The file is not a CSV file or has not a correct syntax" => "Filen är ingen CSV fil eller så har den en felaktig syntax",
5110 "No records were found. Check the file please!" => "Inga poster hittades. Vänligen kontrollera filen!",
5111 "User login is required" => "Användarinloggning krävs",
5112 "Password is required" => "Lösenord är obligatorisk",
5113 "Email is required" => "E-mejl är obligatorisk",
5114 "User is duplicated" => "Användaren är en dubblett",
5115 "User already exists" => "Användaren existerar redan",
5116 "The passwords dont match" => "Lösenorden är ej lika",
5117 "Password must contain both letters and numbers" => "Lösenord måste innehålla både bokstäver och siffror",
5118 "Permission denied you cannot view this section" => "Åtkomst nekad! du har inte tillgång till denna avdelning",
5119 "Unknown group" => "Okänd grupp",
5120 "Group doesnt exist" => "Gruppen existerar inte",
5121 "Unknown user" => "Okänd användare",
5122 "User doesnt exist" => "Användaren existerar inte",
5123 "Permission denied you cannot view backlinks for this page" => "Rättighet att visa bakåtlänkar för denna sida saknas",
5124 "The page cannot be found" => "Sidan kan ej hittas",
5125 "Permission denied you cannot post" => "Rättigheter att skicka inlägg saknas",
5126 "Permission denied you cannot edit this post" => "Rättighet att redigera detta inlägg saknas",
5127 "You can't post in any blog maybe you have to create a blog first" => "Du har inte rättigheter att skicka inlägg i någon blog, kanske du måste skapa en blog först",
5128 "Top visited blogs" => "Mest besökta bloggar",
5129 "Last posts" => "Senaste inlägg",
5130 "Top active blogs" => "Mest aktiva bloggar",
5131 "No blogId specified" => "Inget blogId specificerat",
5132 "TOP" => "UPP",
5133 "Permission denied you cannot access this gallery" => "Rättigheter att komma åt detta galleri saknas",
5134 "No gallery indicated" => "Inget galleri angivet",
5135 "Permission denied you cannot view this page" => "rättigheter att visa denna sida saknas",
5136 "Permission denied you can not view this section" => "Rättigheter för att vida denna avdelning saknas",
5137 "Permission denied you cannot remove images from this gallery" => "Rättigheter att ta bort bilder ur detta galleri saknas",
5138 "Permission denied you cannot rebuild thumbnails in this gallery" => "Rättigheter att bygga om indexbilder i detta galleri saknas",
5139 "Permission denied you cannot rotate images in this gallery" => "Rättighetter att rotera bilder i detta galleri saknas",
5140 "No image indicated" => "Inge bild angiven",
5141 "Permission denied you cannot move images from this gallery" => "Rättigheter att flytta bilder från detta galleri saknas",
5142 "Permission denied you cannot view the calendar" => "Rättigheter att visa denna kalender saknas",
5143 "event without name" => "händelse utan namn",
5144 "You can not use the same password again" => "Du kan inte använda samma lösenord igen",
5145 "Invalid old password" => "Ogiltigt gammalt lösenord",
5146 "Permission denied to use this feature" => "Rättigheter att använda denna funktion saknas",
5147 "No channel indicated" => "Ingen kanal angiven",
5148 "No nickname indicated" => "Inget smeknamn angivet",
5149 "Top authors" => "Bästa författare",
5150 "Message sent to" => "Meddelande skickat till",
5151 "This feature has been disabled" => "Denna funktion är avstängd",
5152 "Must enter a name to add a site. " => "Ett namn måste anges för att lägga till en sajt. ",
5153 "Must enter a url to add a site. " => "En URL måste anges för att lägga till en sajt. ",
5154 "URL already added to the directory. Duplicate site? " => "URL'en redan inlagd i mappen. Duplicera sajten? ",
5155 "URL cannot be accessed wrong URL or site is offline and cannot be added to the directory. " => "Det saknas åtkomst till denna URL, antingen är URL'en felaktig eller är sajten ej tillgänglig och kan därför inte läggas till i mappen. ",
5156 "Must select a category. " => "Måste välja en kategori. ",
5157 "Must enter a name to add a site" => "Ett namn måste tillhandahållas för att lägga till en sajt",
5158 "Must enter a url to add a site" => "En URL måste tillhandahållas för att lägga till en sajt",
5159 "URL already added to the directory. Duplicate site?" => "URL'en redan inlagd i webbkatalogen. Duplicera sajten?",
5160 "URL cannot be accessed: wrong URL or site is offline and cannot be added to the directory" => "Det saknas åtkomst till denna URL: Antingen är URL'en felaktig eller så är sajten ej tillgänglig och kan därför inte läggs till i webbkatalogen",
5161 "Must select a category" => "Måste välja en kategori",
5162 "No site indicated" => "Ingen sajt angiven",
5163 "You can not download files" => "Du kan inte hämta filer",
5164 "Permission denied you cannot edit this article" => "Rättigheter saknas att redigera denna artikel",
5165 "You do not have permissions to edit banners" => "Rättigheter att redigera banners saknas",
5166 "Banner not found" => "Banner ej hittad",
5167 "You do not have permission to edit this banner" => "Rättighet att redigera denna banner saknas",
5168 "Permission denied you cannot create or edit blogs" => "Rättigheter att skapa eller redigera bloggar saknas",
5169 "Permission denied you cannot edit this blog" => "Rättigheter att redigera denna blog saknas",
5170 "You do not have permission to write the style sheet" => "Rättighet att skriva till mallen saknas",
5171 "Invalid request to edit an image" => "Felaktig begäran att redigera en bild",
5172 "Permission denied you cannot edit images" => "Rättigheter att redigera bilder saknas",
5173 "Permission denied you can edit images but not in this gallery" => "Rättigheter att redigera bilder finns, men inte i detta galleri",
5174 "Failed to edit the image" => "Misslyckades med att redigera bilden",
5175 "Shortname must be 2 Characters" => "Kortnamn måste vara 2 tecken",
5176 "You must provide a longname" => "Du måste tillhandahålla ett långnamn",
5177 "Language created" => "Språk skapat",
5178 "No content id indicated" => "Ingen innehålls-id angiven",
5179 "No question indicated" => "Ingen fråga angiven",
5180 "No quiz indicated" => "Inge frågesport angiven",
5181 "No structure indicated" => "Ingen struktur angiven",
5182 "Invalid structure_id or page_ref_id" => "Felaktig structure_id eller page_ref_id",
5183 "Permission denied you cannot send submissions" => "Rättighet att skicka bidrag saknas",
5184 "Permission denied you cannot edit submissions" => "Rättighet att redigera bidrag saknas",
5185 "You have to create a topic first" => "Du måste skapa ett ämne först",
5186 "You do not have permission to do that" => "Rättigheter för att göra detta saknas",
5187 "You do not have permission to write the template" => "Rättigheter för att skriva mallen saknas",
5188 "You do not have permission to read the template" => "Rättigheter för att läsa mallen saknas",
5189 "No topic id specified" => "Inget ämnes-id specificerat",
5190 "Invalid topic id specified" => "Felaktigt ämnes-id specificerat",
5191 "Article not found" => "Artikel ej funnen",
5192 "Permission denied you cannot edit this page" => "Rättighet att redigera denna sida saknas",
5193 "page imported" => "sidan importerad",
5194 "created from import" => "skapa från import",
5195 "Can't import remote HTML page" => "Kan ej importera extern HTML sida",
5196 "Can't parse remote HTML page" => "Kan ej tolka extern HTML sida",
5197 "You cannot edit this page because it is a user personal page" => "Du kan inte redigera sidan eftersom det är en användares personliga sida",
5198 "The SandBox is disabled" => "Sandlådan är avstängd",
5199 "Cannot edit page because it is locked" => "Du kan ej redigera denna sida eftersom den är låst",
5200 "Permission denied you cannot create galleries and so you cant edit them" => "Rättigheter att skapa gallerier saknas vilket gör att du inte kan redigera dom",
5201 "Permission denied you cannot edit this gallery" => "Rättighet att redigera detta galleri saknas",
5202 "Permission denied you cannot remove this gallery" => "Rättighet att ta bort detta galleri saknas",
5203 "Top visited file galleries" => "Mest besökta filgallerier",
5204 "Most downloaded files" => "Mest nerladdade filer",
5205 "Last files" => "Senaste filer",
5206 "No galleryId specified" => "Inget galleryId specificerat",
5207 "No forum indicated" => "Inget forum angivet",
5208 "Forum posts" => "Foruminlägg",
5209 "No forumId specified" => "Inget forumId specificerat",
5210 "Invalid username" => "Felaktigt användarnamn",
5211 "No process indicated" => "Ingen process angiven",
5212 "Activity name already exists" => "Aktivitetsnamn existerar redan",
5213 "indicates if the process is active. Invalid processes cant be active" => "anger om processen är aktiv. Felaktiga processer kan inte vara aktiva",
5214 "No instance indicated" => "Inge instans angiven",
5215 "No activity indicated" => "Ingen aktivitet angiven",
5216 "The process name already exists" => "Processnamnet existerar redan",
5217 "Process already exists" => "Processen existerar redan",
5218 "You cant execute this activity" => "Du kan inte utföra denna aktivitet",
5219 "No user indicated" => "Ingen användare angiven",
5220 "No item indicated" => "Ingen post angiven",
5221 "Top images" => "Bästa bilderna",
5222 "Last images" => "Senaste bilderna",
5223 "overwriting old page" => "skriver över gammal sida",
5224 "page created" => "sidan skapad",
5225 "No repository given" => "Inget förråd angivet",
5226 "Permission denied you cannot view pages like this page" => "Rättighet att visa sidor som denna saknas",
5227 "Permission denied you cannot remove articles" => "Rättighet att ta bort artiklar saknas",
5228 "Permission denied you cannot remove banners" => "Rättighet att ta bort banners saknas",
5229 "Permission denied you cannot remove this blog" => "Rättighet att ta bort denna blog saknas",
5230 "Non-existent gallery" => "Galleriet existerar ej",
5231 "Permission denied you cannot remove files from this gallery" => "Rättighet att ta bort filer från detta galleri saknas",
5232 "Permission denied you can't upload files so you can't edit them" => "Rättighet att skicka filer till detta galleri saknas, så du får inte redigera dem heller",
5233 "Permission denied you cannot edit this file" => "Rättighet att editera denna fil saknas",
5234 "The thumbnail name must be" => "Indexbildens namn måste vara",
5235 "You cannot admin blogs" => "Du kan inte admin. bloggar",
5236 "Permission denied you cannot remove submissions" => "Rättighet att ta bort bloggar saknas",
5237 "Permission denied you cannot approve submissions" => "Rättighet att godkänna bidrag saknas",
5238 "Permission denied you cannot view pages" => "Rättighet att visa sidor saknas",
5239 "Permission denied you cannot remove pages" => "Rättighet att ta bort sidor saknas",
5240 "Invalid username or password" => "Ogiltigt användarnamn eller lösenord",
5241 "changed" => "ändrad",
5242 "You do not have permissions to view the maps" => "Rättigheter att titta på kartor saknas",
5243 "mapfile name incorrect" => "felaktigt kartfilsnamn",
5244 "This mapfile already exists" => "Denna kartfil existerar redan",
5245 "You do not have permission to write to the mapfile" => "Rättighet att skriva till kartfilen saknas",
5246 "You do not have permission to delete the mapfile" => "Rättigheter att radera karfilen saknas",
5247 "You do not have permission to read the mapfile" => "Du saknar rättighet att läsa kartfilen",
5248 "You do not have permissions to view the layers" => "Rättigheter för att visa nivåer saknas",
5249 "Could not upload the file" => "Kunde inte skicka in filen",
5250 "You do not have permissions to delete a file" => "Rättigheter att radera filen saknas",
5251 "File not found" => "Filen ej funnen",
5252 "You do not have permissions to create a directory" => "Du saknas rättigheter att skapa en webbkatalog",
5253 "The Directory is not empty" => "Webbkatalogen är ej tom",
5254 "Invalid directory name" => "Felaktigt webbkatalognamn",
5255 "You do not have permissions to delete a directory" => "Rättigheter att radera en webbkatalog saknas",
5256 "You do not have permissions to create an index file" => "Rättigheter att skapa en indexfil saknas",
5257 "Invalid file name" => "Felaktigt filnamn",
5258 "Invalid files to index" => "Felaktiga filer att indexera",
5259 "I do not know where is gdaltindex. Set correctly the Map feature" => "Jag vet inte var filen gdaltindex finns. Konfigurera kartfunktionen korrekt",
5260 "I could not create the index file" => "Indexfilen kunde inte skapas",
5261 "Must be logged to use this feature" => "Du måste vara inloggad för att använda denna funktion",
5262 "Welcome at Hawiki" => "Välkommen till Hawiki",
5263 "This TikiWiki site is prepared for access from a lot of mobile devices, e.g. WAP phones, PDA's, i-mode devices and much more." => "Denna sajt är förberedd för access från många olika mobila enheter t.ex. WAP-telefoner, PDA's, i-mode enheter med mera.",
5264 "You can browse this site on your mobile device by directing your device's browser towards the following URL here on this site:" => "Du kan besöka denna sajt med en mobil enhet genom att rikta din webbläsare till följande URL på denna sajt:",
5265 "About" => "Om",
5266 "You must log in to use this feature" => "Du måste logga in för att använda denna funktion",
5267 "You do not have permission to view other users data" => "Du har inte rättigheter att läsa andra användares data",
5268 "You must be logged in to subscribe to newsletters" => "Du måste vara inloggad för att kunna prenumererar på nyhetsbrev",
5269 "No server indicated" => "Ingen server angiven",
5270 "Cannot connect to" => "Kan ej ansluta sig till",
5271 "Missing information to read news (server,port,username,password,group) required" => "Information saknas för att kunna läsa 'news' (server, port, användarnamn, lösenord, grupp) krävs",
5272 "Cannot get messages" => "Kan inte hämta meddelanden",
5273 "No note indicated" => "Ingen anteckning angiven",
5274 "merged note:" => "sammanslagen anteckning:",
5275 "File is too big" => "Filen är för stor",
5276 "created from notepad" => "skapad från anteckningsblocket",
5277 "No name indicated for wiki page" => "Inget namn för allmänningens sida angiven",
5278 "Page already exists" => "Sidan existerar redan",
5279 "Permission denied you cannot assign permissions for this page" => "Rättigheter för att tilldela denna sida rättigheter saknas",
5280 "Not enough information to display this page" => "Information saknas för att kunna visa denna sida",
5281 "Permission denied you cannot browse this page history" => "Rättigheter för att visa denna sidas historia saknas",
5282 "No article indicated" => "Ingen artikel angiven",
5283 "Article is not published yet" => "Artikeln är inte publicerad än",
5284 "No post indicated" => "Inget inlägg angivet",
5285 "Blog not found" => "Blogen ej funnen",
5286 "No pages indicated" => "Inga sidor angivna",
5287 "No result indicated" => "Inga resultat angivna",
5288 "Permision denied" => "Åtkomst nekad",
5289 "Wrong registration code" => "Felaktig registreringskod",
5290 "Username is too long" => "Användarnamnet är för långt",
5291 "Username cannot contain whitespace" => "Användarnamn får ej innehålla blanktecken",
5292 "Wrong passcode you need to know the passcode to register in this site" => "Felaktig passerkod. Du måste känna till passerkoden för att registrerar på denna sajt",
5293 "Invalid email address. You must enter a valid email address" => "Felaktig e-mejladress. Du måste ange en giltig e-mejladress",
5294 "to the registered email address for" => "till den registrerade e-mejladressen för",
5295 "Invalid or unknown username" => "Ogiltigt eller okänt användarnamn",
5296 "Permission denied you cannot remove versions from this page" => "Rättigheter för att ta bort versioner på denna sida saknas",
5297 "Cannot rename page maybe new page already exists" => "Kan ej döpa om sidan, kanske det nya namnet redan existerar",
5298 "Non-existent version" => "Versionen existerar ej",
5299 "Permission denied you cannot rollback this page" => "Rättighet att rulla tillbaka till tidigare versioner av denna sida saknas",
5300 "You have to type a searchword" => "Du måste skriva ett sökord",
5301 "Post recommendation at" => "Inläggsrekomendation på",
5302 " successfully sent" => " skickades framgångsrikt",
5303 " not sent" => " ej skickad",
5304 "You do not have permission to edit messages" => "Rättigheter att redigera meddelanden saknas",
5305 "Page must be defined inside a structure to use this feature" => "Sidan måste vare definierad inne i en struktur för att denna funktions skall kunna användas",
5306 "You cannot take this quiz twice" => "Du får inte göra denna frågesport två gånger",
5307 "Quiz time limit exceeded quiz cannot be computed" => "Frågesportens tidsgräns har överskridits. Resultatet kan ej beräknas",
5308 "You cannot take this survey twice" => "Du kan inte deltaga i denna undersökning två gånger",
5309 "Please create a category first" => "Vänligen skapa en kategori först",
5310 "Upload was not successful" => "Sändningen misslyckades",
5311 "Invalid filename (using filters for filenames)" => "Ogiltigt filnamn (filnamnfilter används)",
5312 "No permission to upload zipped file packages" => "Rättigheter att skicka in zippade filpaket saknas",
5313 "Cannot read file" => "Kan ej läsa filen",
5314 "Permission denied you cannot upload files" => "Rättighet att skicka in filer saknas",
5315 "Permission denied you can upload files but not to this file gallery" => "Rättigheter att skicka in filer finns men saknas för just detta filgalleri",
5316 "Invalid imagename (using filters for filenames)" => "Ogiltigt bildnamn (filnamnsfilter används)",
5317 "Error processing zipped image package" => "Fel uppstod vid uppackning av zippat bildpaket",
5318 "No permission to upload zipped image packages" => "Rättigheter saknas för att skicka in zippade bildpaket",
5319 "Permission denied you cannot upload images" => "Rättigheter för att skicka in bilder saknas",
5320 "Permission denied you can upload images but not to this gallery" => "Rättigheter för att skicka in bilder finns men saknas för just detta galleri",
5321 "Cannot get image from URL" => "Kan ej hämta bilden från URL'en",
5322 "cannot process upload" => "kan ej hantera sändningen",
5323 "You have to provide a name to the image" => "Du måste tillhandahålla ett namn till bilden",
5324 "No url indicated" => "Ingen URL angiven",
5325 "You are not logged in and no user indicated" => "Du är inte inloggad och ingen användare är angiven",
5326 "The user has chosen to make his information private" => "Användare har valt att göra sin information otillgänglig",
5327 "The passwords did not match" => "Lösenorden är ej lika",
5328 "Cannot upload this file not enough quota" => "Kan ej ta emot denna fil eftersom det saknas tilldelat utrymme",
5329 "Non-existent user" => "Användaren finns inte",
5330 "No banner indicated" => "Ingen banner angiven",
5331 "No blog indicated" => "Ingen blog angiven",
5332 "Permission denied you cannot remove the post" => "Rättigheter att ta bort inlägget saknas",
5333 "No cache information available" => "Inge cacheinformation tillgänglig",
5334 "No faq indicated" => "Ingen FAQ angiven",
5335 "You are not permitted to remove someone else\\'s post!" => "Du får inte ta bort någon annans inlägg!",
5336 "Wrong password. Cannot post comment" => "Felaktigt lösenord. Kan ej lägga in kommentar",
5337 "Please wait 2 minutes between posts" => "Vänligen vänta 2 minuter mellan inläggen",
5338 "No thread indicated" => "Ingen tråd angiven",
5339 "Your email address has been removed from the list of addresses monitoring this tracker" => "Din e-mejladress har plockats bort från listan av adresser som bevakar denna ärendeföljare",
5340 "Your email address has been added to the list of addresses monitoring this tracker" => "Din -mejladress har lagts till till listan av adresser som bevakar denna ärendeföljare",
5341 "Cancel monitoring" => "Avbryt bevakning",
5342 "Monitor" => "Bevaka",
5343 "Your email address has been removed from the list of addresses monitoring this item" => "Din e-mejladress har plockats bort från listan av adresser som bevakar denna post",
5344 "Your email address has been added to the list of addresses monitoring this item" => "Din e-mejadress har lagts till listan av adresser som bevakar denna post",
5345 "No subject" => "Inget ämne",
5346 "Your email was sent" => "Ditt e-mejl skickades",
5347 "Top pages" => "Bästa sidor",
5348 "Last pages" => "Senaste sidor",
5349 "###end###"=>"###end###");
5350 ?>


[ Powered by PHPXref - Served by Debian GNU/Linux ]